Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Κανονιστικών Διατάξεων για τα Ναρκωτικά

Αρθρο: 1. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β' του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α 103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία III ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β' και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών. 2. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία III ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες: α) Υδροκωδόνη(Διϋδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία. β)Φολκωδίνη (Φολκωδεΐνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες αυτές είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση. γ) Διφαινοξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα, ανά δόση. δ)Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειικήατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση. ε) Κωδείνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΓΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β' και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. 3. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ' του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β' και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. 4. Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: α) Του πίνακα Β' με κόκκινα γράμματα «Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών». β) Των εξαιρέσεων του πίνακα Β' με πράσινα γράμματα «ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006». γ) Του πίνακα Γ με κόκκινα γράμματα «Γ, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών». δ) Των εξαιρέσεων του πίνακα Γ με πράσινα γράμματα «ΓΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006». ε) Του πίνακα Δ' με πράσινα γράμματα «Δ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006». 5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι: ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη............................ 300 MG ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 MG.................. 15 ΚΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη........................ 30 MG ΜΟΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη........................... 50 MG ΜΟΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 ΜG............ 3 MORFICONTIN δισκία 30 MG......................... 2 ΟΠΙΟΥ σκόνη............................... 500 MG ΟΠΙΟΥ βάμμα απλό...................... 5 ML ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο............ 100 ML ΟΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο)............. 5 ML ΟΠΙΟΥ εκχύλισμα............................. 250 MG ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη.................. 250 MG ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 MG......... 5 ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 MG...... 3 ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 MG......... 5 ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη...... 260 MG ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη...... 60 MG ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη................ 240 MG ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη............................ 20 MG ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη......................... 60 MG ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη................................. 450 MG ΜΟΡΦΙΝΗ per os χορηγούμενη..................... 200 MG ΜΟΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια και επισκληρίδια αναλγησία...................... 120 MG DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση) τα 300 mg/hr. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα. 6. Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη,μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί Με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα. Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσίαμεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια. 7. α) Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος. β) Η συνταγή του παρόντος άρθρου (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών. γ) Η συνταγή του ν. 3459/2006 των ιατρών του Ι.Κ.Α. είναι θεωρημένη από την αρμόδια υγειονομική ή φαρμακευτική υπηρεσία του Ι.Κ.Α. δ) Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου. ε) Οι ιατροί οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών, σε δέσμες (μπλοκ) σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα: Ονοματεπώνυμο ιατρού: Ειδικότητα: Διεύθυνση- τηλέφωνο: Ονοματεπώνυμο ιατρού: Ειδικότητα: Διεύθυνση- τηλέφωνο: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006 Ονοματ/μο Ασθενούς............................................ Αρ. Ταυτότητας..................................................... ή A.M. Ασφ. Φορέα............................................... Διεύθυνση........................................................... ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ................................................ Ημερομηνία Ονοματ/μο Ασθενούς................................... Αρ. Ταυτότητας........................................... ή A.M. Ασφ. Φορέα...................................... Διεύθυνση....................... ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ..................... Ημερομηνία Ο ΙΑΤΡΟΣ (Υπογραφή -Σφραγίδα) Ο ΙΑΤΡΟΣ (Υπογραφή -Σφραγίδα) Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) (Υπογραφή - Αριθμ. Ταυτ.) (Υπογραφή - Σφραγίδα) (Υπογραφή - Αριθμ.Ταυτ.) 8. Τα κατωτέρω ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα υπάγονται στο άρθρο 1 του ν. 3459/2006 και στον αντίστοιχο πίνακα. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ACTIO FENTANYL Γ 2416/2001 ADALGUR MEPROBAMATE Δ 6543/1988 ADUMBRAN OXAZEPAM Δ 6543/1988 ALBIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988 ALEXOFEN DEXTROMETHORPHAN Δ 5105/1994 ALGAPHAN DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988 ALGORIL CODEINE ΓΣ 5105/1994 ALPRAZOLAM/GENERICS ALPRAZOLAM Δ 5587/1998 8457/2005 AMOTRIL CAMAZEPAM Δ 6543/1988 AMPLIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988 ANCONEVRON BROMAZEPAM Δ 155737/2006 ΑΝΤΑΝΑΧ ALPRAZOLAM Δ 1456/2000 ANTISEDAN ATIPAMEZOLE Γ 4938/2000 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ANXOFERM DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988 APOLLONSET DIAZEPAM Δ 6543/1988 ARIPAX LORAZEPAM Δ 6543/1988 ATARVITON DIAZEPAM Δ 6543/1988 ΑΤΙΡΑΜ LORAZEPAM Δ 2132/2001 AUDILEX CLORAZEPATE Δ 10941/1989 AUDIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988 ΑΧΕΕΝ PROXIBARBAL Δ 8385/1992 BARBITAN PHENOBARBITAL Δ 8385/1992 BERUXAN DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 BIOTHORAX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 BORDON OXAZEPAM Δ 6543/1988 BORTALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988 BROVICH DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 CALMOVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988 CAPRIVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 CARDIAZOL-DICODID HYDROCODONE ΓΣ 6543/1988 CECIL LORAZEPAM Δ 1456/2000 CECOFINE DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 CENTRAC PRAZEPAM Δ 6543/1988 CETALGIN CODEINE ΓΣ 6543/1988 CHROVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988 CICLETAN LORAZEPAM Δ 4711/2001 CO DEPON CODEINE ΓΣ 5189/1998 CODEFAR CODEINE ΓΣ 6543/1988 CODEVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988 CODEX R DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 CODIPRONT CODEINE ΓΣ 6543/1988 CODIPRONTN CODEINE ΓΣ 132571996 CODIS CODEINE ΓΣ 5587/1998 CONCERTA METHYLPHENIDATE Γ 32161/2004 CONTRAVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 CORITUSSAL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 CUOROSAN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 DALMADORM FLURAZEPAM Δ 6543/1988 DELAVIRAL ZIPEPROL Γ 1066/1991 DEMETONEVRIN PRAZEPAM Δ 6543/1988 DEMETOVIX ZIPEPROL Γ 1066/1991 DEPOCALM DIAZEPAM Δ 6543/1988 DEPON PLUS CODEINE ΓΣ 11420/1990 DEVIXIL ZIPEPROL Γ 1066/1991 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ DEXDOMITOR DEXMEDETOMIDINE Γ 45881/2004 DICOVIX [solution-sirop] HYDROCODONE ΓΣ 6543/1988 DICOVIX [tablets] HYDROCODONE Γ 6543/1988 DIPHENAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 DISTEDON DIAZEPAM Δ 6543/1988 DOLCONTIN DIHYDROCODEINE Γ 10941/1989 DOLETHAL/VETOQUINOL PENTOBARBITAL Δ 8329/1998 DOLOXENE DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988 DOMITOR MEDETOMIDINE Γ 4938/2000 DONNATAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 DORM LORAZEPAM Δ 6543/1988 DORMICUM MIDAZOLAM Δ 2502/1991 DORMIXAL MIDAZOLAM Δ 74186/2004 DORMYL QUAZEPAM Δ 1138/1992 DOVAVIXIN ZIPEPROL Γ 1066/1991 DOWER OPIUM Β 6543/1988 DUO EXTOLEN ZIPEPROL Γ 2502/1991 DUROGESIC FENTANYL Γ 2373/1995 EPANUTIN PHENOBARBITONE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 EQUANIL MEPROBAMATE Δ 6543/1988 EQUANITRATE MEPROBAMATE Δ 6543/1988 ESALISAN LORAZEPAM Δ 6543/1988 ESILGAN ESTAZOLAM Δ 6543/1988 EUHYPNOS TEMAZEPAM Δ 6543/1988 EVAGELIN BROMAZEPAM Δ 6543/1988 EXTOLEN ZIPEPROL Γ 1066/1991 FARGENOR CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 FENTAMORF SUFENTANIL Γ 10827/1991 FENTANYL FENTANYL Γ 6543/1988 FENTANYL/ASTRAPIN FENTANYL Γ 4711/2001 FENTANYL/B.BRAUN FENTANYL Γ 1456/2000 FENTANYL/HAMELIN FENTANYL Γ /4711/2001 FORTAL PENTAZOCINE Γ 10941/1989 FRISIUM CLOBAZAM Δ 6543/1988 GARDENAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 GNOSTORID COMPOSE OXAZEPAM Δ 6543/1988 HALCION TRIAZOLAM Δ 6543/1988 HIPNOSEDON FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988 HUSTENOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 IBROVEK NITRAZEPAM Δ 6543/1988 ILMAN FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988 ILOBION DIAZEPAM Δ 6543/1988 IMALGENE ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 8329/1998 IMOVANE ZOPICLONE Δ 155737/2006 IPECOFRIN DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 IPECOSER-C DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 IPERTOUX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 ISOPTIN-S PENTOBARBITAL Δ 6543/1988 ISPNAL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 JACTUSS ZIPEPROL Γ 1066/1991 JAKINTHOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 JANUAR OXAZEPAM Δ 6543/1988 KETALAR ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 1138/1992 KETASET ΚΕΤΑΜΙΝΕ Γ 8329/1998 KLARIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988 KLEVAVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 LAXIVAL DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988 LENDORMIN BROTIZOLAM Δ 10941/1989 LEXIR PENTAZOCINE Γ 6543/1988 LEXOTANIL BROMAZEPAM Δ 6543/1988 LIBRAX CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 LIBRIUM CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 LIBRONIL-R BROMAZEPAM Δ 6543/1988 LIMBITROL CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 LINEA AMFEPRAMONE Δ 6543/1988 LOMAX NORDAZEPAM Δ 1066/1991 LOMOTIL DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988 LONALGAL CODEINE ΓΣ 6543/1988 LONARID CODEINE/PARECETAMOL ΓΣ 6790/2005 LONARID-N CODEINE ΓΣ 6543/1988 LORAMET LORMETAZEPAM Δ 6543/1988 LUMIDROPS PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 LUMINAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 LUMINALETTEN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 MALIASIN PHENOBARBITAL/PROPYLHEXEDRINE Δ 6543/1988 MEDAMOL CODEINE ΓΣ 6543/1988 MEDIALGIN CODEINE ΓΣ 6543/1988 ΜΕΡΙΖΙΝ OXAZEPAM Δ 6543/1988 ΜΕΤΑΤΟΡ LORMETAZEPAM Δ 73391/2002 METHYLPHENIDATE/RUBIO METHYLPHENIDATE Γ 36702/2004 MODIODAL MODAFINIL Δ 4643/1998 MODIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988 MOGADON NITRAZEPAM Δ 6543/1988 MONGOL MORPHINE Β 2373/1995 MORFICONTIN MORPHINE Β 6543/1988 MORPHINE MORPHINE Β 6543/1988 MORPHINE SULPHATE/NAPP LABOR. MORPHINE Β 4584/1995 MOZEPAM DIAZEPAM 6543/1988 MXL MORPHINE Β 5189/1998 MYOLASTAN TETRAZEPAM Δ 14285/1993 NARKETAN KETAMINE Γ 4586/2001 NATISEDINE PHENOBARBITAL Δ 10941/1989 NEMBUTAL PENTOBARBITAL Δ 6543/1988 NEO-BRONCHOTON CODEINE ΓΣ 6543/1988 NEO-GNOSTORID CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 NEO-NIFALIUM FLUNITRAZEPAM Δ 13257/1996 NEO-ZITEXOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 NEVROGAMMA LORAZEPAM Δ 6543/1988 NIFALIN LORAZEPAM Δ 6543/1988 NILIUM FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988 NIVALEN DIAZEPAM Δ 6543/1988 NOAN-GAP LORAZEPAM Δ 6543/1988 NOBRIUM MEDAZEPAM Δ 6543/1988 NOCTAMID LORMETAZEPAM Δ 6543/1988 NORMISON TEMAZEPAM Δ 6543/1988 NOTORIUM BROMAZEPAM Δ 6543/1988 NOVALUMINE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 NOVHEPAR LORAZEPAM Δ 6543/1988 NOVIXAL-PHYLLIS DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 NUBAIN NALBUPHINE Γ 850/1994 OASIL CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 ORAMORPH MORPHINE Β 5105/1994 ORLAAM ALPHACETYLMETHADOL Β 5657/1999 OXYCONTIN OXYCODONE Γ 32162/2004 PARANOGIL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 PASCALIUM BROMAZEPAM Δ 6543/1988 PEBAROL PHENOBARBITAL Δ 10941/1989 PEMOLINE PEMOLINE Δ 11/1993 PENTOTHAL THIOPENTAL Δ 1138/1992 PERPHYLLON PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 PETHIDINE PETHIDINE Β 10941/1989 PRAOL MEPROBAMATE Δ 6543/1988 PROALUSIN-L CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988 PRONEURIT LORAZEPAM Δ 6543/1988 RAPIFEN ALFENTANIL Γ 6543/1988 REASEC DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988 REBAMATE MEPROBAMATE Δ 6543/1988 RELIADOL MORPHINE Β 3746/1999 REPOSIUM ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 REVAL DIAZEPAM Δ 6543/1988 RITALIN METHYLPHENIDATE Γ 6543/1988 RIVOTRIL CLONAZEPAM Δ 6543/1988 ROMIDON DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988 SATURNIL ALPRAZOLAM Δ 14285/1993 SEBOR LORAZEPAM Δ 6543/1988 SEDANITRAT PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 SEDAPERSANTIN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 SEDINOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 SEDOCARDON PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 SENDIVET ROMIFIDINE Γ 4938/2000 SENODIN CODEINE ΓΣ 6543/1988 SEREPAX OXAZEPAM Δ 6543/1988 SIVAL CODEINE ΓΣ 6543/1988 SIVAL-B CODEINE ΓΣ 11420/1990 SIVALET CODEINE ΓΣ 6543/1988 SOFTRAMAL CLORAZEPATE Δ 6543/1988 SONATA ZALEPLON Δ 155737/2006 SOUSIBIM ZIPEPROL Γ 1066/1991 SPASMO-CIBALGIN ALLOBARBITAL Δ 6543/1988 SPASMO-CIBALGIN COMPOSITUM ALLOBARBITAL/CODEINE ΓΣ 6543/1988 STADOLNS BUTORPHANOL Γ 4643/1998 STEDON DIAZEPAM Δ 6543/1988 STEDONILL FLUNITRAZEPAM Δ 850/1994 STESOLID DIAZEPAM Δ 155737/2006 STETHOVICH DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 STILNOX ZOLPIDEM Δ 1725/2001 STRATIUM MEDAZEPAM Δ 6543/1988 SUBUTEX BUPRENORPHINE Δ 3183/2000 TAVOR LORAZEPAM Δ 6543/1988 TEDRAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 TEMGESIC BUPRENORPHINE Δ 6543/1988 TERONAC MAZINDOL Δ 6543/1988 THALAMONAL FENTANYL Γ 6543/1988 THEOPHYLLINE SEDATIVE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988 THIOPENTAL/GAP THIOPENTAL Δ 4643/1998 TITUS LORAZEPAM Δ 6543/1988 TONIREM ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ Δ 6543/1988 TORFIN-H DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 TORYL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 TORYLET DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 TRADOLINT TRAMADOL Γ 8330/1998 TRANKILIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988 TRANQUOBUSCOPAN OXAZEPAM Δ 6543/1988 TRANXENE CLORAZEPATE Δ 6543/1988 TREUPEL-N CODEINE ΓΣ 6543/1988 TUFFINOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 TUSSIDRIN CODEINE ΓΣ 6543/1988 ULTIVA REMIFENTANIL Γ 4643/1998 UNAKALM KETAZOLAM Δ 6543/1988 VALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988 VAPOSYRUP DEXTROMETHORPHAN Δ 155737/2006 VICHOGAMMA DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 VICHOLEX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988 VICHOLINE DEXTROMETHORPHAN Δ 14285/1993 VULBEGAL FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988 XANAX ALPRAZOLAM Δ 6543/1988 ZALEPLON/WYETH ZALEPLON Δ 155737/2006 ZIDERON DEXTROPROPOXYPHENE Γ 10941/1989 ZOLETIL ZOLAZEPAM Δ 8329/1998 ZOLPIDEM/BIOCHEMIE ZOLPIDEM Δ 22196/2002 ZOLPIDEM/GENTHON ZOLPIDEM Δ 22196/2002 ZOLPIDEM/NOVEXAL ZOLPIDEM Δ 6785/2005 ZOLPIDEM/SANDOZ ZOLPIDEM Δ 131508/2005 ZYVORALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988 9. Στη συνταγή της παραγράφου 7 περ. β' οι ασθένειες αναφέρονται μόνο με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως παρακάτω: κωδικός 303 αντί αλκοολισμός κωδικός 301 αντί διαταραχές προσωπικότητας κωδικός 307 αντί διαταραχές ύπνου κωδικός 345 αντί επιληψία κωδικός 300 αντί νευρώσεις - ψυχονευρώσεις - ψυχοσωματικές διαταραχές κωδικός 306 αντί παιδικής ηλικίας μονοσυμπτωματικές αντιδράσεις κωδικός 313 αντί παιδικής ηλικίας νευρώσεις κωδικός 319 αντί παιδικής ηλικίας νοητικές ανεπάρκειες κωδικός 299 αντί παιδικής ηλικίας ψυχώσεις κωδικός 297 αντί παράνοια και παρανοειδείς καταστάσεις κωδικός 304 αντί τοξικομανίες και άλλες διαταραχές χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών κωδικός 310 αντί υποκειμενικό σύνδρομο κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων κωδικός 292 αντί φαρμακευτικές ψυχώσεις κωδικός 294 αντί ψυχώσεις οργανικές, χρόνιες καταστάσεις (οργανικά ψυχοσύνδρομα) κωδικός 293 αντί ψυχώσεις οργανικές επεισοδιακού χαρακτήρα (συμπτωματικές, λοιμώδους ή άλλης αιτιολογίας) κωδικός 298 αντί ψύχωση αντιδραστική (ψυχογενείς ψυχώσεις) κωδικός 296 αντί ψύχωση μανιοκαταθλιπτική κωδικός 295 αντί ψύχωση σχιζοφρενικής ομάδας. 10. Τα κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα στις παραπλεύρως αναφερόμενες μορφές χορηγούνται με απλή ιατρική συνταγή που φυλάσσεται επί διετία. - ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡ/ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ CODIRPONT Σιρόπι (ΙΙ.ΙΙ+3.685) MG/5ML FL Χ 90 ML DEPON PLUS Ελιξήριο (120 + 10) MG/5ML FL Χ 100 ML LONARID-N Υπόθετα ΒΤ Χ 6 LONARID-N Δισκία ΒΤ Χ10 NEO-BROCHOTON Σιρόπι (20+10+5) MG/5ML FL Χ 130 ML SIVAL-B Σιρόπι (7,5 + 5,0) MG/5ML FL X 120 ML LONALGAL Υπόθετα (1000+30) MG/SUPP ΒΤ X 6 MEDAMOL Υπόθετα (400+20) MG/SUP ΒΤ X 6 MEDAMOL Δισκία (500+10) MG/TAB ΒΤ X 20 MEDIALGIN Δισκία (500+10) MG/TAB ΒΤ X 20 TREUPEL-N Δισκία ΒΤ X10 TREUPEL-N Υπόθετα ΒΤ X 5 SENODIN Σιρόπι FL X 60ML 11. Η συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CONCERTA που περιέχει την ουσία METHYLPHENIDATE γίνεται από παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους και ψυχιάτρους. Επίσης μπορεί να γίνεται από παιδονευρολογικά τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 12. Η συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος METHYLPHENIDATE/RUBIO που περιέχει την ουσία METHYLPHENIDATE γίνεται από παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους και ψυχιάτρους.

