Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή αυτοκινητικής διαφοράς - Αγωγή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία άρθρου 681 Α΄ ΚΠολΔ)

ΑΓΩΓΗ

Του ... , κατοίκου ...

Κ Α Τ Α

Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Περαίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

Την 01.12.2011 και περί ώρα 19.30 οδηγούσα το με αριθμό κυκλοφορίας ... Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου, μάρκας TOYOTA, τύπου CELICA, ασημί χρώματος, και εκινούμην με κανονική για τις περιστάσεις ταχύτητα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, κατέχοντας το δεξιό άκρο του ρεύματος πορείας μου και φορώντας κανονικά ζώνη ασφαλείας. Η άνω Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Καβάλας στο ύψος του 13,5ου χιλιομέτρου της, όπου έλαβε χώρα η επίδικη σύγκρουση, είναι ευθεία για μεγάλη απόσταση, διπλής κατεύθυνσης, διαθέτει μια λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας, διαχωριστική νησίδα πλάτους 1,5 μέτρου μεταξύ των δύο ρευμάτων της και μεταλλικές μπάρες ασφαλείας τόσο στο δεξιό όσο και στο αριστερό άκρο της. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο ... του ... , χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και επιπλέον τούτου τελώντας υπό την επήρεια ιδιαίτερα υψηλής ποσότητας οινοπνεύματος στο αίμα του, σε ποσοστό 1,81/1000, και ως εκ τούτου σε κατάσταση πλήρους μέθης, που περιόριζε αναμφισβήτητα σημαντικά την οδηγική ικανότητα και τα αντανακλαστικά του, οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ... Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο με έγκυρη και ισχυρή κατά τον ένδικο χρόνο σύμβαση ασφάλισης για τις σωματικές βλάβες και τις ζημίες, που θα προκαλούνταν σε τρίτους από την κυκλοφορία του, στην αντίδικο ασφαλιστική εταιρία και κινούνταν με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, ανώτερη των 120 χλμ. την ώρα, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με κατεύθυνση από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, αντίθετη δηλαδή από αυτήν που ακολουθούσα εγώ ως άνω. Κατά το χρόνο που έφθασα στο ύψος του 13,5ου χλμ. της άνω Εθνικής Οδού, ο ... επειδή δεν κατέβαλε την προσοχή, που κατά τις περιστάσεις όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, επειδή οδηγούσε το παραπάνω αυτοκίνητό του υπό την επίδραση οινοπνεύματος και σε κατάσταση μέθης σε τέτοιο βαθμό, που περιοριζόταν η ικανότητά του για οδήγηση και δεν ήταν σε θέση να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο και εποπτεία στο όχημα που οδηγούσε και στο οδόστρωμα μπροστά του και ιδίως επειδή εκινείτο με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εκτράπηκε από την πορεία του προς τα αριστερά και εισήλθε παράνομα, πάνω από την διαχωριστική νησίδα, στο αντίθετο για την πορεία του ρεύμα κυκλοφορίας της άνω Εθνικής Οδού, όπου εγώ εκινούμην ως άνω καθ’ όλα νόμιμα, παρεμβαίνοντας έτσι απότομα και αιφνιδιαστικά από αριστερά στην πορεία του αυτοκινήτου μου και μάλιστα σε τόσο μικρή απόσταση μπροστά από αυτό, που η αποφυγή της σύγκρουσης ήταν αντικειμενικά αδύνατη για κάθε μέσο συνετό οδηγό στη θέση μου λόγω της έλλειψης κάθε επαρκούς χώρου και χρόνου για αποτελεσματική πέδηση ή ελιγμό αποφυγής. Αποτέλεσμα της κατά τα άνω παράνομης, αιφνιδιαστικής και αμελούς συμπεριφοράς του ... ήταν αυτός να επιπέσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του στο εμπρόσθιο μέρος και στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του οχήματός μου, προκαλώντας την ένδικη σύγκρουση και τον θανάσιμο τραυματισμό του. Λόγω δε της σφοδρότητας της ένδικης σύγκρουσης και των τεράστιων ζημιών και στρεβλώσεων, που προκλήθηκαν στην καμπίνα του οδηγού του αυτοκινήτου μου, εγώ υπέστην τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους σοβαρότατους τραυματισμούς στο πρόσωπο, στα άκρα και στον κορμό του σώματός μου και τούτο παρά το γεγονός ότι ήμουν κανονικά προσδεδεμένος με την ζώνη ασφαλείας του οχήματός μου, ως προελέχθη.

Συνεπεία των ανωτέρω αποκλειστικά υπαίτιος για την πρόκληση του επιδίκου ατυχήματος, του τραυματισμού και των ζημιών μου είναι ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος της αντιδίκου, ... , επειδή αυτός από αμέλεια και ανεπιτηδειότητα στην οδήγηση και κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1, 16, 19, 42 και 94 του Κ.Ο.Κ., οδηγούσε το παραπάνω αυτοκίνητό του χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης και τελώντας υπό την επίδραση οινοπνεύματος και σε κατάσταση μέθης σε τέτοιο βαθμό, που περιοριζόταν η ικανότητά του για οδήγηση και δεν ήταν σε θέση να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο και εποπτεία στο όχημα, που οδηγούσε και στο οδόστρωμα μπροστά του, εκινείτο δε με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα ανώτερη των 120 χλμ. την ώρα, με αποτέλεσμα να χάσει ως άνω τον έλεγχο του οχήματός του και να εισέλθει πάνω από την διαχωριστική νησίδα παράνομα στο αντίθετο για την πορεία του ρεύμα κυκλοφορίας της άνω Εθνικής οδού, όπου εγώ εκινούμην, προκαλώντας από αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα την επίδικη σύγκρουση, τους σοβαρότατους τραυματισμούς μου, αλλά και τον θανάσιμο τραυματισμό του ιδίου. Είναι δε αυταπόδεικτο, ότι αν ο ... δεν οδηγούσε το άνω ασφαλισμένο στην αντίδικο όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος και σε κατάσταση μέθης και εκινείτο με κανονική για τις περιστάσεις ταχύτητα, όπως όφειλε και μπορούσε, ασκώντας ταυτόχρονα τον απαιτούμενο έλεγχο και εποπτεία στο όχημα, που οδηγούσε, και στο οδόστρωμα μπροστά του, τότε η ένδικη σύγκρουση, ο τραυματισμός και οι ζημιές μου θα είχαν αποφευχθεί με κάθε βεβαιότητα ολοκληρωτικά.

