Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Κομιστής καλής πίστης - Στέρηση της επιταγής λόγω κλοπής κ.λ.π.

Κομιστής καλής πίστης. Αρθρο 67. Ο κατά το άρθρον 21 κομιστής εάν δεν απέκτησε την απολεσθείσαν επιταγήν κακή τη πίστει ή δεν διέπραξε κατά την κτήσιν αυτής βαρύ πταίσμα δύναται να ασκήση κατά του επιτυχόντος την ακύρωσιν αυτής την αγωγήν του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η αγωγή αύτη παραγράφεται μετά πέντε έτη από της εκδόσεως της επιταγής.

Στέρηση της επιταγής λόγω κλοπής κ.λ.π. Αρθρο 68. Αι διατάξεις των άρθρων 64-67 εφαρμόζονται αναλόγως επί στερήσεως της επιταγής λόγω κλοπής, ληστείας, πειρατείας ή επί καταστροφής αυτής.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.