Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Θέλω να δανείσω χρήματα σε κάποιον. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι θα μου τα επιστρέψει; (Υπόδειγμα σύμβασης δανείου)

Θέλω να δανείσω χρήματα σε κάποιον. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι θα μου τα επιστρέψει; (Υπόδειγμα σύμβασης δανείου).

Συμβαίνει ορισμένες φορές κάποιο οικείο μας πρόσωπο να μας ζητήσει να τον βοηθήσουμε οικονομικά δανείζοντάς του χρήματα, για να καλύψει τις όποιες ανάγκες του. Ωστόσο, επειδή ως γνωστόν "οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους", καλό είναι να εξασφαλίσουμε λίγο περισσότερο την επιστροφή αυτών των χρημάτων με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης δανείου.

Το κείμενο της σύμβασης δανείου πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συμβαλλομένων και όχι ένα τυποποιημένο έγγραφο. Για τη μέγιστη εξασφάλιση και προστασία των συμφερόντων τόσο του δανειστή όσο όμως και του δανειολήπτη κρίνεται δέουσα η συνδρομή ενός δικηγόρου, ο οποίος θα αποτυπώσει στο ιδιωτικό συμφωνητικό της σύμβασης δανείου τις επιθυμίες των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη αρνηθεί την εκτέλεση της υπογεγραμμένης σύμβασης δανείου, αυτή θα αποτελέσει την ουσιαστική βάση για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς. Παρακάτω τίθεται ένα απλό υπόδειγμα σύμβασης δανείου μεταξύ ιδιωτών, σύμφωνα με τα άρθρα 806 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αθήνα 2103810723 | Θεσσαλονίκη 2310525720. 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 5η Οκτωβρίου 2017 και ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός ο ... του ... και της ..., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός ... αριθμός ... με Α.Δ.Τ. ... και με Α.Φ.Μ. ..., ο οποίος στο παρόν και για χάρη συντομίας θα καλείται «δανειστής» και αφ’ ετέρου η ... του ... και της ..., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός ... αριθμός ..., με Α.Δ.Τ. ... και με Α.Φ.Μ. ..., η οποία στο παρόν και για χάρη συντομίας θα καλείται «δανειολήπτρια» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι συνάπτουν μεταξύ τους σύμβαση άτοκου δανείου, με την οποία ο αφ’ ενός πρώτος των συμβαλλομένων και δανειστής παρέχει στην αφ’ ετέρου δεύτερη των συμβαλλομένων και δανειολήπτρια άτοκο δάνειο ίσο με το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), για να αντιμετωπίσει η τελευταία οικονομικές της δυσχέρειες και ανάγκες. Το ως άνω δάνειο συμφωνείται άτοκο, λόγω της συγγενικής σχέσης που συνδέει τα συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ τους.

Ο δανειστής θα καταβάλει στη δανειολήπτρια το ως άνω ποσό με κατάθεση χρημάτων στον υπ’ αριθ. ΙΒΑΝ ... τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας ..., στον οποίο είναι δικαιούχος η δανειολήπτρια και η τελευταία αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να επιστρέψει εξολοκλήρου το ως άνω ποσό στον δανειστή εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών από την υπογραφή του παρόντος, ήτοι έως και την 06.10.2023 (δήλη ημέρα). Απόδειξη εξόφλησης για την δανειολήπτρια θα αποτελεί αποκλειστικά και μόνο το έντυπο αποδεικτικό κατάθεσης του εν λόγω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του δανειστή.

Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν σήμερα οι συμβαλλόμενοι και προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) αντίτυπα, και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβε από ένα αντίτυπο ο κάθε συμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.