Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτήση του δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία και οικονομική εκμετάλλευση της εμπορικής επωνυμίας

Το δικαίωμα στην επωνυμία αποκτάται µόνο µε τη χρήση του ονόματος ή της λεκτικής ένδειξης στις συναλλαγές, την εγγραφή της επωνυμίας στο σχετικό βιβλίο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η εμπορική επωνυμία μεταβιβάζεται ελεύθερα εν ζωή ή αιτία θανάτου. Σύμφωνα µε την κρατούσα άποψη, η εμπορική επωνυμία πρέπει να μεταβιβάζεται µόνο μαζί µε την επιχείρηση, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού. Από μερίδα της επιστήμης και τη νομολογία υποστηρίζεται η άποψη ότι η επωνυμία μπορεί να μεταβιβαστεί και χωρίς την επιχείρηση. Επιτρέπεται η παραχώρηση άδειας χρήσης της επωνυμίας, όταν δεν δημιουργείται κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.

Κατάσχεση της επωνυμίας ή μεταβίβασή της από το σύνδικο της πτώχευσης επιτρέπεται µόνο μαζί µε την επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ή η αναγκαστική εκποίηση της επωνυμίας όταν αυτή αποτελείται από το αστικό όνομα του προσώπου που είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος της, αντίθετα επιτρέπεται η κατάσχεση επωνυμίας που αποτελείται από όνομα τρίτου προσώπου ή επωνυμίας κεφαλαιουχικής εταιρίας που περιέχει όνομα φυσικού προσώπου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.