Αρθρο: 2. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις για τα ναρκωτικά Κείμενο Αρθρου 1. Για την εισαγωγή ουσιών του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, καθώς και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές απαιτείται σχετική άδεια της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την έκδοση της άδειας εισαγωγής προσκομίζεται αίτηση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα κάτωθι στοιχεία: α) η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση - οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη - του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα, β) η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση -οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα - του φαρμακευτικού οίκου από τον οποίο προέρχονται τα προς εισαγωγή προϊόντα, γ) η ονομασία και η ποσότητα της προς εισαγωγή πρώτης ύλης, καθώς και, όταν πρόκειται για φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ή σκεύασμα, η φαρμακοτεχνική μορφή, η συσκευασία, η περιεκτικότητα και η δραστική ουσία στην οποία αναφέρεται η περιεκτικότητα, δ) ο σχεδιασμός για τη χρήση του εισαγομένου προϊόντος και ε) η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εισαγωγής κατά την εισαγωγή από μία χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η σημείωση "Διακίνηση εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης" κατά την εισαγωγή από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο εισαγωγέας, αμέσως μετά την πραγματοποίηση της εισαγωγής, οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση, στην οποία αναγράφονται: α) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εισαγωγής, β) η ονομασία και η εισαχθείσα ποσότητα της πρώτης ύλης ή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος (επισυνάπτεται το εμπορικό τιμολόγιο ή η λίστα συσκευασίας του εξαγωγέα), γ) η ημερομηνία εισαγωγής και δ) η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εισαγωγής, μόνο κατά την εισαγωγή από μία χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται η διασάφηση τελωνείου). Η δήλωση, στην περίπτωση φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στους Β' και Γ' πίνακες του ν. 3459/2006 συνοδεύεται με το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τη Διαχείριση Ναρκωτικών Αθηνών. Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εισαγωγής, ο εισαγωγέας προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση με την ένδειξη Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στη θέση "ημερομηνία εισαγωγής" επισυνάπτοντας όλα τα αντίγραφα της άδειας εισαγωγής. 3. Για την εξαγωγή ουσιών του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, καθώς και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές απαιτείται σχετική άδεια της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. Για την έκδοση της άδειας εξαγωγής προσκομίζεται αίτηση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα κατωτέρω στοιχεία: α) η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση -οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη -του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα, β) η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση - οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα - του φαρμακευτικού οίκου προς τον οποίο προορίζονται τα προς εξαγωγή προϊόντα, γ) η ονομασία και η ποσότητα της προς εξαγωγή πρώτης ύλης, καθώς και, όταν πρόκειται για φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ή σκεύασμα, η φαρμακοτεχνική μορφή, η συσκευασία, η περιεκτικότητα και η δραστική ουσία στην οποία αναφέρεται η περιεκτικότητα, δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προορισμού και ε) η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εξαγωγής κατά την εξαγωγή σε μία χώρα, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η σημείωση "Διακίνηση εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" κατά την εξαγωγή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση, επίσης, συνοδεύεται με την πρωτότυπη άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προορισμού. 4. Ο εξαγωγέας, αμέσως μετά την πραγματοποίηση της εξαγωγής, οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση, στην οποία αναγράφονται: α) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξαγωγής, β) η ονομασία και η εξαχθείσα ποσότητα της πρώτης ύλης ή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος (επισυνάπτεται το εμπορικό τιμολόγιο ή η λίστα συσκευασίας του εξαγωγέα), γ) η ημερομηνία εξαγωγής και δ) η ονομασία και η διεύθυνση του τελωνείου εξαγωγής, μόνο κατά την εξαγωγή σε μία χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται η διασάφηση τελωνείου). Στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εξαγωγής, ο εξαγωγέας προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων δήλωση με την ένδειξη Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στη θέση "ημερομηνία εξαγωγής" επισυνάπτοντας όλα τα αντίγραφα της άδειας εξαγωγής.

Αρθρο: 3. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Τιμές πώλησης ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου Κείμενο Αρθρου 1. Οι τιμές πώλησης για τα κατωτέρω είδη ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου καθορίζονται ως εξής: α) Κοκαΐνη σκόνη 13,40 ευρώ (δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά) το γραμμάριο. β) Μορφίνη σκόνη 2,80 ευρώ (δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) το γραμμάριο. γ) Όπιο σκόνη 2,40 ευρώ (δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) το γραμμάριο. δ) Πεθιδίνη σκόνη 1,70 ευρώ (ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά) το γραμμάριο. ε) Μορφίνη φύσιγγες των 0,010 γραμμ. 0,30 ευρώ (τριάντα λεπτά) η φύσιγγα. στ) Μορφίνη φύσιγγες των 0,015 γραμμ. 0,23 ευρώ (είκοσι τρία λεπτά) η φύσιγγα. ζ) Πεθιδίνη φύσιγγες των 0,050 γραμμ. 0,40 ευρώ (σαράντα λεπτά) η φύσιγγα. η) Πεθιδίνη φύσιγγες των 0,100 γραμμ. 0,43 ευρώ (σαράντα τρία λεπτά) η φύσιγγα. 2. Η λιανική τιμή των ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου υπολογίζεται με προσαύξηση των ανωτέρω τιμών κατά 35% πλέον Φ.Π.Α.

Αρθρο: 4. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 1. Η Επιτροπή Ναρκωτικών μετά τη συγκρότηση της, καλείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία εκλέγει τον πρόεδρο της, μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη εκλογής προέδρου η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και πρόεδρος εκλέγεται το μέλος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με κλήρωση, μεταξύ των μελών που ισοψήφησαν. Με την ίδια διαδικασία η Επιτροπή εκλέγει και τον αναπληρωτή του προέδρου της. 2. Η Επιτροπή Ναρκωτικών συνεδριάζει την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη. 3. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της ή του αναπληρωτή του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο ακριβής χρόνος και τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Ανάλογα με τα προς εξέταση θέματα της Επιτροπής, ο πρόεδρος ορίζει εισηγητή από τα μέλη της. 4. Η Επιτροπή αλληλογραφεί με το Υπουργείο δια του προέδρου της. 5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. 6. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του Τμήματος Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. Ο γραμματέας: α) συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, καθώς και τα έγγραφα που αφορούν γνωμάτευση, εισήγηση ή πρόταση αυτής και επιμελείται της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας της Επιτροπής, β) τηρεί το βιβλίο πρακτικών και το αρχείο της Επιτροπής, τα οποία φυλάσσονται στο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων.

Αρθρο: 5. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου 1. Ιδρύονται παραρτήματα της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών στις έδρες νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), κατά περιφέρειες, ως εξής: α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τους νομούς Εβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. β) ΚΑΒΑΛΑ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καβάλας για τους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών. γ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τους νομούς Ημαθίας, θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Φλώρινας και Χαλκιδικής. δ) ΛΑΡΙΣΑ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Λάρισας, για τους νομούς Γρεβενών, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. ε) ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «ΧΑ-ΤΖΗΚΩΣΤΑ» για τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λευκάδας και Πρέβεζας. στ) ΠΑΤΡΑ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Κορίνθου. ζ) ΤΡΙΠΟΛΗ: Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» για τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας. η) ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» για τους νομούς Ηρακλείου, Λασηθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. θ) ΧΙΟΣ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙ-ΤΣΕΙΟ» για τους νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου. ι) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου, για το νομό Κυκλάδων. ια) ΡΟΔΟΣ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρόδου, για το νομό Δωδεκανήσου. 2. Η Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών Αθηνών προμηθεύει με ναρκωτικά φάρμακα όλα τα παραρτήματα και τους νομούς: α) Αττικής, β) Βοιωτίας, γ) Εύβοιας, δ) Ευρυτανίας, ε) Φθιώτιδας και στ) Φωκίδας. 3. Τα παραρτήματα εφοδιάζουν με ναρκωτικά φάρμακα του Κρατικού Μονοπωλίου, τα νοσοκομεία, κλινικές και φαρμακεία της περιφέρειας τους. Τα παραρτήματα στεγάζονται μέσα στα νοσοκομεία δίπλα στο φαρμακείο, σε χώρο που παρέχει ασφάλεια και άνετη προσπέλαση. 4. Τα καθήκοντα του διαχειριστή ναρκωτικών και του αναπληρωτή ανατίθενται σε φαρμακοποιό, μόνιμο υπάλληλο του νοσοκομείου και ασκούνται παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του.