ΙΙ. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ.

Συνεπεία της επίδικης σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στην εγκληματική αμέλεια του ... , εγώ υπέστην σοβαρότατους και επώδυνους τραυματισμούς. Ειδικότερα, από τον τόπο του επιδίκου ατυχήματος μεταφέρθηκα με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» της Θεσσαλονίκης, όπου κατόπιν των απαιτούμενων ιατρικών και ακτινολογικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι λόγω της επίδικης σύγκρουσης είχα υποστεί ανοικτό κάταγμα περιφερικού τριτημορίου αριστερού βραχιόνιου οστού (Gustilio I), ρωγμώδες κάταγμα αριστερής κοτύλης, κάταγμα δεξιού ιγμορείου, κάταγμα δεξιού κόγχου, θλάση ήπατος, κάκωση κεφαλής, κάκωση θώρακος, κάκωση κοιλίας, κάκωση λεκάνης και κάκωση αριστερού άνω άκρου. Στη συνέχεια την 17.12.2011 υποβλήθηκα στο προαναφερθέν νοσοκομείο σε χειρουργική επέμβαση ανοικτής ανάταξης – εσωτερικής οστεοσύνθεσης, με πλάκα και βίδες, του κατάγματος του αριστερού βραχιονίου οστού μου, ενώ για την αντιμετώπιση του ρωγμώδους κατάγματος αριστερής κοτύλης υποβλήθηκα σε συντηρητική θεραπεία με υποδόριες ενέσεις αντιπηκτικής αγωγής στην περιοχή της κοιλιάς. Από το άνω Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» έλαβα εξιτήριο την 20.12.2011 με οδηγίες για κλινοστατισμό, για φαρμακευτική αγωγή, για υποβολή μου σε κινησιοθεραπείες του αριστερού άνω άκρου και για επανέλεγχο και αφαίρεση ραμμάτων την 3.1.2012 και την 18.1.2012, ενώ μου συστήθηκε αναρρωτική άδεια ενός (1) μηνός. Την 18.1.2012 επισκέφτηκα και πάλι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» για προγραμματισμένο επανέλεγχο και για να αφαιρεθούν τα ράμματα από το χειρουργηθέν αριστερό μου χέρι και λόγω της καθυστερημένης πώρωσης του κατάγματος του αριστερού βραχιονίου οστού μου, μου συστήθηκε αναρρωτική άδεια ακόμα δύο (2) μηνών. Έτσι, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την έξοδό μου από το άνω Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (20.12.2011) μέχρι και την 15.3.2012, εγώ νοσηλεύτηκα κατ’ οίκον, αδυνατώντας ολοκληρωτικά να χρησιμοποιώ το αριστερό μου χέρι και παραμένοντας κλινήρης λόγω του ρωγμώδους κατάγματος της αριστερής κοτύλης μου και κατά συνέπεια αδυνατώντας ολοκληρωτικά να αυτοεξυπηρετούμαι χωρίς τη βοήθεια άλλου προσώπου. Σύμφωνα δε με σχετική απόφαση του αρμοδίου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. και με τη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. εγώ κρίθηκα, συνεπεία του επιδίκου ατυχήματος και του τραυματισμού μου σε αυτό, ολοκληρωτικά ανίκανος για εργασία για όλο το χρονικό διάστημα από την ημέρα επέλευσης του επιδίκου ατυχήματος (1.12.2011) μέχρι και την 15.3.2012 και μου χορηγήθηκε για το λόγο αυτό επίδομα ανικανότητας για εργασία συνολικού ύψους 1.538,47 €. Πλην όμως, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει περισσότερο από ένας χρόνος από το ένδικο ατύχημα και παρά την υποβολή μου σε κάθε απαιτούμενη θεραπεία και τη συμμόρφωσή μου σε όλες τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών μου, η κατάσταση της υγείας μου δεν έχει βελτιωθεί μέχρι σήμερα ούτε και αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον, οι δε βλάβες και η αναπηρία, που μου κατέλειπε ο επίδικος τραυματισμός, είναι ισόβιες και μόνιμες.

