Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπορική επωνυμία, έννοια και τρόποι σχηματισμού

Εμπορική επωνυμία είναι το όνομα µε το οποίο εμφανίζεται ο έμπορος στις συναλλαγές του. Κάθε έμπορος είναι υποχρεωμένος να έχει εμπορική επωνυμία. Η εμπορική επωνυμία είναι ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα του εμπόρου - φορέα της επιχείρησης, ενώ άλλα διακριτικά γνωρίσματα, όπως για παράδειγμα ο διακριτικός τίτλος χαρακτηρίζει την επιχείρηση (ή το κατάστημα) και το σήμα διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η εμπορική επωνυμία θα πρέπει να διαθέτει και διακριτική δύναμη.

Σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίας :

- Φυσικά πρόσωπα : Στα φυσικά πρόσωπα η εμπορική επωνυμία σχηματίζεται από το αστικό όνομά τους.

- Προσωπικές εταιρίες : Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες η επωνυμία σχηματίζεται από τα ονόματα των ομόρρυθμων εταίρων µε την προσθήκη του είδους της εταιρίας. Για λόγους συντομίας μπορεί να τεθεί ως επωνυμία το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων και η ένδειξη «Σία» που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλοι εταίροι στην εταιρία. Δεν αποκλείεται η προσθήκη στην επωνυμία ενδείξεων που δηλώνουν το είδος της επιχείρησης.

- Ανώνυμη εταιρία : Στην Α.Ε. η εμπορική επωνυμία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά : α) ένδειξη που να δηλώνει το είδος της επιχείρησης που ασκείται από αυτή και β) την προσθήκη των λέξεων «ανώνυμη εταιρία». Αν η εταιρία ασκεί πολλές δραστηριότητες είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται στην επωνυμία της η κυριότερη ή κυριότερες από αυτές και όχι όλες. Είναι δυνατή η προσθήκη του ονόματος κάποιου προσώπου αλλά και της επωνυμίας άλλης εταιρίας.

- Εταιρία περιορισμένης ευθύνης : Στην Ε.Π.Ε. σχηματίζεται ελεύθερα, δηλαδή είτε από τα ονόματα των εταίρων, είτε από το είδος της επιχείρησης, είτε από µίξη των παραπάνω στοιχείων και την προσθήκη των λέξεων «Εταιρία περιορισμένης ευθύνης».

- Συνεταιρισμοί : Στον αστικό συνεταιρισμό η επωνυμία σχηματίζεται αποκλειστικά από το σκοπό του, το είδος του συνεταιρισμού και την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων του. Στον αγροτικό συνεταιρισμό, η επωνυμία σχηματίζεται από το σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του, την ιδιότητά του ως αγροτικού και την έδρα του.

- Ναυτική εταιρία : Η επωνυμία της ναυτικής εταιρίας σχηματίζεται ελεύθερα, όπως δηλαδή και η επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, µε την προσθήκη των λέξεων «ναυτική εταιρία».

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.