Αρθρο: 6. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Έλεγχος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ- ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ 1. Ο εργαστηριακός έλεγχος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών γίνεται με τοξικολογική ανάλυση σωματικών υγρών του εξεταζόμενου (αίμα, ούρα) σε χρόνο μικρότερο από 48-72 ώρες από την τελευταία λήψη της ναρκωτικής ουσίας από τον εξεταζόμενο. Το δείγμα των σωματικών υγρών λαμβάνεται υπό συνθήκες ασφάλειας σε δύο σφραγισμένα φιαλίδια που αναγράφουν ανεξίτηλα το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και την ημερομηνία λήψης. Το ένα φιαλίδιο φυλάσσεται υπό ψύξη ως μάρτυρας. 2. Για τον κλινικό έλεγχο ο εξεταζόμενος εισάγεται άμεσα για κλινική παρακολούθηση σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου πραγματοποιείται συμπληρωματικά και πλήρης σωματικός έλεγχος για την ανακάλυψη συνοδών στοιχείων, όπως ουλές από νύξεις των φλεβών. 3. Τα συμπτώματα του σωματικού στερητικού συνδρόμου αντιμετωπίζονται όπως ορίζεται στα άρθρα 9 έως 12. Σε κάθε περίπτωση, και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα αποστέρησης, η διάγνωση συμπληρώνεται με τη λήψη πλήρους ιστορικού.

Αρθρο: 7. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Διάγνωση Κείμενο Αρθρου Ο εξεταζόμενος χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες όταν πληροί τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια: α) Καταναλώνει ουσίες σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτήν που είχε την πρόθεση. β) Έχει την επίμονη επιθυμία ή έχει κάνει μία ή περισσότερες ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειώσει ή να ελέγξει τη χρήση της ουσίας. γ) Καταναλώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του σε δραστηριότητες αναγκαίες για την προμήθεια της ουσίας (π.χ. κλοπές), για χρήση αυτής (επανειλημμένη χρήση της κατά τη διάρκεια της ημέρας) ή για την αποκατάσταση από την επίδραση της. δ) Εμφανίζει καταστάσεις μέθης ή στερητικά συμπτώματα ενώ: αα) αναμενόταν να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις στη δουλειά του, στο σχολείο ή στο σπίτι (π.χ. δεν πηγαίνει στη δουλειά γιατί βρίσκεται σε κατάσταση κακουχίας από στέρηση, δεν πηγαίνει στο σχολείο ή δεν εργάζεται γιατί βρίσκεται κάτω από την άμεση επίδραση της ουσίας, είναι σε κατάσταση μέθης ενώ φροντίζει παιδιά.), ββ) αναλαμβάνει δραστηριότητες επικίνδυνες για τη σωματική του ακεραιότητα (π.χ. οδήγηση μεταφορικού οχήματος). ε) Εγκαταλείπει σημαντικές κοινωνικές, επαγγελματικές ή ψυχαγωγικές ασχολίες εξαιτίας της χρήσης της ουσίας. στ) Συνεχίζει τη χρήση της ουσίας παρά την επίγνωση ύπαρξης ενός διαρκούς ή περιοδικού κοινωνικού, ψυχολογικού και σωματικού προβλήματος υγείας που το προκαλεί ή το επιδεινώνει η χρήση της. ζ)Έχει ανάγκη για σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες της ουσίας (ανάπτυξη ανοχής - αύξηση της κατανάλωσης της ουσίας κατά 50% προκειμένου να φτάσει στη μέθη ή στο επιθυμητό αποτέλεσμα) ή εμφανίζει σημαντικά μειωμένη επίδραση με τη συνεχιζόμενη χρήση της ίδιας ποσότητας ναρκωτικής ουσίας. η) Εμφανίζει χαρακτηριστικά στερητικά συμπτώματα. θ) Χρησιμοποιεί την ουσία συχνά για να ανακουφιστούν ή να αποφευχθούν τα στερητικά συμπτώματα.

Αρθρο: 8. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης Κείμενο Αρθρου Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης: α) συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 198 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, β) περιέχει πλήρη αναφορά σε όλα τα στοιχεία και κριτήρια των προηγούμενων άρθρων, γ) περιλαμβάνει πρόταση για την ειδική μεταχείριση του χρήστη υποδεικνύοντας το καταλληλότερο κατά περίπτωση υποστηρικτικό ή θεραπευτικό μέτρο του ν. 3459/2006.

Αρθρο: 9. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Σωματικό στερητικό σύνδρομο Κείμενο Αρθρου 1. Σωματικό στερητικό σύνδρομο εμφανίζεται μετά τη διακοπή της χρήσης ορισμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στους πίνακες του άρθρου 1 του ν. 3459/2006. 2. Η διακοπή της χρήσης άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στους ίδιους πίνακες συνοδεύεται από ηπιότερα συμπτώματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν χωρίς ειδική φαρμακευτική αγωγή. 3. Είναι επιβεβλημένη η διερεύνηση του ελέγχου στην παροχή φαρμάκων που περιέχουν εθιστικές ουσίες για την περιστολή της ανάπτυξης ιατρογενούς εξάρτησης ή συντήρησης της.

Αρθρο: 10. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Προϋποθέσεις φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Κείμενο Αρθρου Φαρμακευτική καταστολή του σωματικού στερητικού συνδρόμου επιτρέπεται όταν: α) δημιουργεί κίνδυνο ζωής ή κίνδυνο βαριάς βλάβης της υγείας ή σημαντικών επιπλοκών υπάρχουσας νόσου, β) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή διαγνωστικών ή θεραπευτικών παρεμβάσεων ή για την επείγουσα μεταφορά ασθενών ή όταν η εμφάνιση του εμποδίζει την αποθεραπεία υπάρχουσας νόσου, γ) εκδηλώνεται σε γυναίκα που εγκυμονεί, δ) είναι απαραίτητο για την καταστολή των οξέων συμπτωμάτων με την προϋπόθεση της παραπομπής του χρήστη σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο αποτοξίνωσης.

Αρθρο: 11. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Μέθοδος καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Κείμενο Αρθρου 1. Για την αντιμετώπιση του σωματικού στερητικού συνδρόμου χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα νοσηλευτικά και θεραπευτικά μέσα σύμφωνα με την επιστημονική ένδειξη και τεκμηρίωση και αν κρίνεται απαραίτητο με τη χορήγηση φαρμάκων που δεν προκαλούν εξάρτηση. 2. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών ως υποκατάστατων της εξάρτησης εκτός εάν: α) υπάρχει βαριά βλάβη της υγείας του ατόμου η οποία σε συνδυασμό με την εμφάνιση του σωματικού στερητικού συνδρόμου μπορεί να επιφέρει κίνδυνο της ζωής του, β) το σωματικό στερητικό σύνδρομο εμφανίζεται σε γυναίκα που εγκυμονεί και δεν ενδείκνυται η διακοπή της κύησης.

Αρθρο: 12. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Διαδικασία φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου Κείμενο Αρθρου 1. Στις περιπτώσεις α', β', γ' του άρθρου 10 η φαρμακευτική καταστολή του σωματικού στερητικού συνδρόμου γίνεται μόνο από ιατρό, ο οποίος χορηγεί τη φαρμακευτική αγωγή τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες (ένδειξη, ειδική συνταγή κλπ.). 2. Στην περίπτωση δ' του ίδιου άρθρου η φαρμακευτική καταστολή του σωματικού στερητικού συνδρόμου γίνεται μέσα σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλισθεί η παραπομπή σε ειδικό κέντρο αποτοξίνωσης. 3. Η χορήγηση φαρμακευτικών υποκατάστατων, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, γίνεται μόνο σε ειδικές μονάδες αποτοξίνωσης του δημόσιου τομέα, για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης του σωματικού στερητικού συνδρόμου. Τα φαρμακευτικά υποκατάστατα στην περίπτωση αυτή χορηγούνται μόνο από το φαρμακείο της μονάδας.

Αρθρο: 13. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Συγκρότηση του Σ.Ο.Δ.Ν. Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ν.) 1. Το μικτό όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 3459/2006 ονομάζεται Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.). 2. Τα μέλη και οι αναπληρωτές του Σ.Ο.Δ.Ν. ορίζονται από τους συναρμόδιους υπουργούς και η θητεία τους είναι διετής. 3. Στο Σ.Ο.Δ.Ν. συμμετέχει και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή ο αναπληρωτής του, όταν πρόκειται για υποθέσεις ναρκωτικών με διεθνείς προεκτάσεις. 4. Στο Σ.Ο.Δ.Ν. μπορεί να καλούνται και υπάλληλοι άλλων συναρμόδιων φορέων για την παροχή πληροφοριών ή συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο, κατά την κρίση αυτού.

Αρθρο: 14. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Αρμοδιότητες του Σ.Ο.Δ.Ν. Κείμενο Αρθρου 1. Στο Σ.Ο.Δ.Ν. ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) η ανταλλαγή πληροφοριών, ειδήσεων και στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών, που έχουν σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις δίωξης ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, β) η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, γ) ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε υποθέσεις πολλαπλής αρμοδιότητας ή με διεθνείς προεκτάσεις, για την επίλυση των οποίων απαιτείται ειδικός χειρισμός και άμεση συνεργασία αυτών των υπηρεσιών, δ) η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση των συναρμόδιων υπηρεσιών, ε) η παροχή άμεσης συνδρομής, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα στάδια της έρευνας και προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα αρχή, κάθε δυνατού μέσου ή στοιχείου ικανού να διευκολύνει την εξιχνίαση της υπόθεσης. στ) η αμοιβαία ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών για τις μεθόδους ή τους τρόπους δράσης των εμπόρων ναρκωτικών προς διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων των ναρκωτικών. 2. Το Σ.Ο.Δ.Ν., στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά.

Αρθρο: 15. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Λειτουργία του Σ.Ο.Δ.Ν. Κείμενο Αρθρου 1. Το Σ.Ο.Δ.Ν. έχει την έδρα του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου και η έδρα της Δ.Δ.Α.Σ. 2. Τα μέλη του Σ.Ο.Δ.Ν. συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από μία των συναρμόδιων υπηρεσιών, για τη συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης. 3. Πρόεδρος του Σ.Ο.Δ.Ν. είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 4. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λειτουργεί ειδική μικτή γραμματεία για τις υποθέσεις του Σ.Ο.Δ.Ν. και την τήρηση των στοιχείων που αφορούν την αποστολή και λειτουργία του. 5. Τα έξοδα λειτουργίας του Σ.Ο.Δ.Ν. και της γραμματείας βαρύνουν αναλογικά τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Αρθρο: 16. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Αντικείμενο της διαδικασίας Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο αυτό καταστρέφονται οι πάσης φύσεως ναρκωτικές ουσίες (βασικές ποσότητες και δείγματα), οι οποίες φυλάσσονται: α) από διωκτικές αρχές, αρμόδιες να ενεργούν για την ανακάλυψη των δραστών αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και β) από άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Αρθρο: 17. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Φύλαξη των ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται, ζυγίζονται ή, αν πρόκειται για δισκία, καταμετρούνται και, αφού συνταχθεί έκθεση, παραδίδονται στον αρμόδιο για τη φύλαξη τους αξιωματικό ή υπάλληλο της διωκτικής αρχής που ενήργησε την κατάσχεση. 2. Μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια διωκτική αρχή, συσκευάζονται σε ειδική συσκευασία που εξασφαλίζει το αλύμαντο και με ειδικό υπάλληλο ή άλλο κατάλληλο και ασφαλή τρόπο αποστέλλονται προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3459/2006, οι οποίες προσδιορίζουν το ακριβές βάρος. 3. Αν η ποσότητα που κατασχέθηκε είναι μεγάλη, ώστε να αποκλείεται ή να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η μεταφορά της στα εργαστήρια, εμπειρογνώμων του κατά τόπον αρμόδιου εργαστηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Α.Ε.Ι. μεταβαίνει στον τόπο της φύλαξης και διενεργεί επί τόπου δειγματοληψία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Συντάσσεται πρακτικό ζύγισης, καταμέτρησης, δειγματοληψίας και σφράγισης των ναρκωτικών ουσιών.

