Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικός συνεταιρισμός και άλλες αγροτικές οργανώσεις (νόμος 4015/2011) - Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 3. Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών. 1. Με βάση τις αρχές του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2810/ 2000, όπως τροποποιείται με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους ΑΣ, εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει, επίσης, την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ΑΣ. 2. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειας τους και στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.