Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Δίπλωμα τροποποίησης

Αρθρο 18. Εννοια - Διαδικασία χορήγησης. 1. Αν μια εφεύρεση αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που προστατεύτεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κύριο δίπλωμα), ο δικαιούχος της τελευταίας μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (δίπλωμα τροποποίησης), εφόσον το αντικείμενο του νέου διπλώματος συνδέεται με μια τουλάχιστον αξίωση του κυρίου διπλώματος. 2. Το δίπλωμα της τροποποίησης ακολουθεί την τύχη του κύριου διπλώματος και λήγει μαζί με αυτό. Το Δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης του κύριου διπλώματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις άδειες εκμετάλλευσης. 3. Ετήσια Τέλη προστασίας δεν καταβάλλονται για το δίπλωμα τροποποίησης. 4. Το Δίπλωμα τροποποίησης μπορεί να μετατρέπεται σε κύριο δίπλωμα, αν το ζητήσει ο κάτοχός του. Η διάρκεια ισχύος του διπλώματος που μετατρέπηκε ρυθμίζεται από το άρθρο 11. Ως ημερομηνία κατάθεσης, θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης για χορήγηση διπλώματος τροποποίησης. 5. Η ακυρότητα του κύριου διπλώματος δεν συνεπάγεται και την ακυρότητα του διπλώματος τροποποίησης. Σε περίπτωση που ακυρωθεί το κύριο δίπλωμα καταβάλλονται για το Δίπλωμα τροποποίησης τα Τέλη που απαιτούνται για το κύριο δίπλωμα. 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του νόμου αυτού.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.