Αρθρο: 18. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Αρμόδιες για τη φύλαξη αρχές Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές στην περιοχή του νομού Αττικής, φυλάσσονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Αν στην ίδια περιοχή κατασχεθούν από άλλες, επίσης, αρμόδιες αρχές, φυλάσσονται από αυτές. 2. Στην έδρα κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης, με ευθύνη της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, αν υπάρχει, ή της Υπηρεσίας Ασφάλειας, λειτουργεί αποθήκη, στην οποία φυλάσσονται μέχρι την καταστροφή τους, οι ναρκωτικές ουσίες που έχουν κατασχεθεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση. 3. Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται εκτός του νομού Αττικής από άλλες αρμόδιες αρχές, πλην των αστυνομικών, φυλάσσονται από τις αρχές αυτές. 4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την αμφισβήτηση ή μη της ιδιότητας ως ναρκωτικών των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί

Αρθρο: 19. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Πραγματογνωμοσύνη Κείμενο Αρθρου 1. Η αρμόδια για τη χημική εξέταση υπηρεσία εξετάζει τις ναρκωτικές ουσίες που αποστέλλονται, προσδιορίζει το είδος, το ακριβές βάρος τους και σε περίπτωση κατάσχεσης δισκίων τον ακριβή αριθμό τους. Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται έκθεση χημικής ανάλυσης. Στη συνέχεια αποχωρίζεται ποσότητα επαρκής για τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης (Α, Β). Η ποσότητα αυτή ζυγίζεται, σφραγίζεται και αναφέρεται στην έκθεση χημικής ανάλυσης του δείγματος. 2. Αν η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που κατασχέθηκε δεν επαρκεί για τη λήψη δείγματος πραγματογνωμοσύνης ή αν διενεργήθηκε δειγματοληψία, η υπόλοιπη, μετά την ανάλυση της ουσίας ή του δείγματος, ποσότητα, κρατείται για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Εφόσον η συνολική ποσότητα του δείγματος καταναλωθεί κατά την ανάλυση, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Το υπόλοιπο του δείγματος, καθώς και οι ποσότητες που αποχωρίστηκαν για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αφού συσκευαστούν σε ειδικές αδιάρρηκτες συσκευασίες, σφραγίζονται και επιστρέφονται στην αρμόδια διωκτική αρχή. 3. Κατά την παράδοση των παραπάνω ποσοτήτων συντάσσεται έκθεση παράδοσης και παραλαβής από τον αρμόδιο υπάλληλο ή αξιωματικό. Με όμοια έκθεση οι ποσότητες αυτές παραδίδονται από την υπηρεσία που τις κατέσχε στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί την αποθήκη φύλαξης, καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, θεωρούμενο κάθε έτος από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, με τίτλο "Βιβλίο Αποθήκης - Καταχώρησης Κατασχεθέντων Ναρκωτικών" και ταξινομούνται με χρονολογική σειρά στην παραπάνω αποθήκη. 4. Στο Βιβλίο Αποθήκης - Καταχώρησης Κατασχεθέντων Ναρκωτικών καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση αναγράφονται: α) ο αύξων αριθμός της υπόθεσης κατ' έτος, β) τα στοιχεία της μηνυτήριας αναφοράς της διωκτικής αρχής στον αρμόδιο εισαγγελέα, γ) τα στοιχεία ταυτότητας του κατηγορουμένου, δ) το είδος και το βάρος της ναρκωτικής ουσίας που κατασχέθηκε, αν δε πρόκειται για δισκία ο αριθμός τους, ε) ο αριθμός του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης, στ) ο αριθμός του βουλεύματος ή της απόφασης καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών και ζ) η ημερομηνία καταστροφής τους. Εκτός από τα παραπάνω, είναι δυνατόν να αναγραφεί και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. Για τα δείγματα των ναρκωτικών που, ενδεχομένως, είχαν κατασχεθεί αναγράφονται στο ίδιο βιβλίο ο αριθμός του βουλεύματος ή της απόφασης καταστροφής των δειγμάτων και η ημερομηνία καταστροφής τους. 5. Αν πρόκειται για ναρκωτικές ουσίες των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ιδιότητα και κατεστράφησαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του επόμενου άρθρου, στο παραπάνω Βιβλίο Αποθήκης - Καταχώρησης Κατασχεθέντων Ναρκωτικών αντί του στοιχείου στ' της προηγούμενης παραγράφου αναγράφεται η επισημείωση "μη αμφισβητούμενες ουσίες". Το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

Αρθρο: 20. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Διαδικασία καταστροφής Κείμενο Αρθρου 1. Η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών (βασικών ποσοτήτων και δειγμάτων τους) γίνεται ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3459/2006. Η επιτροπή λειτουργεί στο νομό Αττικής και σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας. Συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση των ναρκωτικών, ύστερα από αίτημα του προϊσταμένου της υπηρεσίας από την οποία φυλάσσονται. Αν οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονται σε άλλον τόπο από εκείνον όπου κατασχέθηκαν, μπορούν να καταστραφούν στον τόπο φύλαξης, αφού ειδοποιηθεί ο εισαγγελέας του τόπου κατάσχεσης τους, στον οποίο και υποβάλλεται στη συνέχεια επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού καταστροφής. 2. Έργο της επιτροπής είναι η καταστροφή κάθε είδους ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών. Η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών (βασικών ποσοτήτων και δειγμάτων τους) των οποίων δεν έχει αμφισβητηθεί η ιδιότητα, γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της έκθεσης χημικής ανάλυσης και την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 3459/2006, χωρίς τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. 3. Κατά τη διαδικασία της καταστροφής, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου εισαγγελέα, είναι δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος του Γ.Χ.Κ., ο οποίος παρέχει την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη στην επιτροπή κατά την καταστροφή των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών. Για την καταστροφή των επικίνδυνων τοξικών ουσιών εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. 4. Η επιτροπή εξετάζει το απαραβίαστο των σφραγίδων ή το αδιάρρηκτο της συσκευασίας. Οι ναρκωτικές και πρόδρομες ουσίες ζυγίζονται ενώπιον της επιτροπής, ώστε να ελεγχθεί το βάρος τους σε αντιστοιχία με τη σχετική έκθεση του εργαστηρίου που διενήργησε τον έλεγχο ως προς την ιδιότητα τους. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές μεταβολές του είδους. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης διαφοροποίηση μεταξύ του βάρους της προς καταστροφή ποσότητας ναρκωτικής ουσίας και του βάρους που αναγράφεται στην έκθεση της υπηρεσίας που διενήργησε τη χημική ανάλυση, απαιτείται αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή εκ μέρους της επιτροπής. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η διαφοροποίηση καταχωρούνται στο πρακτικό της καταστροφής της συγκεκριμένης ποσότητας.

Αρθρο: 21. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Τρόπος και μέσα καταστροφής Κείμενο Αρθρου 1. Αποκλειστικός τρόπος καταστροφής των πάσης φύσεως ναρκωτικών ουσιών είναι η καύση. Η καύση γίνεται, είτε σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό κλιβάνους, είτε δια πυράς. Η προμήθεια των κλιβάνων γίνεται από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις προκηρύξεις αγοράς τους. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των ως άνω υπουργείων. 2. Για την εγκατάσταση των κλιβάνων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι επιδράσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθούν, πρέπει δε να λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας από πλευράς χημικών ή άλλων επιβλαβών επιδράσεων, για την υγεία των κατοίκων και όσων συμμετέχουν στη διαδικασία της καταστροφής. Οι χώροι εγκατάστασης, καθώς και οι όροι συντήρησης και λειτουργίας τους θα καθορισθούν με νεότερη ειδική προς τούτο απόφαση. 3. Η λειτουργία των κλιβάνων αποκλείει την καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε περιοχές όπου δεν λειτουργεί κλίβανος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του μεγάλου βάρους της ποσότητας των ναρκωτικών που κατασχέθηκε ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου φύλαξης εκδίδει αιτιολογημένη διάταξη του, ύστερα από αίτημα της αρχής από την οποία φυλάσσεται η ποσότητα αυτή, για τη μεταφορά της υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και καύση στην πλησιέστερη περιοχή όπου λειτουργεί κλίβανος. 4. Στις περιοχές εκτός των νομών Αττικής και θεσσαλονίκης η καταστροφή ναρκωτικών ουσιών ενεργείται σε κλιβάνους δημόσιους ή ιδιωτικούς ή δια πυράς εκτός κλιβάνου. 5. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία των κλιβάνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους νομούς Αττικής και θεσσαλονίκης η καύση των ναρκωτικών ουσιών γίνεται με τους ίδιους τρόπους που προβλέπεται για τους άλλους νομούς της χώρας.

Αρθρο: 22. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Καταστροφή ακατάλληλων ναρκωτικών φαρμάκων Κείμενο Αρθρου Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τη διαδικασία που ορίζεται σ' αυτήν, μπορεί να προβλέπεται ότι στους κλιβάνους καταστρέφονται ακατάλληλα προς χρήση ή ληγμένα ναρκωτικά φάρμακα του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών.

Αρθρο: 23. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Καταστροφή μετά την πάροδο τριετίας Κείμενο Αρθρου Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και δειγμάτων, που παραμένουν προς φύλαξη στις αρμόδιες αρχές πέραν των τριών (3) ετών από την κατάσχεση τους και δεν έχει διατυπωθεί αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα τους, καταστρέφονται χωρίς άλλη προϋπόθεση κατάσχεσης.

Αρθρο: 24. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Διάθεση στις αστυνομικές σχολές Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 1. Η διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από έγγραφο αίτημα του διοικητή της οικείας αστυνομικής σχολής ή τμήματος δοκίμων αστυφυλάκων, εφόσον αυτό στεγάζεται εκτός της έδρας της σχολής αστυφυλάκων, ή του γενικού αστυνομικού διευθυντή γενικής αστυνομικής διεύθυνσης ή του διευθυντή αστυνομικής διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ύστερα από σχετική πρόταση του διδάσκοντος εκπαιδευτή ή συνοδού - χειριστή αστυνομικού σκύλου. 2. Στο ανωτέρω αίτημα αναφέρονται ο τόπος και το είδος της εκπαίδευσης, το είδος και η ποσότητα των αιτουμένων ναρκωτικών ουσιών, ο τόπος φύλαξης των ουσιών αυτών, καθώς και ο υπεύθυνος για την παραλαβή, φύλαξη και διαχείριση τους. 3. Η ποσότητα των διατιθεμένων ναρκωτικών ουσιών μετράται με τη χρήση ζυγού ακριβείας, η δε παραλαβή αυτών πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον υπεύθυνο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και τον εντεταλμένο υπάλληλο της εισαγγελικής αρχής, όταν η παραλαβή γίνεται από κατάστημα αυτής, ή από τον αρμοδίως εξουσιοδοτημένο της οικείας αστυνομικής αρχής, στην οποία φυλάσσονται οι ναρκωτικές ουσίες, εφόσον η παραλαβή γίνεται από αστυνομική υπηρεσία, βάσει εγκριτικής παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τυχόν παρουσία εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, στην τελευταία περίπτωση, μνημονεύεται απαραιτήτως στο πρακτικό.

Αρθρο: 25. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όροι φύλαξης Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες παραλαμβάνονται σε ειδικές αεροστεγείς και διαφανείς πλαστικές σακούλες ή σε αεροστεγή γυάλινα άθραυστα βαζάκια, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης οπτικής προσέγγισης και να αποφεύγεται η απευθείας επαφή, φθορά ή απώλεια αυτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συναφείς προς το είδος και τη φύση αυτής, επιτρέπεται, με ευθύνη του εκπαιδευτή, παραλλαγή της ανωτέρω συσκευασίας για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 2. Οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονται σε ειδικά ερμάρια επαρκούς ασφαλείας στα τμήματα σπουδών των αστυνομικών σχολών ή στα γραφεία σπουδών των τμημάτων δοκίμων αστυφυλάκων, εφόσον τα τμήματα αυτά λειτουργούν εκτός της έδρας της σχολής αστυφυλάκων, ή στα τμήματα εκπαίδευσης και τα γραφεία εκπαίδευσης των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων και των αστυνομικών διευθύνσεων, αντίστοιχα. Υπεύθυνοι για τη φύλαξη είναι οι προϊστάμενοι των οικείων τμημάτων και γραφείων, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για ναρκωτικές ουσίες που αφορούν την εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων αυτές φυλάσσονται με τους ίδιους όρους ασφαλείας, εάν πρόκειται για τη βασική εκπαίδευση σε χώρο της υπηρεσίας που διαμένουν οι σκύλοι με μέριμνα και ευθύνη του επόπτη σκύλων, ενώ αν πρόκειται για συντηρητική εκπαίδευση, σε χώρο της υπηρεσίας που ανήκει ο συνοδός αστυνομικός με μέριμνα και ευθύνη του ιδίου. Η κατ' εξαίρεση αυτή φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών μνημονεύεται στο σχετικό έγγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 24.

Αρθρο: 26. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όροι χρησιμοποίησης Κείμενο Αρθρου 1. Από τους χώρους φύλαξης οι ναρκωτικές ουσίες εξέρχονται, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ύστερα από προφορικό αίτημα του διδάσκοντος και έγκριση του αρμοδίου και υπεύθυνου για τη φύλαξη τους, στον οποίο και επιστρέφονται. Για κάθε τέτοια περίπτωση συντάσσεται πρακτικό παράδοσης, παραλαβής, καθώς και πρακτικό επιστροφής που υπογράφεται από τον αρμόδιο για τη φύλαξη τους και το διδάσκοντα. Στο πρακτικό αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των ναρκωτικών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν πρόκειται για τη συντηρητική εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών. 2. Η τυχόν ανάλωση ή φθορά ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως χρήσεις σε αντιδραστήρια ή άλλες αναγκαίες πειραματικές ενέργειες (TESTS), πιστοποιείται με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρακτικού τριμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από το διδάσκοντα, τον αρχαιότερο των εκπαιδευομένων και τον προϊστάμενο τμήματος σπουδών ή γραφείου σπουδών ή τμήματος εκπαίδευσης ή γραφείου εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Κατ' εξαίρεση και εφόσον η εκπαίδευση αφορά τη βασική ή συντηρητική εκπαίδευση αστυνομικού σκύλου που πραγματοποιείται εκτός της έδρας των προαναφερομένων υπηρεσιών η ανάλωση, φθορά ή απώλεια ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των σκοπών της εκπαίδευσης, πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού τριμελούς επιτροπής, που απαρτίζεται από τον εκπαιδευτή ή το συνοδό αστυνομικό και δύο άλλους αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας που παρίστανται στην εκπαίδευση. Στην έννοια της βασικής και συντηρητικής εκπαίδευσης των αστυνομικών σκύλων υπάγεται και η διάθεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για την εκτέλεση υπηρεσίας, ως απολύτως συναφής και ουσιαστικά ταυτόσημη. Τα υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, στις ως άνω περιπτώσεις, επιστρέφονται και πραγματοποιείται νέα παραλαβή.

