Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Ειδική καταχώριση στο Πρωτοδικείο - Βιβλία Α.Σ.Ο.

Αρθρο 21. Ειδική καταχώριση στο Πρωτοδικείο. 1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 του Αστικού Κώδικα ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή της οργάνωσης ή εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και σημειώνεται η ενδεχομένη διάλυσή της. 2. Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 83 Α.Κ.

Αρθρο 22. Βιβλία Α.Σ.Ο.. 1. Οι Α.Σ.Ο. τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους. α) Μητρώο μελών. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής. ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών. στ) Βιβλίο περιουσίας. 2. Τα μέλη των Α.Σ.Ο. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω βιβλίων.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.