Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία - Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας - Περιπτώσεις διορισμού, ευχέρεια του δικαστηρίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 806/2009)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας. Περιπτώσεις διορισμού, ευχέρεια του δικαστηρίου. Η λήξη της πενταετούς θητείας διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, η άρνηση του Προέδρου μετόχου του 50% να συγκληθεί γενική συνέλευση για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, η απραξία και μη λειτουργία της εταιρείας συνιστούν έλλειψη προσώπων διοίκησης και σύγκρουση συμφερόντων μετόχων και νομικού προσώπου.

[...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ, (η οποία όπως προκύπτει από τη γενικότητά της εφαρμόζεται σε κάθε είδους νομικό πρόσωπο, άρα και στην Ανώνυμη Εταιρία - βλ. σχετ. ΑΠ 619/1987 Δ 19, 283, ΕφΘεσ 1750/1992 Αρμ MΙ.38), προσωρινή διοίκηση σε νομικό πρόσωπο μπορεί να διορισθεί από το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μόνον αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνο του νομικού προσώπου. Επομένως, για να ανακύψει ανάγκη διορισμού από το Δικαστήριο προσωρινής διοικήσεως, στην πρώτη περίπτωση πρέπει να λείπουν τα πρόσωπα της τακτικής ή προσωρινής διοικήσεως. Η έλλειψη αυτή πρέπει να είναι πραγματική, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και πλασματική, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν εξαιτίας πείσματος ή ισχυρογνωμοσύνης τα μέλη της διοικήσεως, (όλα, μερικά ή ένα εξ αυτών), αρνούνται να ενεργήσουν ως διοίκηση - οπότε ενδεχομένως υπάρχει και σιωπηρή παραίτηση - ή όταν υπάρχουν μεταξύ τους διαφωνίες, οι οποίες όμως πρέπει να έχουν φθάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να ληφθεί απόφαση στα θέματα που απασχολούν ή πρέπει να απασχολούν τη διοίκηση της ΑΕ σε βάρος των συμφερόντων του νομικού προσώπου (ΕφΘεσ 3570/1990, ό.π.). Το Δικαστήριο είναι ελεύθερο να επιλέξει τα πρόσωπα που θα διορίσει ως διοίκηση της ΑΕ, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις που υποβάλλουν ενδεικτικώς οι διάδικοι, αναφορικώς με τα κατάλληλα για να διοριστούν πρόσωπα (βλ. αναλόγως ΕφΑθ 10645/1980 ΑρχΝ 32, 58, ΜονΠρΘεσσ 11439/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών ο οποίος μαζί με τον καθού είναι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Α.Ε. Ν.", η οποία εδρεύει στη Ρόδο, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ζητεί, όπως η αίτηση εκτιμάται ορθώς από το Δικαστήριο, να διορισθεί προσωρινή διοίκηση της άνω εταιρίας για το λόγο ότι έληξε η θητεία του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου την 30-6- 2004, αποτελούμενο από τον ίδιο, τον καθού, καθώς και τους Α. Π. και Ν. Μ., με σκοπό τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό νέας διοίκησης και την αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων της εταιρείας, καθώς ο καθ` ου έχει παραμελήσει τις υποχρεώσεις του ως προέδρου της εταιρείας και αρνείται πεισματικά να ενεργήσει ως διοίκηση. Η αίτηση αρμόδια καθ` ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, με την προκειμένη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 743 έως 781 ΚΠολΔ, (άρθρα 740 παρ. 1, 786 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ) και σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη μείζονα σκέψη, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προμνησθείσες διατάξεις. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Ο καθ` ου με τις έγγραφες προτάσεις του προτείνει να διορισθεί προσωρινή διοίκηση, ώστε να επιμεληθεί της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, αποτελούμενη και από τον ίδιο και τα προτεινόμενα από αυτόν πρόσωπα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης καθώς και από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 50% της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ν. Α.Ε.", η οποία εδρεύει στη Ρόδο και έχει αντικείμενο την άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Την 30.7.1999 συγκροτήθηκε σε σώμα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον καθ` ου ως Πρόεδρο, τον αιτούντα ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ν. Μ. ως μέλος. Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου ορίστηκε πενταετής, ήτοι μέχρι την 30-6- 2004. Έκτοτε, δεν έχει συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο, επειδή ο καθ` ου η αίτηση, αν και κλήθηκε επανειλημμένως να προσέλθει προς τούτο, αρνείται να συμπράξει. Συνέπεια της έλλειψης διοίκησης της εταιρίας είναι να παραμείνει αυτή σε απραξία και ουσιαστικά να μη λειτουργεί σύμφωνα με το σκοπό της. Επομένως στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν αμφότερες οι προϋποθέσεις του νόμου, που στη νομική σκέψη της παρούσας εκτέθηκαν και επιβάλλουν τον διορισμό προσωρινής διοικήσεως της ΑΕ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατάλληλοι για την προσωρινή διοίκηση της εταιρίας είναι οι (...) ως αναπληρωματικά μέλη. Τα άτομα αυτά παρέχουν τα εχέγγυα ότι θα εκτελέσουν με προσήκοντα τρόπο και με επιμέλεια τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Μετά ταύτα η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως βάσιμη κατ` ουσία και να καταδικαστεί ο καθ` ου στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρο 746 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Διορίζει προσωρινή διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία "Ν. Α.Ε." που εδρεύει στην Ρόδο τους (...) ως αναπληρωματικά μέλη. Παρέχει στους ανωτέρω την εξουσιοδότηση, αφού συγκροτηθούν σε σώμα με μέριμνα του πρώτου εξ αυτών, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, προκειμένου εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας να εκλεγεί η διοίκηση της εταιρείας. Παρέχει την εξουσιοδότηση στα ανωτέρω μέλη της προσωρινής διοίκησης να επιμεληθούν εντός του διαστήματος των έξι (6) μηνών των υποθέσεων με επείγοντα χαρακτήρα. Καταδικάζει τον καθ` ου η αίτηση στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.