Αρθρο: 27. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες που διατέθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς επιστρέφονται υποχρεωτικά, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή που είχε εγκρίνει τη χορήγηση τους ή εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο είχαν χορηγηθεί Π δε επιστροφή αυτών πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού επιστροφής. 2. Η αντικατάσταση των ναρκωτικών ουσιών, λόγω παλαιότητας ή σύννομης και κανονικής ανάλωσης ή απώλειας ή φθοράς και ο εμπλουτισμός της συλλογής με νέες μορφές και δείγματα ναρκωτικών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24. 3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιστρεφόμενες ναρκωτικές ουσίες συνοδεύονται από το πρακτικό παράδοσης και παραλαβής, που συντάχθηκε κατά την αρχική διάθεση, καθώς και από τα επιμέρους πρακτικά ανάλωσης ή απώλειας ή φθοράς που συντάσσονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 28. 4. Για την πιστοποίηση του είδους και της ποσότητας των επιστρεφομένων ουσιών, αυτές μπορεί να αποστέλλονται για εξέταση, αμέσως μετά την επιστροφή τους, στο Γ.Χ.Κ. ή τα κατά τόπους παραρτήματα αυτού ή σε πανεπιστήμια, που έχουν αυτή τη δυνατότητα, με μέριμνα της αρχής, στην οποία επιστρέφονται, αφού προηγουμένως σφραγιστούν παρουσία του παραδίδοντος και συνταχθεί προς τούτο σχετική έκθεση.

Αρθρο: 28. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Έλεγχος Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελούν δημόσιο υλικό εμπιστευμένο στις αστυνομικές αρχές και αποτελούν πάντοτε αντικείμενο ελέγχου και επιθεώρησης των ιεραρχικώς προϊσταμένων στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. 2. Περιστατικά απώλειας ή φθοράς ναρκωτικών ουσιών, για λόγους διάφορους από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 28, καθώς και κλοπής, αναφέρονται από αυτόν που τα διαπίστωσε τόσο στην αστυνομική αρχή, υπό την ευθύνη της οποίας διεξάγεται η εκπαίδευση, όσο και στην αρμόδια κατά τόπο και καθ' ύλην αστυνομική υπηρεσία στο πλαίσιο των διαδικασιών που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 3. Τα πρακτικά που συντάσσονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 28, καταστρέφονται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που διενεργείται σχετική ποινική ή διοικητική έρευνα ή εξέταση, διατηρούνται μέχρι να εκκαθαριστεί τελεσιδίκως η εκκρεμότητα.

Αρθρο: 29. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Διάθεση στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται για εκπαιδευτικούς σκοπούς φυλάσσονται σε ειδικά ερμάρια πολλαπλής ασφαλείας ή ελλείψει τέτοιων χώρων σε χρηματοκιβώτια ή φοριαμό οπλισμού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών (Τ.ΔΙ.Ν.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος και σε περίπτωση απουσίας του με ευθύνη του εκάστοτε αξιωματικού εισηγητή του τμήματος. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για ναρκωτικές ουσίες που αφορούν την εκπαίδευση σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών αυτές φυλάσσονται με τους ίδιους όρους ασφαλείας, εάν πρόκειται για τη βασική εκπαίδευση σε χώρο της υπηρεσίας που διαμένουν οι σκύλοι με μέριμνα και ευθύνη του επόπτη σκύλων, ενώ αν πρόκειται για συντηρητική εκπαίδευση σε χώρο της υπηρεσίας που ανήκει ο συνοδός βαθμοφόρος Λ.Σ. με μέριμνα και ευθύνη του ίδιου. 2. Οι ναρκωτικές ουσίες τοποθετούνται σε ειδικές αεροστεγείς και διαφανείς πλαστικές σακούλες ή δοχεία, για να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης οπτικής προσέγγισης στους εκπαιδευόμενους, και να αποφεύγεται η απευθείας επαφή, φθορά ή απώλεια τους στη διάρκεια της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συναφείς προς το είδος και τη φύση αυτής, επιτρέπεται με ευθύνη του εκπαιδευτή παραλλαγή της παραπάνω συσκευασίας για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αρθρο: 30. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όροι χρησιμοποίησης Κείμενο Αρθρου 1. Από το χώρο φύλαξης τους οι ναρκωτικές ουσίες εξέρχονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς με ευθύνη του τμηματάρχη ή υπόλογου εισηγητή του Τ.ΔΙ.Ν. διδασκόντων κατά περίπτωση το θέμα των ναρκωτικών και μετά το πέρας του μαθήματος επιστρέφονται για την ασφαλή φύλαξη τους. Σε κάθε περίπτωση που ο διδάσκων αξιωματικός δεν είναι ο τμηματάρχης Τ.ΔΙ.Ν., συντάσσεται πρακτικό «παράδοσης - παραλαβής και επιστροφής» σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Ι» για τα είδη και τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία. 2. Η ανάλωση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως χρήσεις σε αντιδραστήρια (TESTS) ή άλλες αναγκαίες πειραματικές ενέργειες, βεβαιώνεται με τη σύνταξη πρακτικού «σύννομης και κανονικής ανάλωσης» σύμφωνα με το «Υπόδειγμα II» από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το διδάσκοντα, τον προϊστάμενο του τμήματος ή γραφείου σπουδών των σχολών δοκίμων αξιωματικών - υπαξιωματικών - λιμενοφυλάκων και τον επικεφαλής εκπαιδευόμενο στην αίθουσα ή τάξη. Εφόσον πραγματοποιείται βασική ή συντηρητική εκπαίδευση σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών η ανάλωση, φθορά ή απώλεια ναρκωτικών ουσιών για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, πιστοποιείται με τη σύνταξη πρακτικού τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον εκπαιδευτή ή το συνοδό και δύο άλλους βαθμοφόρους Λ.Σ. που παρίστανται στην εκπαίδευση. Στην έννοια της βασικής και συντηρητικής εκπαίδευσης των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπάγεται και η διάθεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για την εκτέλεση υπηρεσίας, ως απολύτως συναφής και ουσιαστικά ταυτόσημη. Τα υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, στις ως άνω περιπτώσεις επιστρέφονται και πραγματοποιείται νέα παραλαβή. 3. Σε περίπτωση που η ανάλωση λάβει χώρα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού λιμενικής αρχής, αυτή βεβαιώνεται με τη σύνταξη του ως άνω πρακτικού από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το διδάσκοντα, το λιμενάρχη και τον αμέσως επόμενο αρχαιότερο αξιωματικό της λιμενικής αρχής. (Ακολουθούν Υποδείγματα. Βλέπε οικείο ΦΕΚ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Αρθρο: 31. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης Κείμενο Αρθρου 1. Οι ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται για εκπαιδευτικούς σκοπούς επιστρέφονται υποχρεωτικά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή που ενέκρινε τη χορήγηση, οποτεδήποτε ήθελε ζητηθεί η επιστροφή τους από αυτή. 2. Η αντικατάσταση των ναρκωτικών ουσιών λόγω παλαιότητας ή σύννομης και κανονικής ανάλωσης και ο εμπλουτισμός της συλλογής με νέες μορφές ναρκωτικών γίνεται με τον ίδιο τρόπο της αρχικής διάθεσης που ορίζεται στο άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3459/2006. 3. Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι επιστρεφόμενες ναρκωτικές ουσίες συνοδεύονται πάντοτε από το πρακτικό «Παράδοσης και Παραλαβής» που συντάχθηκε κατά τη χορήγηση τους, καθώς επίσης από τα πρακτικά «Σύννομης και κανονικής ανάλωσης» στις περιπτώσεις που αναλώθηκαν ναρκωτικές ουσίες για τους λόγους που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου. 4. Για την πιστοποίηση του είδους και της ποσότητας των επιστρεφομένων ναρκωτικών, αυτά αποστέλλονται για εξέταση, μετά την επιστροφή τους, στο Γ.Χ.Κ. ή τα παραρτήματα του, ή σε πανεπιστήμια που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Αρθρο: 32. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Πρόσληψη του προσωπικού του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Το προσωπικό του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και το προσωπικό των προγραμμάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Ο.) προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, όπως ορίζεται παρακάτω. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική επανένταξη τους, πρόσωπα τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, είναι δυνατό να προσλαμβάνονται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου άρθρου, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, λύεται η σύμβαση εργασίας τους.

Αρθρο: 33. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Διαδικασία πρόσληψης Κείμενο Αρθρου 1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και του Ψ.Ν.Θ., πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 45ο (και, προκειμένου για το επιστημονικό προσωπικό, το 55ο) και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ Α' 19), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α' 65) για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. Ειδικά για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., και σεό,τι αφορά πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, η άρση του ανωτέρω κωλύματος ισχύει για το σύνολο των θέσεων. Δεν προσλαμβάνονται όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατ' αναλογία με το άρθρο 5 του ν. 2683/1999. 2. Για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων όλων των κατηγοριών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39), όπως ισχύει κάθε φορά. Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται η γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η γνώση χρήσης Η/Υ, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση. Με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατό να τίθενται ειδικότερα προσόντα για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης. Ενόψει της ειδικής φύσης της εργασίας στο χώρο των εξαρτήσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα θεραπευόμεναμέλη, τα απαιτούμενα προσόντα για το επιστημονικό προσωπικό κάθε συγκεκριμένης θέσης που προκηρύσσεται, ορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ. ή το συμβούλιο διοίκησης του φορέα ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες, ύστερα από σχετική, τεκμηριωμένη εισήγηση προς αυτό του επιστημονικού υπευθύνου του αντιστοίχου προγράμματος. 3. Για την πρόσληψη του προσωπικού, οι φορείς δημοσιεύουν προκήρυξη στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά: α) Ο αριθμός κατά ειδικότητα προσωπικού, β) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, γ) το όριο ηλικίας και τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο κωλύματα πρόσληψης, δ) η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ε) τυχόν προηγούμενη εμπειρία, όπου απαιτείται, στ) προκειμένου περί επιστημονικού προσωπικού, τυχόν εξειδικευμένα προσόντα, όπου απαιτείται. Η αίτηση των υποψηφίων συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα αναφερόμενα από αυτούς προσόντα. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας επί δύο (2) συνεχείς ημέρες και αναρτάται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Όταν η προκηρυσσόμενηθέση βρίσκεται εκτός Αθηνών, η προκήρυξη δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός και μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. 4. Η επιτροπή επιλογής είναι πενταμελής και επικουρείται στο έργο της από τριμελή γραμματεία, αποτελούμενη από υπαλλήλους του φορέα. Συγκροτείται για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. με απόφαση του Δ.Σ. του και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ. με απόφαση του Δ.Σ. της αντίστοιχης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου ψυχιατρικού νοσοκομείου. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιλογής αυτής με τους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως: α) Για τις θέσεις του διοικητικού και λοιπού προσωπικού, η επιτροπή επιλογής αποτελείται από το διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν ψυχολόγο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. από το γενικό διευθυντή, το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης στην οποία θα ενταχθεί ο υποψήφιος και ένα μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από αυτό και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και του Ψ.Ν.Θ., από το διευθυντή του προγράμματος, το διευθυντή διοικητικού του φορέα και ένα μέλος του συμβουλίου διοίκησης αυτού. Όταν στο φορέα δεν έχει πληρωθεί η θέση του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης, την προβλεπόμενη στην επιτροπή θέση καταλαμβάνει ένα μέλος του Δ.Σ. του φορέα, που υποδεικνύεται από αυτό. β) Για τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού (όπως αυτό ορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. του φορέα ή τον Οργανισμό αυτού), η επιτροπή επιλογής αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. ή του συμβουλίου διοίκησης, που υποδεικνύεται από αυτό, το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης του Οργανισμού (όπου υπάρχει) ή το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας για τα σχετικά προγράμματα του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ή τμήματος, καθώς και δύο επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (εκ των οποίων ο ένας δραστηριοποιείται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται και ο έτερος είναι ψυχολόγος), οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Ενόψει της επιλογής των υποψηφίων, η γραμματεία της επιτροπής επιλογής προβαίνει στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτουμένων δικαιολογητικών αυτών, καταρτίζοντας πίνακα των υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης, καθώς και πίνακα αυτών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, τους οποίους και διαβιβάζει στην επιτροπή επιλογής. Η τελευταία αποφασίζει για την οριστικοποίηση των πινάκων αποκλεισθέντων και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην κεντρική υπηρεσία του φορέα και, εάν η θέση προορίζεται για αποκεντρωμένη υπηρεσία, και στο οικείο κατάστημα. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη και, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αυτών, καταρτίζει πίνακα κατάταξης τους κατά αξιολογική σειρά και τον υποβάλλει μαζί με το σχετικό πρακτικό στο Δ.Σ. ή το συμβούλιο διοίκησης του φορέα για δημοσιοποίηση. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στην κεντρική υπηρεσία και, προκειμένου για αποκεντρωμένη προκηρυγμένη θέση, και στο τοπικό κατάστημα του φορέα. 6. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ. ή το συμβούλιο διοίκησης, το οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του. Κατά την εξέταση της ένστασης παρίσταται ο πρόεδρος της επιτροπής επιλογής. Το Δ.Σ. αποφαίνεται επί των ενστάσεων στην αμέσως επόμενη από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων συνεδρίαση του. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η επιτροπή επιλογής οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης και τα αρμόδια όργανα του φορέα καλούν, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, τον υποψήφιο που θα καταλάβει τη θέση να υπογράψει εντός ευλόγου χρόνου τη σχετική σύμβαση. Αν αυτός που επελέγη δεν αποδεχθεί την πρόσληψη, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Ο ως άνω καταρτιζόμενος πίνακας, κατά ειδικότητα, ισχύει ένα (1) έτος από την κατάρτιση του και μόνο για το φορέα για τον οποίο καταρτίσθηκε, η δε πρόσληψη διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του πίνακα. Σε περίπτωση αποχώρησης προσληφθέντος, αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο εγγεγραμμένο στον ανωτέρω πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής σ' αυτόν.

