Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Λύση

Αρθρο 23. Λύση. Οι Α.Σ. λύονται: α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειας τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη γενική συνέλευση. β) Με Απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την Απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα. γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτωχεύσεως.» *** Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.12 Ν.4015/2011, ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.