Ειδικότερα, όπως αποδεικνύεται από την από 25.7.2013 ιατρική έκθεση του χειρούργου ορθοπεδικού Δρ. ... , λόγω του ρωγμώδους κατάγματος της αριστερής κοτύλης μου, εγώ εξακολουθώ να υποφέρω από έντονους πόνους στο αριστερό μου ισχίο και να παρουσιάζω διαταραχές κατά την βάδιση, ενώ ο αριστερός μου αγκώνας παρουσιάζει παραμόρφωση στην άρθρωση, μεγάλη βλαισότητα και μϋική αδυναμία κατά την έκταση, με αποτέλεσμα να αδυνατώ να σηκώσω βάρος με το αριστερό μου χέρι και να απαιτείται να υποβληθώ σε περαιτέρω φυσικοθεραπείες, χωρίς να είναι βέβαιο ότι η υγεία μου θα επανέλθει στην προ του ατυχήματος άριστη κατάστασή της. Επιπλέον των ανωτέρω ο ιατρός ... , Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής Α.Π.Θ., που με εξέτασε την 23.7.2013, διαπίστωσε με την από ίδια ημερομηνία ιατρική γνωμάτευσή του ότι : «…διαπιστούται αδυναμία έκτασης του καρπού (Μϋική ισχύς 4) λόγω πιθανής πάρεσης του κερκιδικού νεύρου, η οποία δεν πρόκειται να επανέλθει στο 5 ποτέ. Χρήζει φυσικοθεραπείας για το κερκιδικό νεύρο. Επίσης στο μέλλον θα πρέπει να παρακολουθείται για τυχόν μετατραυματική αρθρίτιδα λόγω του κατάγματος της κοτύλης.». Τέλος, στο αριστερό μου χέρι φέρω μια δύσμορφη μετεγχειρητική ουλή, η οποία είναι μόνιμη και ισόβια, αφού ακόμα και μετά την υποβολή μου σε πλαστική επέμβαση, αυτή δεν πρόκειται να ιαθεί και να εξαλειφθεί πλήρως. Συνεπεία των ανωτέρω εγώ, ηλικίας μόλις 23 ετών κατά τον ένδικο χρόνο, υπέστην συνεπεία του επιδίκου ατυχήματος τις προαναφερόμενες σοβαρότατες μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες, συνεπεία των οποίων κατέστην μόνιμα και ισοβίως ανάπηρος, ενώ ταυτόχρονα διατρέχω σοβαρότατους κινδύνους για τη μελλοντική πορεία της υγείας μου, αφού οι επίδικοι τραυματισμοί μου, παρεκτός των μόνιμων και μη αναστρέψιμων βλαβών, που ήδη μου προκάλεσαν, είναι πιθανότατο μελλοντικά να μου προκαλέσουν οστεομυελίτιδα και οστεοαρθρίτιδα, όπως κατωτέρω αναλυτικά παραθέτω.

ΙΙΙ. ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ.

1. Αποζημίωση για την αποκατάσταση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Λόγω του επιδίκου τραυματισμού μου εγώ αναγκάστηκα να δαπανήσω εξ’ ιδίων για την υποβολή μου στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και ακτινογραφίες το συνολικό ποσό των 41,03 €, το οποίο οφείλει να μου καταβάλει ως αποζημίωση η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία, και συγκεκριμένα αναγκάστηκα να δαπανήσω: 1) το ποσό των 2,93 € για αφαίρεση ραμμάτων, όπως προκύπτει από την από 3.1.2012 και με αριθμό 807349 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», 2) το ποσό των 5,00 € για εξέταση μου στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» την 18.1.2012, όπως προκύπτει από την από 18.1.2012 και με αριθμό 813069 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», 3) το ποσό των 4,05 € για ακτινογραφία βραχιόνιου οστού, όπως προκύπτει από την από 18.1.2012 και με αριθμό 93201 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», 4) το ποσό των 4,05 € για ακτινογραφία βραχιόνιου οστού, όπως προκύπτει από την από 18.1.2012 και με αριθμό 93202 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», 5) το ποσό των 5,00 € για εξέταση μου στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» την 19.3.2012, όπως προκύπτει από την από 19.3.2012 και με αριθμό 837487 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», 6) το ποσό των 20,00 € για ακτινογραφία αριστερού βραχιόνιου, όπως προκύπτει από την από 22.7.2013 και με αριθμό 81330 απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2. Αποζημίωση λόγω πρόσληψης υποκατάστατης δύναμης. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την έξοδό μου από το νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (20.12.2011) μέχρι την 15.3.2012, που νοσηλεύτηκα κατ’ οίκον, έπρεπε σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών μου να παραμένω κλινήρης προκειμένου να πωρωθεί το ρωγμώδες κάταγμα, που υπέστην στην αριστερή κοτύλη και επιπλέον τούτου δεν μπορούσα να χρησιμοποιώ καθόλου το χειρουργηθέν αριστερό μου χέρι και ως εκ τούτου αδυνατούσα ολοκληρωτικά να αυτοεξυπηρετούμαι, αφού δεν μπορούσα να μετακινούμαι μόνος χωρίς βοήθεια άλλου προσώπου, να πραγματοποιώ οποιαδήποτε ενέργεια, που απαιτεί τη χρήση των χεριών μου, να μεριμνώ για την προσωπική μου υγιεινή, να πραγματοποιώ οικιακές εργασίες για την καθαριότητα της οικίας και του ρουχισμού μου, να προμηθεύομαι τα απαραίτητα υλικά για τη διατροφή μου, να προετοιμάζω τα καθημερινά γεύματά μου και να φροντίζω τις λοιπές προσωπικές υποχρεώσεις μου. Έτσι για την φροντίδα και την περιποίησή μου κατά το χρονικό διάστημα από 20.12.2011 μέχρι 15.3.2012 ήταν απαραίτητες, επί οκτώ ώρες ημερησίως, οι υπηρεσίες οικιακής βοηθού και αποκλειστικής νοσοκόμου, τις οποίες μου παρείχε με εντατικοποίηση των προσπαθειών της η μητέρα μου ... που επί οκτώ ώρες ημερησίως μεριμνούσε καθημερινά για την καθαριότητά μου, την προμήθειά μου με τα απαραίτητα είδη διατροφής και ιατροφαρμακευτικά είδη, με βοηθούσε στις ελάχιστες μετακινήσεις μου εντός της οικίας μου και διεκπεραίωνε δικές μου λοιπές υποθέσεις. Είναι δε απόλυτα βέβαιο, ότι αν απασχολούσα αποκλειστική νοσοκόμο και οικιακή βοηθό για οκτώ ώρες ημερησίως κατά το άνω χρονικό διάστημα των 84 ημερών, ήτοι από την 20.12.2011 μέχρι την 15.3.2012, που παρέμεινα ως άνω ανίκανος για αυτοεξυπηρέτηση, όπως ήταν αναγκαίο και όπως δικαιούμαι, θα δαπανούσα με βεβαιότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων το ποσό των 80 € ημερησίως και συνολικά το ποσό των (84 ημέρες Χ 80 €/ημέρα=) 6.720,00 €, που υποχρεούται να μου καταβάλει η αντίδικος ως αποζημίωση, αφού η κατά τα άνω προσφορά των άνω αναγκαίων υπηρεσιών από την μητέρα μου ... δεν μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή της αντιδίκου από τη σχετική υποχρέωσή της για αποζημίωσή μου.