Αρθρο: 34. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Αξιολόγηση προσωπικού Κείμενο Αρθρου 1. Η διαρκής αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται κατ' αρχήν σε ετήσια βάση από τον ιεραρχικά προϊστάμενο, στον οποίο αναφέρεται ο εργαζόμενος και από το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ. για τα αντίστοιχα προγράμματα αυτών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α' 161). 2. Κάθε δύο (2) χρόνια, όλοι οι υπάλληλοι των φορέων του άρθρου 10 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α' 9) υπόκεινται σε αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω: α) Η αξιολόγηση του διοικητικού και λοιπού προσωπικού διενεργείται, με βάση το σύστημα αξιολόγησης που έχει υιοθετήσει ο φορέας, από επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται, για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. από το γενικό διευθυντή του, το διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης στην οποία ανήκει η θέση και ένα μέλος του Δ.Σ. των εργαζομένων, που ορίζεται από αυτό και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., από το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, το διοικητικό διευθυντή του φορέα και ένα μέλος του Δ.Σ. των εργαζομένων, που ορίζεται από αυτό. β )Η αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού γίνεται με βάση το σύστημα αξιολόγησης που έχει υιοθετήσει ο φορέας. Κάθε φορέας καθορίζει με απόφαση του Δ.Σ του τη μεθοδολογία και τους δείκτες της διαρκούς αξιολόγησης του επιστημονικού έργου και των αποτελεσμάτων των δράσεων των μονάδων και των προγραμμάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 3. Για το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ψ.Ν.Α. και στο Ψ.Ν.Θ. και απασχολείται στα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, η αξιολόγηση γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ., ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου ψυχιατρικού νοσοκομείου, και αποτελείται από τους: πρόεδρο του συμβουλίου διοίκησης του φορέα, ως πρόεδρο, πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του φορέα, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας και πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων, με τους αναπληρωτές αυτών. Ειδικά για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ, απαρτίζεται από τους: διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης, ως πρόεδρο, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ή τμήματος του φορέα, ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό, έναν ειδικό επιστήμονα, εξειδίκευσης αντίστοιχης με αυτήν του αξιολογουμένου, ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων, με τους αναπληρωτές αυτών. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ή τμήματος αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του φορέα και ένα μέλος του Δ.Σ. (οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.), καθώς και έναν ειδικό επιστήμονα, εξειδίκευσης αντίστοιχης με αυτήν του αξιολογουμένου, ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές αυτών και για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., από το διοικητή του φορέα, ένα μέλος του συμβουλίου διοίκησης αυτού και έναν ειδικό επιστήμονα, εξειδίκευσης αντίστοιχης με αυτήν του αξιολογουμένου, ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές αυτών. 4. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: α) Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού, πέραν των προβλεπομένων στο π.δ. 318/1992, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, περιλαμβάνονται η συνέπεια προς τους κανόνες του φορέα και την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της μονάδας, η απόδοση στον τομέα ευθύνης με επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η ποιότητα της εργασίας, η προθυμία στην εκτέλεση των καθηκόντων και στην ανάληψη ευθυνών και η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. Ειδικότερα για τις θέσεις στελεχών, υπευθύνων και διευθυντών αξιολογούνται επιπροσθέτως η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η δημιουργικότητα, η προώθηση των στόχων του φορέα και της γενικότερης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν στον τομέα ευθύνης τους. Με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα που υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατό να ορισθούν ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και να υιοθετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι, βάσει των οποίων κρίνεται η απόδοση του προσωπικού. β) Το επιστημονικό προσωπικό αξιολογείται επιπροσθέτως με τα παρακάτω ειδικά κριτήρια: αα) ως προς την επάρκεια της προσωπικότητας του σε όλα τα επίπεδα, αναφορικά με τα ειδικότερα καθήκοντα που αναλαμβάνει στα πλαίσια του προγράμματος, και ως προς την ικανότητα ανάληψης θεραπευτικού ρόλου, στη βάση των αρχών της επιστήμης, της ηθικής και της δεοντολογίας, ββ) ως προς την επάρκεια των ειδικών γνώσεων, που αποδεικνύονται από τις σχετικές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και της εμπειρίας του στο χώρο των εξαρτήσεων. Προσμετρώνται η απόκτηση επιπλέον γνώσεων, οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και η εν γένει εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής επιστημονική δραστηριότητα. 5. Η επιτροπή αξιολόγησης καταθέτει πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση στο Δ.Σ. του φορέα για την τελική αξιολόγηση, βασιζόμενη στον υπηρεσιακό φάκελλο του εργαζομένου, στις ετήσιες αξιολογήσεις και σε προσωπική συνέντευξη με τον εργαζόμενο. Κάθε υπάλληλος που αξιολογείται έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον του Δ.Σ., κατ' ανάλογη εφαρμογή του π.δ. 318/1992. Αν κατά την αξιολόγηση υπάλληλος κριθεί ακατάλληλος, ύστερα από σχετική διαδικασία ελέγχου, λόγω παραβίασης των αρχών λειτουργίας του προγράμματος και του φορέα ή λόγω άλλου εξαιρετικά σοβαρού λόγου, το Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ., ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου διοίκησης του αντίστοιχου ψυχιατρικού νοσοκομείου, καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση. Η σχέση εργασίας λύεται από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης καταγγελίας. 6. Οι αναφερόμενες επιτροπές και η ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης ισχύουν και για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους παραπάνω φορείς.

Αρθρο: 35. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Σκοπός Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ (Ε.ΚΤΕ.Π.Ν.) 1. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ως βασικός συντελεστής του ευρωπαϊκού δικτύου REITOX είναι υπεύθυνο: α) για την εξασφάλιση σε εθνικό επίπεδο της συλλογής στοιχείων που χαρακτηρίζονται από το υψηλό ποιοτικό τους επίπεδο (αντικειμενικά, αξιόπιστα, συγκρίσιμα), β) για την ανταλλαγή των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2. Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στα πλαίσια των ευθυνών του είναι οι ακόλουθες: α) Σε εθνικό επίπεδο: αα) Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου με φορείς που παρέχουν πληροφορίες και ο συντονισμός των πηγών πληροφόρησης. Το εθνικό δίκτυο αποτελεί ουσιαστικό εταίρο για το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. όπως αυτό αποτελεί ουσιαστικό εταίρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Υπηρετεί τις ανάγκες της χώρας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου. ββ) Η διερεύνηση και εξακρίβωση της φύσης και του τύπου των στοιχείων που έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της μείωσης της ζήτησης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο στο τριετές πρόγραμμα του 1998-2000 και στα επόμενα τριετή προγράμματα. γγ) Η διερεύνηση και εξακρίβωση του τύπου των στοιχείων που επιθυμούν οι χρήστες των πληροφοριών (πολιτικοί, αρμόδιοι για τη χάραξη της πολιτικής, επιστήμονες, επαγγελματίες, Μ.Μ.Ε., ευρύτερο κοινό). δδ) Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. εε) Η κάλυψη των κενών πληροφόρησης. στστ) Η βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των στοιχείων. ζζ) Η παροχή βοήθειας προς τις ήδη υπάρχουσες ή τις μελλοντικές πηγές πληροφοριών για την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας. ηη) Η επανατροφοδότηση του δικτύου με πληροφορίες ήτοι η διάχυση των πληροφοριών που συλλέγει σε όλους τους αρμόδιους φορείς. θθ) Η αυτοαξιολόγηση των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. ιι) Η παροχή της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών με τους συνεργαζόμενους φορείς μέσω ηλεκτρονικού δικτύου όταν αυτό εγκατασταθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποφασίζει του Δ. Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου. β) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: αα) Η ενεργητική συμμετοχή στην προαγωγή και προώθηση μεθόδων και ββ) η ανταπόκριση του στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό 302/93 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου ως εθνικού κέντρου αναφοράς. γ) Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: αα) Η λειτουργία ως ενδιάμεσου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και των εθνικών πηγών πληροφοριών για τη διάχυση πληροφοριών και για τη μεταφορά, διάδοση και προαγωγή κατευθυντήριων γραμμών, μεθόδων και τεχνολογίας, με σκοπό να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να βελτιωθεί η ποιότητα και συγκρισιμότητα των στοιχείων. ββ) Η κατάλληλη επεξεργασία των συλλεγομένων στοιχείων (ποιοτικός έλεγχος, στατιστική ανάλυση, ενοποίηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές κ.λ.π.) με σκοπό την παροχή στους αρμόδιους φορείς σημαντικών και αξιοποιήσιμων πληροφοριών.

Αρθρο: 36. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Καθήκοντα Κείμενο Αρθρου Για την επίτευξη του σκοπού του προηγούμενου άρθρου το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. εκπληρώνει τα παρακάτω καθήκοντα στους τομείς των δραστηριοτήτων του: α) συντάσσει για το Ευρωπαϊκό Κέντρο ετήσια αναφορά στην αγγλική γλώσσα και συμπληρώνει το χάρτη πληροφοριών, β) εκδίδει και διανέμει ετήσια έκθεση στην ελληνική γλώσσα στην οποία περιλαμβάνει όλα τα νεώτερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί το Ε.Κ.ΤΕ. Π.Ν. στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τις σχετικές με το θέμα των ναρκωτικών πληροφορίες, καθώς και την αξιολόγηση των ελλειμμάτων και προτεραιοτήτων με σκοπό την παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα, γ) ακολουθεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου σε ό,τι αφορά τη μετάφραση και έκδοση στην ελληνική γλώσσα της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Η διανομή και παρουσίαση της Ετήσιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης γίνεται σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., δ) συγκαλεί σε συνεδρίαση τη συμβουλευτική επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, ε) παρέχει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ύστερα από αίτημα του τελευταίου στοιχεία που συγκεντρώνει και είναι απαραίτητα για τη χάραξη πολιτικής. Η παροχή των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη υποδομή. Δεν παρέχει: αα) ατομικά ανώνυμα στοιχεία που συγκεντρώνει από τις θεραπευτικές υπηρεσίες, ββ) συγκεντρωτικά στοιχεία ανά θεραπευτικό πρόγραμμα με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει σύμφωνη γραπτή γνώμη του συγκεκριμένου προγράμματος, στ) υποβάλλει ετήσια αναφορά στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τεκμηριωμένες προτάσεις βασισμένες στα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στη χώρα, καθώς και στις ανάγκες που διαπιστώνονται μέσω της συνεργασίας με το δίκτυο REITOX και το Ευρωπαϊκό Κέντρο.

Αρθρο: 37. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του Ε.ΚΤΕ.Π.Ν. από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. καταρτίζει τριετές πρόγραμμα εργασίας, συμβατό με το τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου αλλά και των ειδικότερων αναγκών στη χώρα και το υποβάλλει με τον αντίστοιχο οικονομικό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με το συμβόλαιο διάρκειας τριών (3) ετών (Ιανουάριο 1998 - Δεκέμβριο 2000), που υπογράφεται μεταξύ Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Επιστημονικού Ιδρύματος Ψυχικής Υγείας (ΕΠ.Ι.Ψ.Υ.) και στο οποίο περιγράφονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., καθώς και οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση των στόχων του τριετούς προγράμματος. Η χρηματοδότηση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προϋπολογισμό του και για το έτος 1998 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (352.164,00) ευρώ. Το ποσό της χρηματοδότησης καταβάλλεται ετήσια σε τρία (3) ισόποσα μέρη. Κάθε μέρος καταβάλλεται απολογιστικά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. της έκθεσης προόδου και του οικονομικού απολογισμού του, προσαρμοζόμενου του μέρους της χρηματοδότησης στον οικονομικό απολογισμό.

Αρθρο: 38. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Συμβουλευτική επιτροπή Κείμενο Αρθρου Συμβουλευτικό ρόλο στο έργο του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. επιτελεί επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον πρόεδρο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., έως πέντε (5) εκπροσώπους φορέων του δικτύου του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και το διευθυντή του ΕΠ.Ι.Ψ.Υ. Στις συνεδριάσεις παρίσταται η επιστημονική υπεύθυνος του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και εφ' όσον κριθεί σκόπιμο, λόγω ειδικότερων θεμάτων που είναι δυνατό να ανακύπτουν μπορεί να καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής ειδικοί επιστήμονες. Οι πέντε εκπρόσωποι των φορέων του δικτύου του Ε.Κ.ΤΕ. Π.Ν. προτείνονται από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών είναι τριετής και ανανεώσιμη κατά περίπτωση. Η επιτροπή συνεδριάζει δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο στους χώρους του ΕΠ.Ι.Ψ.Υ.

