Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Νόμιμος κομιστής - Οπισθογράφηση επί επιταγής στον κομιστή

Νόμιμος κομιστής. Αρθρο 19. Ο κάτοχος οπισθογραφησίμου επιταγής θεωρείται νόμιμος κομιστής εάν στηρίζη το δικαίωμά του επί αδιακόπου σειράς οπισθογραφήσεων και εάν έτι η τελευταία οπισθογράφησις είναι εν λευκώ. Αι διαγεγραμμέναι οπισθογραφήσεις θεωρούνται από της απόψεως ταύτης ως μη γεγραμμέναι. Οταν οπισθογράφησις εν λευκώ ακολουθήται υπ` άλλης οπισθογραφήσεως, ο υπογραφεύς ταύτης θεωρείται ότι απέκτησε την επιταγήν διά της εν λευκώ οπισθογραφήσεως.

Οπισθογράφηση επί επιταγής στον κομιστή. Αρθρο 20. Οπισθογράφησις επί επιταγής εις τον κομιστήν καθιστά τον οπισθογράφον υπεύθυνον κατά τους όρους των διατάξεων των διεπουσών την αναγωγήν εν τούτοις δεν μετατρέπει τον τίτλον εις επιταγήν εις διαταγήν.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.