3. Αποζημίωση για την πραγματοποίηση μελλοντικών επεμβάσεων και εξετάσεων, για ιατρική παρακολούθηση και φυσιοθεραπεία μου. Α) Για την αφαίρεση των υλικών οστοσύνθεσης (πλάκα και βίδες), που έχουν τοποθετηθεί στο αριστερό μου χέρι, θα πρέπει να υποβληθώ τον Δεκέμβριο του 2013, ήτοι 2 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους σύμφωνα με την από 23.7.2013 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού ... , σε χειρουργική επέμβαση, δαπανώντας για το σκοπό αυτό και για την απαιτούμενη νοσηλεία και αποθεραπεία μου το συνολικό ποσό των 3.700 €, σύμφωνα με την από 25.7.2013 ιατρική έκθεση του χειρούργου ορθοπεδικού Δρ. ... , και συγκεκριμένα : i) για αμοιβή ιατρού 1.500 €, ii) για αμοιβή αναισθησιολόγου 400 €, iii) για αναλώσιμα χειρουργείου (οροί, ράμματα) 150 €, iv) για νοσηλεία (3 ημέρες Χ 150 €=) 450 € και v) για τη μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία (40 συνεδρίες Χ 30 €/συνεδρία=) 1.200 €. Β) Επίσης, για την αισθητική αποκατάσταση της μετατραυματικής δύσμορφης ουλής, που φέρω στο αριστερό μου χέρι συνεπεία του επίδικου ατυχήματος, απαιτείται να υποβληθώ σε πλαστική χειρουργική επέμβαση, το κόστος της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.000 €, σύμφωνα με την από 25.7.2013 ιατρική έκθεση του χειρούργου ορθοπεδικού Δρ. ... , και συγκεκριμένα : i) για αμοιβή χειρουργού 3.000 €, ii) για αμοιβή αναισθησιολόγου 400 €, iii) για αναλώσιμα χειρουργείου (οροί, ράμματα) 150 € και iv) για νοσηλεία (3 ημέρες Χ 150 €=) 450 € Γ) Για να βελτιωθεί η αδυναμία του αριστερού άνω άκρου μου, ο ιατρός ... και ο Δρ. ... , που με εξέτασαν, έκριναν ότι πρέπει να υποβληθώ σε τουλάχιστον 50 συνεδρίες φυσιοθεραπείας στην αριστερή μου πηχεοκαρπική, που εμφανίζει υπολειμματική ισχύ. Το δε κόστος των 50 συνεδρίων φυσιοθεραπείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των (50 συνεδρίες Χ 30 €/συνεδρία=) 1.500 €. Δ) Λόγω του αυξημένου κινδύνου να εμφανίσω οστεοαρθρίτιδα στο ισχίο μου, ως απότοκο του ρωγμώδους κατάγματος αριστερής κοτύλης που υπέστην, ο Δρ. ... έκρινε, ότι είναι αναγκαία η παρακολούθηση και εξέταση μου από ορθοπεδικό ιατρό ανά εξάμηνο και για τα επόμενα τρία έτη, με κόστος 50 € ανά εξέταση, δηλαδή θα πρέπει να δαπανήσω για την αιτία αυτή συνολικά 300 €. Επιπλέον τούτου εγώ πρέπει να υποβληθώ σε δύο δυναμομετρήσεις άνω και κάτω άκρων εντός του επόμενου έτους συνολικού κόστους 200 €, καθώς και σε νευροφυσιολογικό έλεγχο άνω αριστερού άκρου ανά έτος και τουλάχιστον για την επόμενη διετία, συνολικού κόστους 400 €. Τέλος, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση και εξέταση της πορείας του ρωγμώδους κατάγματος αριστερής κοτύλης, που υπέστην, για πιθανή εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας και ως εκ τούτου εγώ πρέπει να υποβληθώ σε μια μαγνητική τομογραφία ισχίου λεκάνης σε πέντε έτη από σήμερα και σε μια ακόμα σε μια δεκαετία από σήμερα, με κόστος 240 € ανά εξέταση και με συνολικό κόστος 480 €. Ως εκ τούτου εγώ θα αναγκαστώ στο μέλλον να δαπανήσω για χειρουργικές επεμβάσεις, φυσιοθεραπείες, εξετάσεις και θεραπείες το συνολικό ποσό των 10.580,00 €, που επίσης υποχρεούται να μου καταβάλει η αντίδικος ως αποζημίωση.