Αρθρο: 39. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Συνεργαζόμενοι φορείς και προγράμματα Κείμενο Αρθρου 1. Οι συνεργαζόμενοι με το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. φορείς και προγράμματα παροχής υπηρεσιών αποστέλλουν σ' αυτό τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφόρησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι φορείς και αφορούν σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών αποστέλλονται σε ατομική μορφή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ώστε να είναι δυνατή η έγκυρη στατιστική επεξεργασία τους για το σύνολο της χώρας. Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. διασφαλίζει την ανωνυμία και το απόρρητο των ατομικών στοιχείων τα οποία του παρέχονται από τους συνεργαζόμενους φορείς. Για το σκοπό αυτό προτείνει στις υπηρεσίες την εφαρμογή ενός συστήματος ανώνυμης κωδικοποίησης των ατομικών δελτίων, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι διπλές εγγραφές σε πανελλήνια κλίμακα. 2. Τα στοιχεία που αποστέλλονται στο Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για τους χρήστες ναρκωτικών που απευθύνονται στους φορείς και προγράμματα παροχής υπηρεσιών δημοσιοποιούνται ύστερα από στατιστική επεξεργασία τους σε συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησης των επί μέρους υπηρεσιών στις οποίες απευθύνθηκαν οι χρήστες. Η κατά υπηρεσία παρουσίαση στοιχείων, εφόσον κριθεί σκόπιμη, γίνεται ύστερα από πρόταση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. ή των υπηρεσιών και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των τελευταίων. 3. Τα συλλεγόμενα από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στοιχεία μεταβιβάζονται σε συγκεντρωτική μορφή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο. Χορηγούνται επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία στην Ομάδα ΕπιδημιολογίαςΠομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης ακολουθώντας τις προδιαγραφές που ορίζονται και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 4. Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. διαθέτει προς τους φορείς, εφόσον το επιθυμούν, επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τα δικά τους προγράμματα ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την περαιτέρω ανάπτυξη τους τόσο στον τομέα παροχής υπηρεσιών όσο και στον επιστημονικό τομέα. Τα επεξεργασμένα στατιστικά που παρέχει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στα θεραπευτικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για επιστημονικές ανακοινώσεις και εργασίες από συγγραφείς, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής αυτών στο Ε.Κ.ΤΕ. Π.Ν. Τα προγράμματα υποχρεούνται ωστόσο να κάνουν μνεία της συμβολής του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στην επεξεργασία των στοιχείων. 5. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δημοσιεύονται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., στις εισαγωγικές σελίδες της οποίας αναφέρονται ονομαστικά όλοι οι φορείς που αποτελούν τις πηγές πληροφοριών, όπως και τα ονόματα των μελών του επιστημονικού προσωπικού από κάθε φορέα με τη συνεργασία των οποίων συγκεντρώνονται στοιχεία. 6. Σε περίπτωση σύνταξης αναφορών ή συγγραφής επιστημονικών εργασιών ή επιστημονικών ανακοινώσεων που περιλαμβάνουν στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνουν οι φορείς, ύστερα από συνεργασία και οδηγίες του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., γίνεται αναφορά στη συμβολή του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 7. Σε περίπτωση επιστημονικής δημοσίευσης από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία από όλους τους φορείς και τα προγράμματα αναγράφονται οι φορείς από τους οποίους προέρχονται κατά κύριο λόγο οι πληροφορίες. 8. Σε περίπτωση επιστημονικής δημοσίευσης την προετοιμασία της οποίας αναλαμβάνει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ύστερα από συνεννόηση και συμφωνία με κάποιο φορέα ή πρόγραμμα, στην οποία περιλαμβάνονται συγκριτικά στοιχεία μεταξύ συγκεκριμένων προγραμμάτων ή παρουσιάζονται στοιχεία από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή φορέα (γιατί κρίθηκε ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συγγραφείς του δημοσιεύματος), υπάρχει ισόρροπη αντιπροσώπευση Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και φορέων, ανάλογα με τον αριθμό των κέντρων και της συμβολής τους στη σύνταξη του πρωτοκόλλου και στη συγγραφή της εργασίας που θα δημοσιευθεί Το όνομα ή τα ονόματα των στελεχών που συμπεριλαμβάνονται στους συγγραφείς υποδεικνύονται από την επιστημονική διεύθυνση του κάθε φορέα. Αναφέρεται επίσης στο δημοσίευμα και το όνομα του φορέα από τον οποίο προέρχονται τα στοιχεία. 9.Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) Διευκολύνει με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες τη λειτουργία του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. β) Κατοχυρώνει το ρόλο του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. ως συντονιστικού φορέα συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών απέναντι στους φορείς που αποτελούν τις πηγές πληροφοριών. γ) Υποστηρίζει τις μεθοδολογικές προδιαγραφές που υποδεικνύει το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο και βοηθά ώστε οι φορείς να ανταποκριθούν σε αυτές. δ) Αξιολογεί το έργο του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και σε συνεργασία μαζί του θέτει προτεραιότητες στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται. ε) Διασφαλίζει τη συνέχεια στη λειτουργία του Ε.Κ.ΤΕ. Π.Ν., με την ανανέωση του συμβολαίου, στο μέτρο που αυτό ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο έργο που έχει αναλάβει.

Αρθρο: 40. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όργανα Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Τα όργανα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) είναι τα ακόλουθα: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 3459/2006. β) Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 3459/2006. Τα επίτιμα μέλη που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση είναι τα μέλη παρελθόντων διοικητικών συμβουλίων του ΚΕ.Θ.Ε.Α που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον μία (1) θητεία. γ) Ο Διευθυντής ΚΕ.Θ.Ε.Α. δ) Το Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Σ.ΠΟ.Κ.), αποτελούμενο από το διευθυντή ΚΕ.Θ.Ε.Α. ως πρόεδρο και τους διευθυντές ή υπεύθυνους των επιμέρους μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που είναι δυνατόν να αναπληρώνονται από τους βοηθούς τους.

Αρθρο: 41. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Αρμοδιότητες Κείμενο Αρθρου 1. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.: α) Το Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. επιλέγει και προσλαμβάνει το διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α. με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. β) Εποπτεύει συνολικά τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α. γ) Ελέγχει κατασταλτικά τη διαχείριση. δ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ε) Επικυρώνει την κατακύρωση διαγωνισμών ύψους άνω των 14.673,51 ευρώ. στ) Αποφασίζει για θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α και για κάθε άλλο αναγκαίο και συναφές θέμα. 2. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.: Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. συνέρχεται σε τακτική συνέλευση ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και εκλέγει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη του νέου Δ.Σ., ύστερα από τεκμηριωμένες προτάσεις του Σ.ΠΟ.Κ. που επικυρώνονται από το Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίστανται το 50% συν 1 των μελών της. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που προεδρεύει στη συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε περίπτωση παραίτησης ενός εκ των μελών του Δ.Σ., για τη συμπλήρωση του οργάνου. 3. Αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.: α) Διευθύνει το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και έχει τη θεραπευτική, επιστημονική και διοικητική ευθύνη των δραστηριοτήτων του. β) Υλοποιεί τις αποφάσεις του Σ.ΠΟ.Κ. γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ή υποδεικνύει άλλο μέλος του Σ.ΠΟ. Κ. ως εισηγητή. δ) Προσλαμβάνει το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ε) Για τις θεραπευτικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. προβαίνει στην πρόσληψη του προσωπικού ύστερα από εισήγηση του διευθυντή τους. ζ) Ορίζει τις αρμοδιότητες του προσωπικού. η) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. θ) Εγκρίνει τις δαπάνες λειτουργίας των επιμέρους μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και αποφασίζει για τη διάθεση κονδυλίων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με πάγια εξουσιοδότηση του Σ.ΠΟ.Κ. ι) Εκπροσωπεί το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε κάθε είδους δημόσια παράσταση και οικονομική συναλλαγή και έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων. ια)Υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις και ιβ) Είναι υπεύθυνος μαζί με τους διευθυντές των επιμέρους μονάδων για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των θεραπευομένων στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. 4. Αρμοδιότητες του Σ.ΠΟ.Κ.: α) Χαράσσει και διαμορφώνει την πολιτική του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε οικονομικά, θεραπευτικά, εκπαιδευτικά και ιδεολογικά θέματα. β) Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. την υποψηφιότητα των μελών του νέου Δ.Σ. γ) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, που επικυρώνεται από το Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Αρθρο: 42. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Ένταξη μονάδων - Διαχείριση - Προσωπικό Κείμενο Αρθρου 1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. αναλαμβάνει τη λειτουργία των μονάδων του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό: α) Το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας (Π.Ν.Α.) διαθέτει στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. για περίοδο τριάντα (30) ετών τις κτιριακές εγκαταστάσεις με τον περιβάλλοντα αυτές χώρο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης διαθέτει το διαμέρισμα του 3ου ορόφου της οικοδομής της οδού Βαλτετσίου 60, στην Αθήνα. β) Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) διαθέτει στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. τους χώρους που εξυπηρετούν σήμερα το ίδιο πρόγραμμα και ειδικότερα: αα) τον 7ο όροφο οικοδομής στην οδό Βασ. Ηρακλείου 32 στη Θεσσαλονίκη, ββ) τις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις Στομίου Λαρίσης. Οι λεπτομέρειες της διάθεσης των παραπάνω ρυθμίζονται με αποφάσεις των Δ.Σ. του Π.Ν.Α. και Ε.Ο.Π. αντίστοιχα. 2. Η διαχείριση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. γίνεται με βάση το «Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο» (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α' 183) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Οι προμήθειες και εκτελέσεις έργων πραγματοποιούνται στα πλαίσια των κανονισμών του δημοσίου τομέα, που τροποποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α., ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες του. 3. α) Στο προσωπικό που έχει αποσπασθεί στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. χορηγείται από αυτό κάθε είδους επίδομα και παροχή που προβλέπεται για το υπόλοιπο προσωπικό. β) Οι εργαζόμενοι ως θεραπευτές στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαγορεύεται σ' αυτούς η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος εκτός όσων έχουν σχέση με καλλιτεχνική ή συγγραφική δραστηριότητα. Η παροχή υπηρεσιών σε άλλο φορέα ή οργανισμό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις ύστερα από τεκμηριωμένη απόφαση του Σ.ΠΟ.Κ. γ) Το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. υποχρεούται σε ενεργό εφημερία ή υπερωρίες ανάλογα με τις ανάγκες. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον τρόπο πληρωμής της υπερωριακής απασχόλησης και των εφημέριων. δ) Το προσωπικό υποχρεούται σε ενεργό συμμετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με δαπάνες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ε) Το προσωπικό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. μετατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή μονάδα του φορέα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αρθρο: 43. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Μεταβατικές Διατάξεις Κείμενο Αρθρου 1. Τα αδιάθετα υπόλοιπα των κονδυλίων που εισπράχθηκαν ή που θα εισπραχθούν από τον Ε.Ο.Π. και το Π.ΝΑ για λογαριασμό της θεραπευτικής κοινότητας «ΙΘΑΚΗ» και του ΚΣΑ του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. Ο διαχειριστής του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εξουσιοδοτείται για την είσπραξη των σχετικών κονδυλίων. 2. Εκκρεμότητες ή ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με εκτελέσεις έργων και προμήθειες μεταβιβάζονται από τον Ε.Ο.Π. και το Π.Ν.Α στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Αρθρο: 44. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Μεταβίβαση περιουσίας στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. Κείμενο Αρθρου Στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα, ολόκληρη η έκταση, ο εξοπλισμός και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Άγιος Κων/νος» της περιοχήςΣίνδου, που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ειδικού θεραπευτικού προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα». Με τη μέριμνα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. το άρθρο αυτό μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών της περιοχής.

Αρθρο: 45. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Συμβουλευτικά υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράμματα Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Το ειδικό πρόγραμμα για τα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα περιλαμβάνει τα εξής: α) Συμβουλευτικό υποστηρικτικά πρόγραμμα. Στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημιουργούνται τμήματα ψυχοθεραπείας στα οποία πραγματοποιούνται: αα) Ατομικές θεραπείες, ββ) Ομαδικές θεραπείες, γγ) Οικογενειακές θεραπείες. Η επιλογή του είδους θεραπείας γίνεται ανάλογα με την αξιολόγηση κάθε περιστατικού. Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων. Το πρόγραμμα παρακολουθούν υποχρεωτικά οι μη εθισμένοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών σε εκτέλεση του άρθρου 29 του ν. 3459/2006. β) Θεραπεία - Αποκατάσταση - Κοινωνική Επανένταξη. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 3459/2006 (για εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών) και περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: αα) Θεραπεία. Πραγματοποιείται σε κατάλληλη μονάδα που εξασφαλίζει πλήρη ιατρική κάλυψη για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών υγείας κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των συμπτωμάτων απόσυρσης (σωματικό στερητικό σύνδρομο). Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεραπεία γίνεται κάτω από την επιστημονική εποπτεία ψυχιάτρου με τη βοήθεια ειδικευμένου παραϊατρικού προσωπικού. Παράλληλα με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων απόσυρσης εφαρμόζεται και κατάλληλο πρόγραμμα κινητοποίησης για την ένταξη του θεραπευόμενου στην επόμενη φάση του προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για την εθελοντική ένταξη των θεραπευομένων στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. εφ' όσον γίνουν δεκτοί από αυτό. ββ) Αποκατάσταση. Η φάση αυτή εφαρμόζεται σε κατάλληλο χώρο που δίνει τη δυνατότητα, παράλληλα με την ενδεδειγμένη θεραπεία (ψυχική απεξάρτηση), και της απασχόλησης σε βασικές εργασίες όπως καλλιέργειες, ζωοκομία, ανθοκομία κ.λ.π. Κατά τη φάση αυτή όπως και στις επόμενες δεν εφαρμόζεται φαρμακοθεραπεία. γγ) Κοινωνική Επανένταξη - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στη φάση αυτή έμφαση δίνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση σε παραγωγικά επαγγέλματα με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση μετά το πέρας του προγράμματος. Η φάση αυτή υλοποιείται, όπου είναι δυνατόν, και εκτός του χώρου θεραπείας.

Αρθρο: 46. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Προγράμματα υποκατάστασης για εξαρτημένους από μείζονες οπιοειδείς ουσίες χρήστες Κείμενο Αρθρου 1. Αποφασίζεται η ίδρυση προγραμμάτων υποκατάστασης για εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης. 2. Εγκρίνεται η χορήγηση της ουσίας μεθαδόνη και της ουσίας βουπρενορφίνη, από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., για υποκατάσταση της εξάρτησης από μείζονα οπιοειδή φάρμακα. Οι ουσίες χορηγούνται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής διαδικασίας η οποία διέπεται από την αντίληψη ότι η εξάρτηση από τα οπιούχα είναι μία κατάσταση ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας του ατόμου.

