Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Παραγραφή Συναλλαγματικής - Νόμος 5325/1932

Παραγραφή: Αρθρον 70. Πάσαι αι εκ της συναλλαγματικής απορρέουσαι αγωγαί κατά του αποδέκτου παραγράφονται μετά τρία έτη από της χρονολογίας της λήξεως. Αι αγωγαί του κομιστού κατά των οπισθογράφων και κατά του εκδότου παραγράφονται μετά εν έτος από της χρονολογίας του εμπροθέσμως συνταχθέντος διαμαρτυρικού ή από της χρονολογίας της λήξεως, εν περιπτώσει ρήτρας "ανέξοδος επιστροφή". Αι αγωγαί των οπισθογράφων κατ` αλλήλων και κατά του εκδότου παραγράφονται μετά εξ μήνας από της ημέρας καθ` ην ο οπισθογράφος εκπλήρωσε την συναλλαγματικήν ή από της ημέρας καθ` ην ούτος ενήχθη.

Διακοπή της παραγραφής: Αρθρον 71. Η διακοπή της παραγραφής έχει αποτέλεσμα μόνον κατ` εκείνου ως προς τον οποίον έλαβε χώραν το γεγονός το διακόπτον την παραγραφήν.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.