Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Διακοπή παραγραφής - Εννοια "τραπεζίτη"

Διακοπή παραγραφής. Αρθρο 53. Η διακοπή της παραγραφής έχει αποτέλεσμα μόνον κατ` εκείνου, ως προς τον οποίον έλαβε χώραν το γεγονός το διακόπτον την παραγραφήν.

Εννοια "τραπεζίτη". Αρθρο 54. Εν τω παρόντι νόμω η λέξις τραπεζίτης περιλαμβάνει και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα εξομοιούμενα υπό του νόμου προς τραπεζίτας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.