Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού - Διακοπή, αναστολή παραγραφής

Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αρθρο 60. Εν περιπώσει είτε εκπτώσεως του κομιστού είτε παραγραφής της εξ επιταγής αναγωγής χωρεί κατά του εκδότου ή κατά των οπισθογράφων αγωγή εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η αγωγή αύτη παραγράφεται μετά πενταετία από της χρονολογίας της εκδόσεως της επιταγής.

Διακοπή - αναστολή παραγραφής. Αρθρο 61. Οι λόγοι διακοπής και αναστολής των κατά τον παρόντα Νόμον παραγραφών διέπονται υπό των διατάξεων περί παραγραφής και περί βραχυπροθέσμου παραγραφής.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.