Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ενοχή υπαλλήλου εισπρακτικής εταιρίας για παράνομη ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δυσφήμηση

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 16164/2013.

Διατάξεις: άρθρα 22 [παρ. 4 περ. α΄] Ν 2472/1997, 46 [παρ. 1 περ. α΄], 362 ΠΚ

Περίληψη: Ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα. Δυσφήμηση. Ηθική αυτουργία. Εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών. Κηρύσσεται ένοχη η πρώτη κατηγορουμένη (υπάλληλος εταιρίας ενημέρωσης οφειλετών) για παράνομη ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δυσφήμηση. Συγκεκριμένα, αυτή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με συνάδελφο (υφιστάμενο) της εγκαλούσας, ανακοίνωσε προς αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να έχει εκ του νόμου σχετικό δικαίωμα γνώσεως, το γεγονός ότι η εγκαλούσα είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς τράπεζα, καθώς και επιμέρους στοιχεία της επίμαχης οφειλής (ύψος, χρόνο καθυστέρησης αυτής) από αρχείο που τηρούσε η ως άνω τράπεζα, τα οποία στοιχεία της ήταν γνωστά λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας της εταιρίας στην οποία εργαζόταν με την παραπάνω τράπεζα· περαιτέρω ισχυρίσθηκε ότι η εγκαλούσα δεν πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της και ότι είναι απολύτως αφερέγγυα και ασυνεπής, γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή της. Κηρύσσονται δε αθώοι οι έτεροι δύο κατηγορούμενοι (διευθύνων σύμβουλος εταιρίας ενημέρωσης οφειλετών και προϊσταμένη του τμήματος ενημέρωσης οφειλετών της τράπεζας και ταυτόχρονα προϊσταμένη της πρώτης κατηγορουμένης) για ηθική αυτουργία στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις.

[...] Επειδή από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, τη χωρίς όρκο κατάθεση της πολιτικώς ενάγουσας και τις μαρτυρίες των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο σε συνδυασμό και με την απολογία των κατηγορουμένων και από την υπόλοιπη συζήτηση της υποθέσεως, αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι: Στη Θεσσαλονίκη, την 26 Νοεμβρίου 2009, η πρώτη κατηγορουμένη, Μ.Φ., με την ιδιότητα της υπαλλήλου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «…», με τον διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δεύτερο κατηγορούμενο I.Τ., ενεργώντας με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Α.Β., ο οποίος ήταν συνάδελφος (υφιστάμενος) της εγκαλούσας Ε.Γ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος μαζί της στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου ..., ανακοίνωσε προς αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να έχει εκ του νόμου σχετικό δικαίωμα γνώσεως, το γεγονός ότι η εγκαλούσα είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Eurobank ΑΕ», καθώς και επιμέρους στοιχεία της επίμαχης οφειλής (ύψος οφειλής, χρόνο καθυστέρησης αυτής, από αρχείο που τηρούσε η ως άνω τράπεζα, τα οποία στοιχεία της ήταν γνωστά λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας της εταιρίας στην οποία εργαζόταν με την παραπάνω τράπεζα καθώς και ότι δεν πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της και ότι είναι απολύτως αφερέγγυα και ασυνεπής, γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και υπόληψη της εγκαλούσας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κηρυχθεί ένοχη των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.

Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος, Ι.Τ., Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ανώνυμου εταιρίας με την επωνυμία «…», και η τρίτη κατηγορούμενη, Α.Κ., υπάλληλος της ως άνω επιχείρησης και προϊσταμένη του τμήματος ενημέρωσης οφειλετών της τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias ΑΕ» και ταυτόχρονα προϊσταμένη της πρώτης κατηγορουμένης, Μ.Φ., που εργαζόταν στο ως άνω τμήμα, με φορτικότητα και πειθώ, εκμεταλλευόμενοι τη δεσπόζουσα θέση τους ως προϊστάμενοι της πρώτης κατηγορουμένης, Μ.Φ., προκάλεσαν σ' αυτήν την απόφαση να διαπράξει σε βάρος της εγκαλούσας, Ε.Γ., τα ανωτέρω αδικήματα της παράβασης του άρθρου 22 παρ. 4. περ. α΄ του Ν 2472/1997 και της δυσφήμησης και θα πρέπει να απαλλαγούν από την κατηγορία που τους αποδίδεται. Διατακτικό Δικάζει με παρούσες τις α΄ και γ΄ κατηγορούμενες: 1) Μ.Φ., κάτοικο ... Ν. Αττικής, 3. Α.Κ., κάτοικο ... Ν. Αττικής και με παρόντα διά πληρεξουσίου τον β΄ κατηγορούμενο, 2) Ι.Τ., κάτοικο ... Ν. Αττικής Κηρύσσει την α΄ κατηγορούμενη ένοχη του ότι: Στη Θεσσαλονίκη, την 26 Νοεμβρίου 2009, με μία πράξη της τέλεσε πλείονα του ενός εγκλήματα. Ειδικότερα: 1. Η πρώτη κατηγορουμένη, Μ.Φ., με την ιδιότητα της υπάλληλου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «…» με τον διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δεύτερο κατηγορούμενο I.Τ., ενεργώντας με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα, ανακοίνωσε και κατέστησε προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνταν σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Α.Β., ο οποίος ήταν συνάδελφος (υφιστάμενος) της εγκαλούσας Ε.Π., κατοίκου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος μαζί της στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου ..., ενεργώντας με πρόθεση και χωρίς να έχει προς τούτο δικαίωμα, ανακοίνωσε προς αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να έχει εκ του νόμου σχετικό δικαίωμα γνώσεως, το γεγονός ότι η εγκαλούσα είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Eurobank ΑΕ», καθώς και επιμέρους στοιχεία της επίμαχης οφειλής (ύψος οφειλής, χρόνο καθυστέρησης αυτής), από αρχείο που τηρούσε η ως άνω τράπεζα, τα οποία στοιχεία της ήταν γνωστά λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας της εταιρίας στην οποία εργαζόταν με την παραπάνω τράπεζα. 2. Η πρώτη κατηγορουμένη, Μ.Φ., με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτων, ισχυρίστηκε για κάποιον άλλον γεγονός, που μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του. Συγκεκριμένα, έχοντας την προαναφερθείσα ιδιότητα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Α.Β., ο οποίος ήταν συνάδελφος (υφιστάμενος) της εργαζόμενης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου ... εγκαλούσας, Ε.Γ., ισχυρίστηκε για την τελευταία ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Eurobank ΑΕ», ότι δεν πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της και ότι είναι απολύτως αφερέγγυα και ασυνεπής, γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και υπόληψη της εγκαλούσας.

Κηρύσσει τους β΄ και γ΄ κατηγορούμενους αθώους του ότι: Στον παραπάνω τόπο και χρόνο, με μία πράξη τους τέλεσαν πλείονα του ενός εγκλήματα. Ειδικότερα: Ο δεύτερος και η τρίτη των κατηγορουμένων, Ι.Τ. και Α.Κ. αντίστοιχα με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει τις άδικες πράξεις της παράβασης του άρθρου 22 παρ. 4 περ. α΄ του Ν 2472/1997 και της δυσφήμησης. Ειδικότερα, έχοντας ο μεν Ι.Τ. την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπρόσωπου της ανώνυμου εταιρίας με την επωνυμία «…», με τον διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα και η τρίτη κατηγορούμενη, Α.Κ., την ιδιότητα της υπαλλήλου της ως άνω επιχείρησης και προϊσταμένης του τμήματος ενημέρωσης οφειλετών της τράπεζας «ΕFG Eurobank Ergasias ΑΕ» και ταυτόχρονα προϊστάμενης της πρώτης κατηγορουμένης, Μ.Φ., που εργάζονταν στο ως άνω τμήμα, με φορτικότητα και πειθώ, εκμεταλλευόμενοι τη δεσπόζουσα θέση τους ως προϊστάμενοι της πρώτης κατηγορουμένης, Μ.Φ., προκάλεσαν σ' αυτήν την απόφαση να διαπράξει σε βάρος της εγκαλούσας, Ε.Γ., τα περιγραφόμενα στα υπό στοιχεία 1 και 2 σκέλη του παρόντος κατηγορητηρίου αδικήματα της παράβαση του άρθρου 22 παρ. 4. περ. α΄ του Ν 2472/1997 και της δυσφήμησης. [...]

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.