Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Επιταγή εκδοθείσα μεταξύ δύο τόπων με διαφορετικά ημερολόγια - Εμφάνιση επιταγής σε συμψηφιστικό γραφείο

Επιταγή εκδοθείσα μεταξύ δύο τόπων με διαφορετικά ημερολόγια. Αρθρο 30. Εάν η επιταγή εξεδόθη μεταξύ δύο τόπων εχόντων διάφορα ημερολόγια, η ημέρα της εκδόσεως ανάγεται εις την ημέραν την αντίστοιχον του ημερολογίου του τόπου της πληρωμής.

Εμφάνιση σε συμψηφιστικό γραφείο. Αρθρο 31. Η εμφάνισις εις συμψηφιστικό γραφείον ισοδυναμεί προς εμφάνισιν προς πληρωμήν. "Διά Π.Δ. προκαλουμένου υπό των υπουργών της Δικαιοσύνης και της Εθν. Οικονομίας δύναται να καθορίζηται τίνα θεωρούνται συμψηφιστικά γραφεία εν Ελλάδι". *** Η παράγρ. β` που βρίσκεται μέσα σε "" προστέθηκε στο κείμενο του ενιαίου νόμου βάσει του άρθρ. 15 του παραρτήματος ΙΙ της συμβάσεως.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.