4. Αποζημίωση λόγω διαφυγόντων εισοδημάτων. Μέχρι και το επίδικο τροχαίο ατύχημα, εγώ εργαζόμουν ως ανειδίκευτος εργάτης στην επιχείρηση μετάλλου «ΒΑΣΟΘΕΡΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΩΛ/ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΑ», που εδρεύει 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. Στην άνω επιχείρηση είχα προσληφθεί την 14.1.2011 δυνάμει σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, οι δε συνολικές μηνιαίες αποδοχές μου ανέρχονταν στο ποσό των 900 € (μικτά). Συνεπεία δε του επιδίκου ατυχήματος και του τραυματισμού μου σε αυτό και λόγω της ολοκληρωτικής αδυναμίας μου να μετακινούμαι και να χρησιμοποιώ το αριστερό χέρι μου, εγώ κατέστην ολοκληρωτικά ανίκανος για εργασία κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα επέλευσης του επιδίκου ατυχήματος (1.12.2011) μέχρι και την 15.3.2012. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να μην εργαστώ καθόλου κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα και να απωλέσω εισοδήματα συνολικού ύψους 3.150,00 €, που με βεβαιότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποκόμιζα από την εργασία μου στην άνω επιχείρηση. Μετ’ αφαίρεση δε του ποσού των 1.538,47 €, που μου κατέβαλε ο ασφαλιστικός φορέας μου (Ι.Κ.Α.) ως επίδομα ανικανότητας εργασίας, εγώ δικαιούμαι να λάβω ως αποζημίωση το υπόλοιπο, ύψους 1.611,53 €, το οποίο οφείλει να μου καταβάλει η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία. Πλην όμως ακόμα και μετά την 15.3.2012, που έληξε η αναρρωτική άδεια, που μου χορήγησε ο ασφαλιστικός φορέας μου, και επέστρεψα στην εργασία μου, εγώ εξακολουθούσα να υποφέρω από έντονους πόνους στο ισχίο και στο αριστερό χέρι μου, παρουσίαζα ιδιαίτερη δυσχέρεια στη στάση και στη βάδιση και αδυνατούσα ολοκληρωτικά να σηκώσω βάρος με το αριστερό μου χέρι ως προελέχθη, με αποτέλεσμα να αδυνατώ ολοκληρωτικά να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της εργασίας μου, η οποία ήταν αποκλειστικά χειρωνακτική. Εξάλλου η φύση της εργασίας μου ήταν τέτοια, που απαιτούσε άρτια σωματική και νοητική κατάσταση, αφού έπρεπε να στέκομαι για πολλές όρθιος, να σηκώνω και να μεταφέρω βάρη, όπως σίδερα, μέταλλα, μεταλλικά καλούπια κ.α., να πραγματοποιώ βαφές, συγκολλήσεις και αποκολλήσεις σιδήρων, και να χειρίζομαι πρέσες μετάλλων. Έτσι η άνω εργοδότρια μου αναγκάστηκε τελικά να προσλάβει άλλον εργαζόμενο στη θέση μου και εγώ οδηγήθηκα σε οικειοθελή αποχώρηση από την εργασία μου την 18.5.2012, αφού δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να ανταποκριθώ στις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις προς αυτήν, με αποτέλεσμα να μείνω άνεργος και να απωλέσω υψηλά εισοδήματα, που με βεβαιότητα, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα αποκόμιζα από την προαναφερθείσα εργασία μου. Ως εκ τούτου αν εγώ δεν είχα τραυματιστεί κατά το ένδικο ατύχημα, τότε θα εξακολουθούσα να εργάζομαι σε κάθε περίπτωση στην άνω επιχείρηση μέχρι και τα τέλη του έτους 2015 (31.12.2015), δοθέντος ότι είχα προσληφθεί σε αυτήν ως ανειδίκευτος εργάτης δυνάμει σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και κατά συνέπεια θα αποκόμιζα με βεβαιότητα, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ως καθαρά εισοδήματα από την εργασία μου στην άνω επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2012 μέχρι 31.12.2015 το συνολικό ποσό των (900 €/μήνα Χ 42 μήνες=) 37.800 €, που επίσης υποχρεούται να μου καταβάλει η αντίδικος ως αποζημίωση, δοθέντος μάλιστα ότι εγώ δεν κατάφερα από την 18.5.2012 μέχρι και σήμερα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μου, να βρω και να αναλάβω κάποια άλλη ελαφρύτερη εργασία ανάλογη με την κατάσταση της υγείας μου.

5. Αποζημίωση λόγω της καταστροφής του αυτοκινήτου μου. Από την παραπάνω σύγκρουση το με αριθμό κυκλοφορίας ... Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου CELICA, 1.800 κυβικών, ίππων 13 και έτους κυκλοφορίας 2000, υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές σε όλο το εμπρόσθιο μέρος του και στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του, καθώς επίσης και στα μηχανικά τμήματα του εμπρόσθιου συστήματος διευθύνσεως, πεδήσεως, κινήσεως και αναρτήσεως, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται να αγοραστούν τα κάτωθι ανταλλακτικά και να διενεργηθούν οι επισκευαστικές εργασίες που ακολουθούν και συγκεκριμένα:

i. Ανταλλακτικά Για την επισκευή των επίδικων ζημιών του αυτοκινήτου μου απαιτείται να αγοράσω τα κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενα ανταλλακτικά, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 4.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23/100), όπως προκύπτει από την με αριθμό 24.308/2013 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ... , και συγκεκριμένα: [...] Συνεπεία των ανωτέρω το όχημά μου υπέστη καθολική καταστροφή με την οικονομική έννοια, δεδομένου ότι η επισκευή του είναι οικονομικά ασύμφορη. Πέραν των ανωτέρω το αυτοκίνητο μου καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την επίδικη σύγκρουση και με την τεχνική έννοια, δοθέντος ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βλαβών και ζημιών, που υπέστη, η ενδεχόμενη επισκευή του δεν θα το επανέφερε πλήρως στην κατάσταση που βρισκόταν πριν το ατύχημα ώστε να κινηθεί με ασφάλεια. Για τους λόγους αυτούς η ζημία που υπέστην συνεπεία της επίδικης σύγκρουσης, ανέρχεται στο ποσό των 6.000 €, που πρέπει να μου καταβάλει η αντίδικος ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση.

