Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Απαγόρευση ημερών χάριτος - Ικανότητα ανάληψης υποχρέωσης από επιταγή - Εμπορικός χαρακτήρας

Απαγόρευση ημερών χάριτος. Αρθρο 57. Ουδεμία ημέρα χάριτος είτε νόμιμος είτε δικαστική επιτρέπεται.

Ικανότητα ανάληψης υποχρέωσης από επιταγή. Αρθρο 58. Ικανός πρός ανάληψιν υποχρεώσεως εξ επιταγής είναι πας ικανός όπως υποχρεωθή εκ συμβάσεως, εκ δε των μη ικανών μόνον ο ανήλικος, ο τηρήσας τας διατυπώσεις του Νόμου διά την απόκτησιν της ικανότητος προς ενέργειαν εμπορικών πράξεων.

Εμπορικός χαραχτήρας. Αρθρο 59. Αι εξ επιταγής δικαιοπραξίαι είναι εμπορικοί.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.