Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Αρνηση εγγραφής μελών σε Αγροτικό Σύλλογο - Αποβολή μελών

Αρθρο 7. Αρνηση εγγραφής μελών σε Αγροτικό Σύλλογο. Αγρότης, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφηθηκε ή για την οποία τα όργανα του Συλλόγου παρέλειψαν να αποφασίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της, δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, εάν η απόρριψη ή η μη εγγραφή έγινε ενάντια στο νόμο ή το Καταστατικό. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ.Κ.Πολ.Δικ (διαδικασια ασφαλιστικών μέτρων). Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Από την κοινοποίηση της απόφασης που διατάζει την εγγραφή ο αγρότης γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου.

Αρθρο 8. Αποβολή μελών. Αποβολή μέλους του Συλλόγου επιτρέπεται: 1. Για όσες περιπτώσεις προβλέπει το Καταστατικό. 2. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος και αποφάσισε, γι`αυτό η Γενική Συνέλευση. Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί, μέσα σε δυο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση, να προσφύγει στον Ειρηνοδίκη, εάν η αποβολή έγινε ενάντια στους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε γι` αυτό σπουδαίος λόγος. Ο Ειρηνοδίκης δικάζει κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.