iii. Ηθική βλάβη Από τη θέα του κατεστραμμένου αυτοκινήτου μου, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι αυτό ήταν μέχρι τη μέρα του ατυχήματος ατρακάριστο και άρτια συντηρημένο, υπέστην έντονη στενοχώρια και άγχος. Από τη δε στέρησή του υπέστην έντονη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, για την αποκατάσταση των οποίων δικαιούμαι να ζητήσω το εύλογο και δίκαιο ενόψει του ύψους και του τρόπου πρόκλησης της ζημιάς και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των μερών, ποσό των 800 €.

6. Αποζημίωση για την αποκατάσταση των εξόδων διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και απομάκρυνσης του αυτοκινήτου μου από το σημείο του ατυχήματος. Α) Για τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να εξακριβωθούν οι ζημίες που υπέστη το αυτοκίνητο μου συνεπεία του επίδικου ατυχήματος, εγώ δαπάνησα το ποσό των 200 €, όπως προκύπτει από την από 8.8.2013 και με αριθμό 008 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του πραγματογνώμονα κ. ... , ποσό που οφείλει να μου καταβάλει η αντίδικος ως αποζημίωση. Β) Για τη μεταφορά του τρακαρισμένου αυτοκινήτου μου, κατόπιν εντολής της Τροχαίας, από το σημείο του ατυχήματος σε μάντρα – χώρο φύλαξής του, εγώ δαπάνησα το ποσό των 246,00 €, όπως προκύπτει από την από 8.12.2011 και με αριθμό 3758 απόδειξη του αυτοκινητιστή ... , ποσό που επίσης οφείλει να μου καταβάλει η αντίδικος ως αποζημίωση.

7. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Λόγω του παραπάνω βίαιου τροχαίου ατυχήματος, που ως αποτέλεσμα είχε τον προαναφερόμενο σοβαρότατο τραυματισμό μου, τη νοσηλεία και την παραμονή μου στο νοσοκομείο, τη συνεχή υποβολή μου σε εξετάσεις και θεραπείες, την πρόκληση μόνιμων και μη αναστρέψιμων σωματικών βλαβών και την μόνιμη και ισόβια αναπηρία μου, εγώ υπέστην και συνεχίζω να υφίσταμαι έντονους σωματικούς πόνους, ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, άγχος και φόβο για την μελλοντική πορεία της υγείας μου και έχω περιέλθει σε δυσμενέστατη ψυχολογική κατάσταση ιδίως λόγω της μόνιμης, ισόβιας και μη αναστρέψιμης αναπηρίας μου και τούτο μόλις σε ηλικία 23 ετών. Ειδικότερα όπως προαναφέρθηκε, οι βλάβες, που υπέστην συνεπεία του επιδίκου ατυχήματος, είναι μη αναστρέψιμες και μόνιμες και ως εκ τούτου υποβαθμίζουν κατάφωρα την ποιότητα της ζωής μου, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, ότι από την ημέρα πρόκλησης του επιδίκου ατυχήματος έχει αλλάξει δραματικά η καθημερινότητά μου, υποφέρω από έντονους πόνους στο αριστερό μου ισχίο και παρουσιάζω χωλότητα και αστάθεια κατά το βάδισμα. Επιπλέον τούτων συνεπεία του επίδικου τραυματισμού μου στο αριστερό μου χέρι παρουσιάζω μεγάλη βλαισότητα και παραμόρφωση στην άρθρωση του αριστερού μου αγκώνα, καθώς και αδυναμία πλήρους έκτασης του αριστερού μου καρπού λόγω πάρεσης του κερκιδικού νεύρου, η οποία σημειωτέον είναι μόνιμη και ισόβια, με αποτέλεσμα να αδυνατώ εφ' όρου ζωής να σηκώσω βάρος με το αριστερό μου χέρι. Επίσης, φέρω και μια μετατραυματική και μετεγχειρητική δύσμορφη ουλή στο αριστερό άνω άκρο μου, ως αποτέλεσμα του επίδικου τραυματισμού μου, η οποία χρήζει πλαστικής επέμβασης για την κοσμητική της βελτίωση, χωρίς να είναι εφικτή η πλήρης ίαση και εξάλειψή της. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι εγώ να διακατέχομαι από κατάθλιψη, φόβο και άγχος ως προς τη μελλοντική πορεία της υγείας μου, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι θα είμαι υποχρεωμένος να εξαρτώμαι εφ’ όρου ζωής από τρίτα πρόσωπα ακόμα και για τις πιο απλές, καθημερινές μου δραστηριότητες.

