Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Εννοια νόμιμων εορτάσιμων ημερών - Σύνταξη διαμαρτυρικού

Εννοια νόμιμων εορτάσιμων ημερών. Αρθρο 62. "Νόμιμοι εορτάσιμοι ημέραι εν τη εννοία του παρόντος Νόμου είναι πάσα Κυριακή και πάσα ημέρα πλήρους αργίας των Δημοσίων Γραφείων ή των Τραπεζών". *** Το άρθρ. 62 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 2 Ν. 644/1977.

Σύνταξη διαμαρτυρικού. Αρθρο 63. Το διαμαρτυρικόν συντάσσεται υπό συμβολαιογράφου, άνευ προσλήψεως μαρτύρων εν τω τόπω της πληρωμής. Υπαρχόντων πλειόνων πληρωτών συντάσσεται εν μόνον διαμαρτυρικόν. Το διαμαρτυρικόν περιέχει αντιγραφήν της επιταγής, μνημονεύει α) την υπό του συμβολαιογράφου πρόσκλησιν πρός πληρωμήν, β) εάν είναι παρόντες ή απόντες ο πληρωτής ή οι τυχόν πλείονες πληρωταί και γ) τα τυχόν δηλωθέντα υπ` αυτών αίτια της αρνήσεως της πληρωμής. Επί απωλείας επιταγής το διαμαρτυρικόν δύναται να μη περιέχη αντιγραφήν της επιταγής.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.