Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οι Υπηρεσίες μας στο Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρίες, Επιταγές, Συναλλαγματικές, Αξιόγραφα, Τραπεζικό δίκαιο, Εμπορικές συμβάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά, Εμπορικές δικαιοπραξίες, Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, Πτωχευτικό δίκαιο, Πνευματική ιδιοκτησία, Βιομηχανική ιδιοκτησία κ.α.)

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου.

Ενδεικτική αναφορά των προσφερόμενων υπηρεσιών μας στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου: Αξιόγραφα | Συναλλαγματικές | Επιταγές | Διαταγές Πληρωμής | Πιστωτικοί Τίτλοι | Ίδρυση Εταιριών | Προσωπικές Εταιρίες | Ομόρρυθμη Εταιρία | Ετερόρρυθμη Εταιρία | Αφανής Εταιρία | Κοινοπραξία | Κεφαλαιουχικές Εταιρίες | Ανώνυμη εταιρία | Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης | Λύση Εταιριών | Πτωχεύσεις | Εμπορικές Συμβάσεις | Ιδιωτική Ασφάλιση | Αποζημιώσεις από Ασφαλιστικές Εταιρίες | Εμπορικό Σήμα | Πνευματική Ιδιοκτησία | Προστασία Καταναλωτών | Αθέμιτος Ανταγωνισμός | Τραπεζικές Διαφορές | Χρηματιστηριακά | Ναυτιλιακά | Παράκτιες Εταιρίες | Διεθνείς Συμβάσεις

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.