Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Ιδρυση Αγροτικών Συλλόγων - Μέλη και Περιφέρεια Αγροτικών Συλλόγων

Αρθρο 5. Ίδρυση Αγροτικών Συλλόγων. Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμπραξη είκοσι (20) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.» *** Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.3 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Αρθρο 6. Μέλη - Περιφέρεια Αγροτικών Συλλόγων. 1. Αγρότες σύμφωνα με την έννοια του νόμου αυτού είναι οι άνδρες ή οι γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα. Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος και ο μελισσοκόμος είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες. 2. Μέλη των Αγροτικών Συλλόγων μπορούν να γίνουν οι αγρότες που κατοικούν μόνιμα ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου. Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου μπορούν να γίνουν και συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Κάθε αγρότης ή συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο Αγροτικό Σύλλογο. «3.Οι Αγροτικοί Σύλλογοι ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείμενο σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.» *** Η παράγραφος 3,όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ.2 άρθρου 51 Ν.2538/1997 (Α 242),αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.4 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.