Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ίδρυση εταιριών σε μία ημέρα

«Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ, προκειμένου να ξεκινούν τη δραστηριότητά τους. Μέσα σε μία μέρα και στην Ελλάδα θα είναι δυνατή η ίδρυση επιχείρησης. Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε εδώ και καιρό την έναρξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (One Stop Shop). Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ, προκειμένου να ξεκινούν τη δραστηριότητά τους. Με τις υπηρεσίες αυτές και την εφαρμογή του Γενικού Εμπορίου Μητρώου (ΓΕΜΗ), μιας μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας ΕΠΕ θα γίνεται σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ, με μία διαδικασία αντί για 11 και σε μία μέρα αντί για 38. Για τις ΟΕ και ΕΕ χρειάζονταν εννέα διαφορετικές συναλλαγές ή διαδικασίες και για τις ΑΕ 11. Τώρα, όσοι θέλουν να ανοίξουν εταιρεία σε μία από τις προαναφερόμενες μορφές, θα θέλουν μόλις μία μέρα. Η δε διαδικασία είτε στον συμβολαιογράφο, είτε στα επιμελητήρια και τα ΚΕΠ θα κρατά το πολύ μία ώρα. Επιπλέον, μειώνεται το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Επίσης, καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμίας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ. Για παράδειγμα για σύσταση ΕΠΕ με κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο ΕΒΕΑ υπάρχει κόστος που είναι σήμερα στα 786 ευρώ. Μετά τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, αυτό μειώνεται κατά 235 ευρώ (ήτοι 33% λιγότερο κόστος). Εξάλλου, μέσα από την ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών με το ΓΕΜΗ, για πρώτη φορά όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ- που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρείας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο, π.χ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης ουσιαστικά θα τρέχουν εκείνες για λογαριασμό του επιχειρηματία. Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας ΟΕ, μέχρι και σήμερα γίνονταν υποχρεωτικά τα ακόλουθα βήματα: Προέγκριση επωνυμίας στο Επιμελητήριο, Θεώρηση Καταστατικού στο Επιμελητήριο, Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ΔΟΥ, Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Νομικών, Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Πρόνοιας, Αίτηση δημοσίευσης καταστατικού στο Πρωτοδικείο, Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ, Λήψη ΑΦΜ και έναρξη στη ΔΟΥ, Εγγραφή επιχείρησης στο Επιμελητήριο. Για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης έχει σχεδιαστεί και συγκροτηθεί ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις. Αυτό αποτελείται από 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και 52 προεπιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Από τις υπηρεσίες αυτές εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που προέρχονται από μετασχηματισμό (αλλαγή νομικής μορφής π.χ. από ΕΠΕ σε ΑΕ), εκείνες που συστήνονται για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων και απαιτούν ειδικό καθεστώς έγκρισης και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη χώρα μας, χωρίς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Επίσης, με το ΓΕΜΗ διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης και αυτές με το TAXIS και τους ασφαλιστικούς φορείς.» Το δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη εταιρικών καταστατικών κάθε τύπου εταιρίας και σε συνεργασία με πολυδύναμο συμβολαιογραφικό γραφείο είναι σε θέση να σας παράσχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.