Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προστασία της εμπορικής επωνυμίας

Ο δικαιούχος της εμπορικής επωνυμίας προστατεύεται από προσβολές τρίτων, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν κίνδυνο σύγχυσης στο κοινό, σύμφωνα µε τα άρθρα 58 και 59 Α.Κ., και μπορεί να ζητήσει µε αγωγή του από τον τρίτο : α) την άρση της προσβολής, όταν η προσβολή συνεχίζεται, β) παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, όταν υπάρχει κίνδυνος νέας προσβολής στο μέλλον και γ) αποζημίωση.

Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί αν ο δικαιούχος έχει υποστεί ζημία από την προσβολή και η προσβολή έχει γίνει µε υπαιτιότητα του προσβολέα (δόλο ή αμέλεια). Οι δύο πρώτες αξιώσεις παραγράφονται είκοσι χρόνια μετά την προσβολή του δικαιώματος, ενώ η αξίωση για αποζημίωση υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Η αλλοδαπή εμπορική επωνυμία προστατεύεται µε τον ίδιο τρόπο που προστατεύεται και η ελληνική.

Επί πλέον παρέχεται προστασία της επωνυμίας µε τις διατάξεις του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε περίπτωση επείγοντος μπορεί να ζητηθεί προσωρινή προστασία µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.