Εξάλλου μέχρι και το χρόνο του επιδίκου ατυχήματος ήμουν ένας υγιέστατος νέος άνθρωπος 23 ετών με καθ’ όλα φυσιολογική κοινωνική παράσταση και ζωή, και εργαζόμουν στην παραπάνω επιχείρηση μετάλλου ως ανειδίκευτος εργάτης. Η εργασία μου, κατά την κοινή πείρα και λογική, απαιτεί υπευθυνότητα και άρτια σωματική, νοητική και ψυχολογική κατάσταση, οι δε επίδικοι τραυματισμοί μου και ιδίως οι μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες, που μου προκάλεσαν, είχαν ως συνέπεια την απώλεια της εργασίας μου, υποβάθμισαν κατάφωρα την ποιότητα της ζωής μου και επηρέασαν δυσμενώς την ψυχολογία μου, με αποτέλεσμα να βρίσκομαι σήμερα αναμφισβήτητα σε πολύ δυσμενέστερη θέση από κάθε μέσο κοινωνικό άνθρωπο της ηλικίας του ιδίως στην αγορά εργασίας στην οποία δραστηριοποιούμαι. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των παραπάνω μετατραυματικών συμπτωμάτων και ιδίως των πόνων, από τους οποίους υποφέρω, και της μυϊκής αδυναμίας του αριστερού μου χεριού, εγώ υποβάλλομαι και θα συνεχίσω να υποβάλλομαι στο μέλλον, καθ’ υπόδειξη των θεραπόντων ιατρών μου, σε φυσιοθεραπείες, καθώς και σε ακτινογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες ισχίου σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η πορεία της υγείας μου για πιθανή εμφάνιση χόνδρινων βλαβών, οστεοαρθρίτιδας ή οστεομυελίτιδας, γεγονός που με βεβαιότητα θα παρατείνει την ταλαιπωρία μου και θα επιτείνει το άγχος και την αγωνία μου ενόψει των πιθανών σοβαρότατων δυσμενών εξελίξεων και επιπλοκών της υγείας μου, με αποτέλεσμα να στερούμαι κάθε χαρά της ζωής και να αδυνατώ να συμμετάσχω ενεργά και ανταγωνιστικά σε αυτήν, όπως κάθε φυσιολογικός και υγιής άνθρωπος στην ηλικία μου. Ως εκ τούτου για την ηθική παρηγοριά και την ανακούφισή μου εγώ δικαιούμαι να λάβω ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το δίκαιο και εύλογο, εν όψει των συνθηκών πρόκλησης του επιδίκου ατυχήματος και του είδους και της έντασης των τραυματισμών μου, ποσό των 100.000,00 €.

8. Αυτοτελής χρηματική παροχή κατ’ άρθρο 931 Α.Κ. Συνεπεία του επίδικου ατυχήματος εγώ έχω καταστεί μόνιμα και ισόβια μερικώς ανάπηρος και ανίκανος για εργασία και τούτο μόλις σε ηλικία 23 ετών, καθώς παρουσιάζω και θα παρουσιάζω μόνιμα στο μέλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου μεγάλη βλαισότητα και παραμόρφωση στην άρθρωση του αριστερού μου αγκώνα και αδυναμία πλήρους έκτασης του αριστερού μου καρπού λόγω πάρεσης του κερκιδικού νεύρου και κατά συνέπεια σημαντικό περιορισμό των κινήσεων του αριστερού άνω άκρου μου και αδυναμία άρσης βάρους. Η δε κατάσταση της υγείας μου δεν πρόκειται να αποκατασταθεί στο μέλλον, αφού θα συνεχίζω για όλη τη διάρκεια της ζωής μου να υποφέρω από έντονο άλγος στο αριστερό ισχίο μου, θα παρουσιάζω μόνιμα αστάθεια και διαταραχές βάδισης, ενώ σύμφωνα με την από 23.7.2013 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού κου ... η αδυναμία πλήρους έκτασης του αριστερού μου καρπού είναι μόνιμη και ισόβια. Επιπλέον των ανωτέρω φέρω και μια ισόβια μετατραυματική και μετεγχειρητική ουλή στο αριστερό άνω άκρο μου, ως αποτέλεσμα του επίδικου τραυματισμού μου, η οποία χρήζει πλαστικής επέμβασης για την κοσμητική της βελτίωση, χωρίς να είναι εφικτή η πλήρης ίαση και εξάλειψή της. Τα γεγονότα αυτά, όπως είναι φυσικό, περιορίζουν μόνιμα την ικανότητά μου για στάση, βάδιση, έλξη και ανύψωση βαρών σε σύγκριση με άλλους υγιείς ανθρώπους της ηλικίας μου και αναμφίβολα μειώνουν την ανταγωνιστικότητά μου στην αγορά εργασίας, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα σημαντικά κάθε δραστηριότητά μου, ακόμα και την εκτέλεση των απλούστερων καθημερινών κινήσεων και λειτουργιών. Η κατά τα άνω μόνιμη έλλειψη στην σωματική ακεραιότητα μου θα επηρεάσει με κάθε βεβαιότητα δυσμενώς το μέλλον μου και ιδίως την επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξή μου, δεδομένου ότι επιδρά αρνητικά στην ικανότητά μου για εργασία, στην κοινωνική παράστασή μου και στην προσωπική μου ζωή. Ειδικότερα λόγω του προαναφερόμενου τραυματισμού μου εγώ αδυνατώ πλέον μόνιμα να ασκήσω αποτελεσματικά οποιαδήποτε χειρωνακτική εργασία, η οποία επιβάλει πολύωρη χρήση και φόρτιση των κάτω και άνω άκρων μου, ορθοστασία, χρήση μυϊκής δύναμης, αντοχή, ευκινησία και σωματική κόπωση και κατά συνέπεια είμαι υποχρεωμένος να εργάζομαι μόνο σε καθιστική εργασία και να αποφεύγω τη βαριά φυσική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, θα αναγκαστώ με κάθε βεβαιότητα στο μέλλον να αναθέσω σε τρίτους έναντι αμοιβής την πραγματοποίηση και άλλων ενεργειών, που απαιτούν σωματική φόρτιση, όπως για παράδειγμα οικιακές εργασίες, κατασκευές και εργασίες συντήρησης της οικίας μου, μεταφορές πραγμάτων, περίθαλψη των οικείων μου και διεκπεραίωση οικογενειακών υποθέσεων, στις οποίες θα προέβαινα διαφορετικά ο ίδιος εξοικονομώντας έξοδα αν δεν είχε μεσολαβήσει ο επίδικος τραυματισμός μου. Η μελλοντική ζημία που θα υποστώ συνεπεία των παραπάνω περιστατικών δεν δύναται σήμερα να προσδιοριστεί επακριβώς, η δυσμενής αυτή επίδραση όμως είναι στην προκειμένη περίπτωση δεδομένη και αυταπόδεικτη.

