Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Χρόνος εμφάνισης και διαμαρτυρικού επιταγής - Εναρξη προθεσμιών

Χρόνος εμφάνισης και διαμαρτυρικού επιταγής. Αρθρο 55. Η εμφάνισις και το διαμαρτυρικόν επιταγής δύνανται να γίνωσι μόνον εν εργασίμω ημέρα. Εάν η τελευταία ημέρα της υπό του νόμου τασσομένης προθεσμίας διά την εκπλήρωσιν των πράξεων των σχετικών προς την επιταγήν και ιδία διά την εμφάνισιν ή διά την σύνταξιν του διαμαρτυρικού ή διά την ενέργειαν ισοδυνάμου πράξεως είναι ημέρα νόμιμος εορτάσιμος, η προθεσμίας αύτη παρατείνεται μέχρι της πρώτης μετά την έκπνευσιν της προθεσμίας εργασίμου ημέρας. Αι διάμεσοι εορτάσιμοι ημέραι περιλαμβάνονται εν τω υπολογισμώ της προθεσμίας.

Εναρξη προθεσμιών. Αρθρο 56. Αι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμεναι προθεσμίαι δεν περιλαμβάνουσι την ημέραν της αφετηρίας αυτών.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.