Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Νομική προστασία - Δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού

Αρθρο 3. Νομική προστασία. 1. Οι Α.Σ.Ο απευθύνονται στις Διοικητικές και άλλες Αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις και συμφέροντα των μελών τους. 2. Οι Α.Σ.Ο. αναφέρουν στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Δικαιούνται δε να παρέμβουν υπέρ κάποιου διαδίκου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 669 παρ.2 του Κ.Πολ.Δικ.

Αρθρο 4. Δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού. Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες. Πρωτοβάθμιες είναι οι Αγροτικοί Σύλλογοι που έχουν μέλη αγρότες. Δευτεροβάθμιες είναι οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων που έχουν μέλη Αγροτικούς Συλλόγους. Τρτοβάθμιες είναι οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, που έχουν μέλη Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.