Εξάλλου όπως γίνεται δεκτό : «Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του". Ως "αναπηρία" θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως "παραμόρφωση", νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφανίσεως του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι αναγκαίους κατά τις απόψεις ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής. Περαιτέρω, ως "μέλλον" νοείται η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραμορφώσεως στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους. Η ΑΚ 931 προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του. Η χρηματική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση εφ' όσον η τελευταία εννοιολογικός συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά το ζημιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό. Όμως, η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ` ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία. Είναι όμως βέβαιο, ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση ανάλογα με το βαθμό της και τις λοιπές συντρέχουν περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυμίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσμενή επίδραση στην κοινωνική- οικονομική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όμως που δεν δύναται, επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσμενής αυτή επίδραση είναι δεδομένη και επομένως δεν δικαιολογείται εμμονή στην ανάγκη προσδιορισμού του ειδικού τρόπου της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό- οικονομικό μέλλον του παθόντος.

Προέχον και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραμόρφωσης ως βλάβη του σώματος ή της υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς εννόμου αγαθού που απολαύει και συνταγματικής προστασίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος όχι μόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται με αδυναμία οικονομικών ωφελημάτων ή πλεονεκτημάτων. Έτσι ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 931 Α.Κ., που την καθιστά εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από τη διάταξη αυτή η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός ευλόγου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας και παραμορφώσεως χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημιά η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί. Το ύψος του επιδικαζόμενου εύλογου χρηματικού ποσού εξευρίσκεται με βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραμορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου, καθώς και με τη συνεκτίμηση του ποσοστού της τυχόν συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή της παραμορφώσεώς του όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αξιώσεως χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατά τη διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. (βλ. μεταξύ άλλων ΑΠ 1087/2010, ΑΠ 1432/2009. ΑΠ 765/2007, ΑΠ 416/2012 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Και στην προκειμένη περίπτωση η δυσμενής επίδραση της αναπηρίας μου στο οικονομικό μέλλον μου είναι εν προκειμένω όχι μόνο απλά δυνατή, αλλά εκ των προτέρων βέβαιη, αφού περιορίζει αυταπόδεικτα την ικανότητά μου για απόκτηση και διατήρηση οικονομικής αυτοτέλειας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι δεν διαθέτω και κάποιο πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ούτε και κάποια τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να μπορώ να ασκήσω κάποια μη χειρωνακτική εργασία, όπως π.χ. υπάλληλος γραφείου, και ταυτόχρονα επαυξάνει σημαντικά τα έξοδά μου, εξαναγκάζοντάς με επιπλέον σε περιορισμό των επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων μου, με τρόπο που να επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η προς εμένα επιδίκαση της χρηματικής παροχής, που προβλέπει το άρθρο 931 Α.Κ., αφού η αυταπόδεικτη ζημιά, που υπέστην και θα συνεχίζω να υφίσταμαι από την αναπηρία μου δεν καλύπτεται στην προκειμένη περίπτωση από τις παροχές, που προβλέπονται στο άρθρο 929 Α.Κ. Ως εκ τούτου εγώ δικαιούμαι να ζητήσω από την αντίδικο να μου καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 931 Α.Κ., για τη δημιουργία οικονομικής αυτοτέλειας σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό, που θα είχα αν δεν είχε μεσολαβήσει το επίδικο τροχαίο ατύχημα, το εύλογο και δίκαιο, ενόψει των περιστάσεων, ποσό των 100.000,00 €.

ΕΠΕΙΔΗ αποκλειστικά υπαίτιος για την πρόκληση του επίδικου ατυχήματος και του τραυματισμού μου είναι ο οδηγός του με αριθμό κυκλοφορίας ... Ι.Χ. αυτοκινήτου ... του ... , ο οποίος απεβίωσε συνεπεία του επιδίκου ατυχήματος. ΕΠΕΙΔΗ το ζημιογόνο αυτοκίνητο του ... ήταν κατά το χρόνο πρόκλησης του επιδίκου ατυχήματος ασφαλισμένο με έγκυρη και ισχυρή σύμβαση ασφάλισης στην αντίδικο ασφαλιστική εταιρία για τις σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές, που θα προκαλούνταν σε τρίτους από την κυκλοφορία του, με αποτέλεσμα να διατηρώ εναντίον της ευθεία αξίωση για καταβολή των αιτούμενων ποσών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 489/1976. ΕΠΕΙΔΗ οι επίδικες αξιώσεις μου πηγάζουν από αδικοπραξία, ενώ η καθυστέρηση της εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί θα μου προκαλέσει σημαντική ζημία. ΕΠΕΙΔΗ η αγωγή μου αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, ασκείται παραδεκτά σύμφωνα με το άρθρο 681 Α’ Κ.Πολ.Δ. στο κατά τόπο, ύλη και διαδικασία αρμόδιο Δικαστήριο και για την απόδειξη της επικαλούμαι όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα.

Για τους λόγους αυτούς και όσους θα προσθέσω νόμιμα ενώπιόν Σας Με επιφύλαξη για άλλα δικαιώματά μου ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου αυτή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει το συνολικό ποσό των 263.798,56 € με τους νόμιμους τόκους επιδικίας από την προς αυτήν επίδοση της παρούσας αγωγής μου μέχρι την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Και να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.