Αρθρο: 47. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Σκοπός θεραπευτικής διαδικασίας Κείμενο Αρθρου 1. Η θεραπευτική διαδικασία σκοπό έχει: α) την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση, τόσο για το χρήστη ουσιών, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, β) την απεξάρτηση των χρηστών από όλες τις ναρκωτικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των υποκατάστατων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. λειτουργεί στις μονάδες του προγράμματα υποκατάστασης και πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης στα οποία η χορήγηση των ουσιών υποκατάστασης συνοδεύεται από παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Αρθρο: 48. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης Κείμενο Αρθρου Στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι: α) Σε σχέση με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση: αα) η συγκράτηση του ασθενούς στο πρόγραμμα με θέσπιση κινήτρων, ββ) η μείωση της παράλληλης χρήσης. γγ) η μείωση της παραβατικότητας, δδ) ο περιορισμός του ενδεχόμενου προσβολής από μολυσματικές ασθένειες και η μετάδοση τους σε τρίτους, εε) η σταθεροποίηση σε έναν κανονικό τρόπο ζωής που συνοδεύεται από βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και από ενδιαφέρον για εκπαίδευση / κατάρτιση, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση, β) Σε σχέση με την απεξάρτηση: αα) η αποχή από τη χρήση οπιοειδών, ββ) η αποχή από τη χρήση άλλων ναρκωτικών, γγ) η αποχή από την κατάχρηση αλκοόλ, δδ) η μείωση της παραβατικότητας και η διασφάλιση της υγείας, εε) η εξεύρεση εργασίας / παραγωγικής απασχόλησης, βελτίωση του επιπέδου σπουδών και η επαγγελματική αποκατάσταση.

Αρθρο: 49. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Γενικές αρχές λειτουργίας προγραμμάτων υποκατάστασης Κείμενο Αρθρου Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι οι εξής: α) τα προγράμματα λειτουργούν σε εξωτερική βάση, καθημερινά, με ωράριο που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των θεραπευόμενων και ειδικότερα όσων εξ αυτών εργάζονται, β) ο θεραπευόμενοςπροσέρχεται στις μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες του θεραπευτικού προγράμματος που παρακολουθεί γ) η εισαγωγή σε μονάδα του προγράμματος γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με βάση τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου που δίνεται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Η σειρά του αριθμού πρωτοκόλλου δεν τηρείται, στις κατ' εξαίρεση εισαγωγές, όπως αυτό ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Αρθρο: 50. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Προϋποθέσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα υποκατάστασης Κείμενο Αρθρου Οι προϋποθέσεις για την ένταξη εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης είναι οι εξής: α) ο εξαρτημένος να είναι άνω των 20 ετών, β) να κάνει μακροχρόνια ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης ή άλλου οπιοειδούς, γ) η χρήση να έχει προκαλέσει σωματική και ψυχική εξάρτηση, δ) για άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας να υπάρχει αποτυχία σοβαρής προσπάθειας απεξάρτησης σε άλλο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόγραμμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται αρμοδίως από αυτό, ε) ο χρήστης να αποδεχθεί εγγράφως τους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου, η παραβίαση των οποίων επιφέρει κυρώσεις κατά την κρίση της θεραπευτικής ομάδας του προγράμματος υποκατάστασης, στ) ο εξαρτημένος να μην παρουσιάζει βαριά ψυχοπαθολογία η οποία καθιστά ασύμβατη την παρακολούθηση του προγράμματος.

Αρθρο: 51. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Όροι για την παραμονή εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης Κείμενο Αρθρου Για την παραμονή των εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. καταρτίζει πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι γενικοί προσανατολισμοί όσο και οι επιμέρους θεραπευτικές πρακτικές των προγραμμάτων. Οι κανόνες κάθε προγράμματος διαφοροποιούνται ως προς την αυστηρότητα τους ανάλογα με τις δυνατότητες προσαρμογής των θεραπευόμενων όπως αυτές αξιολογούνται κατά την εξέλιξη της θεραπείας.

Αρθρο: 52. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Υλοποίηση των πειραματικών προγραμμάτων Κείμενο Αρθρου Η υλοποίηση των πειραματικών προγραμμάτων υποκατάστασης για εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης ανατίθεται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται με ευθύνη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε συνεργασία με: α) το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα, β) το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη.

Αρθρο: 53. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Χορήγηση υποκατάστατων ουσιών σε κρατουμένους, ενταγμένους σε προγράμματα υποκατάστασης του Ο.ΚΑΝΑ. Κείμενο Αρθρου 1. Σε άτομα ενταγμένα σε προγράμματα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. που συλλαμβάνονται από τις αστυνομικές ή διωκτικές αρχές και κρατούνται σε χώρους κράτησης ή σε σωφρονιστικά καταστήματα, εξακολουθεί να χορηγείται η υποκατάστατη ουσία (μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη) για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) ημερών, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση εντόνου σωματικού συνδρόμου στέρησης και να επιτευχθεί σωματική αποτοξίνωση, όταν, εξαιτίας της, για οποιονδήποτε λόγο, κράτησης είναι αδύνατη η συνέχιση της εκ μέρους των ατόμων αυτών παρακολούθησης του προγράμματος. 2. α) Τα ενταγμένα σε πρόγραμμα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. άτομα, τα οποία κρατούνται από τις αστυνομικές ή τις εν γένει διωκτικές αρχές, μεταφέρονται καθημερινά, με μέριμνα των ως άνω αρχών, στο χώρο λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να τους χορηγηθεί η υποκατάστατη ουσία. Στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αντικειμενικά δεν επιτρέπουν ή καθιστούν επικίνδυνη τη μεταφορά, οι ως άνω αρχές, σε συνεννόηση με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., μπορούν να αναζητήσουν άλλον τρόπο μεταφοράς και χορήγησης του ουσίας. β) Σε άτομα ενταγμένα σε πρόγραμμα υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα, χορηγείται η υποκατάστατη ουσία από τους υπεύθυνους ιατρούς του σωφρονιστικού καταστήματος και στο χώρο του ιατρείου που λειτουργεί σε αυτό. Η μεταφορά της υποκατάστατης ουσίας στα σωφρονιστικά καταστήματα πραγματοποιείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αντικειμενικά δεν επιτρέπουν τη μεταφορά. 3. Για κάθε άτομο συντάσσεται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ιατρική έκθεση, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση της υποκατάστατης ουσίας από τον ιατρό του σωφρονιστικού καταστήματος.

Αρθρο: 54. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών σε εξαρτημένους από αλκοόλ και οπιοειδή Κείμενο Αρθρου 1. Οι ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες ναλτρεξόνη και ναλοξόνη χορηγούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: Η χορήγηση τους επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους ως συμπληρωματική, αποτρεπτική αγωγή σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από οπιοειδή και αλκοόλ υπό την προϋπόθεση της συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης. Στόχος είναι η μείωση των υποτροπών και η βοήθεια στην προσπάθεια αποχής από τις αναφερθείσες ουσίες. 2. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ναλτρεξόνης είναι οι εξής: α) τα άτομα να είναι άνω των 20 ετών, β) να έχουν υψηλό κίνητρο για απεξάρτηση, γ) να πληρούν τις προϋποθέσεις σωματικής υγείας για την ασφαλή χορήγηση της ουσίας, δ) να διαπιστώνεται έλλειψη συμπτωμάτων στέρησης και αποχή από τη χρήση των οπιοειδών κατά το τελευταίο πενθήμερο, με κλινική αξιολόγηση, είτε συμπληρωματικά με εξέταση ούρων ή και με τεστ πρόκλησης με ναλοξόνη, με την ευθύνη του θεράποντος ιατρού, ε) να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους θεραπείας και παρεμβάσεις όπως ψυχολογική υποστήριξη, πρόληψη υποτροπών, υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, αντιμετώπιση παθολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, στ) να γίνεται η λήψη υπό επιτήρηση - επίβλεψη από το θεράποντα ιατρό, ο οποίος ενημερώνει τον ασθενή για τους κινδύνους παράλληλης χρήσης οπιοειδών και ελέγχει με σποραδική απροειδοποίητη ανάλυση ούρων για ανίχνευση οπιοειδών, αφού κατά την έναρξη της θεραπείας έχει εξασφαλίσει την προς τούτο συναίνεση του ασθενούς. 3. Η αγωγή με ναλτρεξόνη, υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις αναγκαίες δοκιμασίες στον ασθενή για τη διερεύνηση τυχόν φαρμακευτικής ηπατικής βλάβης. Στα υπό θεραπεία με ανταγωνιστικές των οπιοειδώνουσίες άτομα χορηγείται ειδική κάρτα στην οποία αναφέρεται η ακολουθούμενη αγωγή με ναλτρεξόνηπροκειμένου να τύχει της κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση αναλγησίας με οπιοειδή. 4. Η ναλοξόνη χορηγείται ως επείγουσα θεραπευτική παρέμβαση στις περιπτώσεις οξείας τοξίκωσηςμε οπιοειδή, σε επαναλαμβανόμενη χορήγηση λόγω της ταχείας δράσης της, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς. Η αντίδραση του ασθενούς παρακολουθείται στενά, παράλληλα με τον έλεγχο και την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών. Χορηγείται επίσης για τον έλεγχο της αποτοξίνωσης από οπιοειδή κατά την προετοιμασία του ασθενούς, προκειμένου να τεθεί σε θεραπεία με ναλτρεξόνη. 5. Η χορήγηση ανταγωνιστικών στα οπιοειδή ουσιών για ταχεία απεξάρτηση, υπό νάρκωση, επιτρέπεται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και μάλιστα σ' εκείνα στα οποία λειτουργεί μονάδα εντατικής θεραπείας, και ειδικό πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Αρθρο: 55. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες Κείμενο Αρθρου 1. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται με «συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. 2. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης, και να την υπογράφει και τη σφραγίζει. Επίσης η χορηγούμενη συνταγή υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους φυλάσσονται για τρία (3) χρόνια.

Αρθρο: 56. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου θεραπευτικό πρόγραμμα κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων Κείμενο Αρθρου 1. Σκοπός των κέντρων απεξάρτησης είναι η σωματική και ψυχική απεξάρτηση και η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων τοξικομανών και χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Η εισαγωγή στα κέντρα απεξάρτησης γίνεται με επιλογή από ειδικό συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των κρατουμένων όπου εκφράζουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν τα θεραπευτικά προγράμματα του κέντρου με υποχρέωση τους για ενεργό και συνεπή συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του προγράμματος που επιλεγούν να παρακολουθήσουν. 2. Στα κέντρα απεξάρτησης εφαρμόζονται τρεις (3) τύποι θεραπευτικών προγραμμάτων, διαχωρισμένων χωροταξικά και λειτουργικά. Αναλυτικά εφαρμόζονται: α) «Στεγνό» πρόγραμμα για άτομα ηλικίας άνω των 21 ετών, β) «Στεγνό» πρόγραμμα ανηλίκων και νέων ηλικίας έως 21 ετών και γ) «Πρόγραμμα υποκατάστασης» με χρήση μεθαδόνης. 3. Οι φάσεις των προγραμμάτων είναι οι εξής: α) προετοιμασίας - κινητοποίησης, β) σωματικής αποτοξίνωσης και περαιτέρω προετοιμασίας - κινητοποίησης ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι στερητικών συνδρόμων στο συμμετέχοντα, γ) ψυχικής απεξάρτησης (διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους) και δ) κοινωνικής επανένταξης (διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους). Η πρώτη φάση (υπό στοιχ. α') λειτουργεί μέσα στα καταστήματα κράτησης με ομάδες στις οποίες οι κρατούμενοι πρέπει να συμμετέχουν για τουλάχιστον δύο (2) μήνες, πριν από την επιλογή τους για να εισαχθούν στα κέντρα απεξάρτησης. 4. Για να επιλεγεί κρατούμενος να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης πρέπει απαραιτήτως: α) να έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής του, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό ημερών και β) η εν γένει διαγωγή του να παρέχει βάσιμη προσδοκία για καλή συμπεριφορά και συνεργασία κατά την παραμονή του στο κέντρο και τη συμμετοχή του στο πολυφασικό θεραπευτικό πρόγραμμα. Η τυχόν παρακολούθηση και συμμετοχή εντός του καταστήματος κράτησης στις «ομάδες αυτοβοήθειας» που διοργανώνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α και το «18 Άνω» ή άλλος αναγνωρισμένος από το νόμο φορέας, συνεκτιμάται θετικά για την επιλογή του κρατουμένου. 5. Η επιλογή των ατόμων που εισάγονται στα κέντρα γίνεται από ειδικό πενταμελές συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εξής: α) τον αρμόδιο κατά τόπον εισαγγελέα (εκτέλεσης ποινών ή του καταστήματος κράτησης), β) το γενικό διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γ) το διευθυντή του καταστήματος κράτησης, δ) τον επιθεωρητή υγειονομικού ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ε) τον ψυχίατρο ή ψυχολόγο που υπηρετεί στο κατάστημα και, σε περίπτωση απουσίας ειδικού επιστήμονα, τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό. Ενώπιον του συμβουλίου καλούνται για ακρόαση - συνέντευξη οι υποψήφιοι για εισαγωγή. Στα καταστήματα κράτησης που βρίσκονται εκτός του νομού Αττικής, η ακρόαση γίνεται από το συμβούλιο φυλακής, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση και τη διαβιβάζει στο συμβούλιο επιλογής. Οι αποφάσεις του συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες. 6. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να διακοπεί η παρακολούθηση των προγραμμάτων θεραπείας, σε οποιαδήποτε φάση τους και αν βρίσκεται ο κρατούμενος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του συντονιστή του θεραπευτικού προγράμματος και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων. Μετά τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος, ο κρατούμενος επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης του.

Αρθρο: 57. Ημ/νία: 10.08.2007 Τίτλος Αρθρου Εθελοντική Εισφορά της Ελλάδος στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο κατάχρησης ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ποσό δολλαρίων Η.Π.Α. είκοσι χιλιάδων ($ 20.000) στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο της κατάχρησης ναρκωτικών (U.N.F.D.A.C.) ως ετήσια συμβολική συμμετοχή της Ελλάδος για την ενίσχυση των σκοπών αυτού.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.