Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κατάσχεση εις χείρας Τράπεζας ως τρίτου - Άδεια ανάληψης κατασχεθείσας απαίτησης - Μεσσεγγυούχος

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 1285/2013.

Περίληψη: Άδεια ανάληψης κατασχεθείσας απαίτησης - Κατάσχεση εις χείρας Τράπεζας ως τρίτου - Μεσσεγγυούχος - Θετική δήλωση τρίτου - Δικαστική κατάθεση χρημάτων - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν έχει επιβληθεί κατάσχεση χρημάτων ή χρεογράφων στα χέρια τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας, ως τρίτης, η τελευταία καθίσταται μεσεγγυούχος του ποσού που κατασχέθηκε και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μεσεγγυούχου και δεσμεύεται να μην αποδώσει το κατασχεθέν ποσό σε κανέναν άλλο, πλην του κατασχόντος δανειστή. Μετά δε την καταφατική της δήλωση για την ύπαρξη και την επάρκεια της κατασχεθείσας απαίτησης, οφείλει να αποδώσει το κατασχεθέν ποσό, όταν της ζητηθεί, στον κατασχόντα δανειστή, έναντι του οποίου πλέον αυτή ενέχεται, δοθέντος ότι μετά την καταφατική της δήλωση και την πάροδο οκτώ (8) ή τριάντα (30) κατά περίπτωση ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ` ου η εκτέλεση οφειλέτη επέρχεται εκ του νόμου εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης υπέρ του κατασχόντος δανειστή. Παρέχεται το δικαίωμα στις τράπεζες, στα χέρια των οποίων, ως τρίτων, κατάσχονται οι καταθέσεις των πελατών τους καθ` ων η κατάσχεση και δικαιούχων σχετικού λογαριασμού, εφόσον προβούν στην καταφατική δήλωση τους να καταθέσουν «δικαστικά» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, στο όνομα του καθ' ου η εκτέλεση πελάτη τους και δικαιούχου του λογαριασμού απαλλάσσόμενος έκτοτε από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου, τόσο έναντι του κατασχόντος δανειστή, όσο και έναντι του δικαιούχου του λογαριασμού και πελάτη της.

[...] Οι με αριθμούς καταθέσεως 29218/4-10-2012 και 35211/7-12-2012 αιτήσεις, που φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (31 και 246 ΚΠολΔ), καθότι η δεύτερη εξ αυτών είναι συμπληρωματική της πρώτης. Από τις …, εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο κάθε κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ής, η οποία δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση με τη σειρά της από το οικείο έκθεμα ούτε έλαβε μέρος στη συζήτηση. Πρέπει επομένως να δικαστεί ερήμην και η υπόθεση να ερευνηθεί σαν να ήταν και αυτή παρούσα. Με το ν.δ. της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», τέθηκαν μεταξύ άλλων, οι δικονομικές διατάξεις (αρ. 87-93) που αναφέρονται στην κατάσχεση στα χέρια ανώνυμης εταιρίας, που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ως άνω ν.δ/τος. Στην προαναφερόμενη περίπτωση, υπάγεται και η κατάσχεση στα χέρια οποιασδήποτε Τράπεζας, ως τρίτης, δεδομένου ότι, οι τραπεζικοί οργανισμοί που λειτουργούν υπό την εταιρική μορφή ανώνυμης εταιρίας, έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος. Οι διατάξεις του τελευταίου, είναι πράγματι «ειδικές», καθόσον εισάγουν δικαστικά και ουσιαστικά προνόμια, με σκοπό την προώθηση της πιστωτικής κίνησης. Κυρίως δε, με τις δικονομικής φύσης διατάξεις του ως άνω ν.δ/τος, εισήχθη ειδική διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης υπέρ των ανωνύμων εταιριών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού (ν.δ/τος) προς ικανοποίηση απαίτησης από πιστωτικές συναλλαγές (αρ. 25-67). Η διαδικασία αυτή, είναι γνωστή στην πράξη, ως αναγκαστική εκτέλεση με το σύστημα του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Ι. Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεση Β` έκδοση υπό αρ. 982 ΚΠολΔ παρ. 444 2α).

Περαιτέρω, στις διατάξεις των άρθρων 87, 88 παρ. 1 και 89 παρ. 1 του ν.δ/τος 17.7/13.8.1923, οι οποίες έχουν διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 3 του ΕισΝΚΠολΔ, εφόσον δεν εμπίπτουν στις από το άρθρο αυτό καταργούμενες διατάξεις του ως άνω ν.δ/τος, ορίζονται τα ακόλουθα: «Εάν εγένετο κατάσχεσις χρημάτων ή χρεωγράφων παρ` ανωνύμω εταιρία, ως τρίτη, η εταιρία δικαιούται είτε να καταθέση τα κατασχεθέντα δικαστικώς, απαλλασσόμενη δια της τοιαύτης καταθέσεως πάσης ευθύνης προς τε τον κατασχόντα και τον δικαιούχον είτε να αιτήσηται παρά του προέδρου την άρσιν της κατασχέσεως, ην ούτος δύναται να χορήγηση μετά ή άνευ εγγυήσεως (αρ. 87 παρ. 1). Εάν η κατάσχεσις εγένετο εις χείρας της Εθνικής Τραπέζης, ως τρίτης, αύτη δικαιούται ίνα καταθέση τα κατασχεθέντα παρ` αυτή κατά τους όρους των εις πρώτην ζήτησιν αποδοτέων καταθέσεων» (αρ. 87 παρ. 2). «Η ανάληψις των κατά το προηγούμενον άρθρον κατατεθέντων γίνεται μόνον αδεία του προέδρου» (αρ. 88 παρ. 1). «Η δικαστική κατάθεσις γίνεται επ` ονόματι του δικαιούχου και, εάν ούτος απεβίωσεν, επ` ονόματι των κληρονόμων αυτού, άνευ ρητής αυτών κατονομασίας» (αρ. 89 παρ.1). Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 982 επ. του ΚΠολΔ που ισχύουν άμεσα, όπου υπάρχουν κενά, σύμφωνα με τα αρθρα 42 παρ. 3 και 53 παρ. 2 του ως άνω ν.δ/τος, που διατηρήθηκαν επίσης σε ισχύ με το προαναφερόμενο άρθρο 52 περ. 3 του ΕισΝ ΚΠολΔ. Έτσι, εάν έχει επιβληθεί κατάσχεση χρημάτων ή χρεογράφων στα χέρια τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας, ως τρίτης, η τελευταία κατά τις γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ (αρ. 984 παρ. 3 ΚΠολΔ), καθίσταται μεσεγγυούχος του ποσού που κατασχέθηκε και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μεσεγγυούχου και δεσμεύεται να μην αποδώσει το κατασχεθέν ποσό σε κανέναν άλλο, πλην του κατασχόντος δανειστή, ούτε δηλαδή στον καταθέτη και δικαιούχο του λογαριασμού, υποχρεούμενη να το διαφυλάττει έως το πέρας της δικαστικής διαφοράς που αφορά την οφειλή του καθ` ου η εκτέλεση πελάτη της (ΑΠ 1915/1999 ΝοΒ 2000. 1407, ΕΑ 5081/2006 ΕλλΔνη 2008. 252). Μετά δε την καταφατική της δήλωση για την ύπαρξη και την επάρκεια της κατασχεθείσας απαίτησης, οφείλει να αποδώσει το κατασχεθέν ποσό, όταν της ζητηθεί, στον κατασχόντα δανειστή, έναντι του οποίου πλέον αυτή ενέχεται, δοθέντος ότι μετά την καταφατική της δήλωση και την πάροδο οκτώ (8) ή τριάντα (30) κατά περίπτωση ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ` ου η εκτέλεση οφειλέτη (άρθρο 988 του ΚΠολΔ), επέρχεται εκ του νόμου εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης υπέρ του κατασχόντος δανειστή. Το άρθρο 984 παρ. 2 εδ. α` του ΚΠολΔ απαγορεύει σε κάθε τρίτο, στα χέρια του οποίου κατασχέθηκε απαίτηση του οφειλέτη και συνεπώς, και στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία, ως τρίτη, τη χρήση οποιουδήποτε άλλου, πλην της καταβολής, τρόπου απόσβεσης της οφειλής της, σε αντίθεση με τον καθ` ου η εκτέλεση πελάτη της, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλους τρόπους απόσβεσης της οφειλής, όπως π.χ. να εξοφλήσει τον κατασχόντα ή να συμψηφίσει το κατασχεθέν ποσό με ισόποση χρηματική ανταπαίτησή του κατά του κατασχόντος και να αποσβεσθεί έτσι, και η έναντι τούτου ενοχή της τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας, ως τρίτης, απαλλασσόμενης της τελευταίας έναντι τούτου (κατασχόντος δανειστή) της εκ της κατασχέσεως ευθύνης, όχι όμως και της ευθύνης της έναντι του καθ` ου η εκτέλεση πελάτη της (Ι. Μπρίνια, Αναγκ. Εκτέλεση, αρ. 985, παρ. 463, σελ. 1390).

Κατ` εξαίρεση, όμως, των πιο πάνω ισχυόντων κατά τον ΚΠολΔ για κάθε τρίτο στα χέρια του οποίου κατάσχεται απαίτηση του οφειλέτη, παρέχεται το δικαίωμα στις τράπεζες, στα χέρια των οποίων, ως τρίτων, κατάσχονται οι καταθέσεις των πελατών τους καθ` ων η κατάσχεση και δικαιούχων σχετικού λογαριασμού, εφόσον προβούν στην κατά το άρθρο 985 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ καταφατική δήλωση τους, στη συνέχεια και κατ` επίκληση των διατάξεων του άρθρου 87 παρ. 1 του ν.δ/τος 17.7/13.8.1923, να καταθέσουν «δικαστικά» τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, στο όνομα του καθ` ου η εκτέλεση πελάτη τους και δικαιούχου του λογαριασμού ή των κληρονόμων του κατ` αρ. 89 του ως άνω ν.δ/τος (επιχείρημα εκ του αρ. 87 που διακρίνει τον κατασχόντα από τον δικαιούχο), εξαρτώντας περαιτέρω την ανάληψη τους από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εκδιδόμενη με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, χορηγούσα την άδεια για τη σχετική ανάληψη. Ως «δικαστική κατάθεση» σύμφωνα με το αρ. 87 παρ. 1 του ως άνω ν.δ/τος, νοείται η δικαστική παρακαταθήκη που συστήνεται υποχρεωτικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο φυλάσσει και διαχειρίζεται κάθε δικαστική παρακαταθήκη, η απόδοση της οποίας εξαρτήθηκε από δικαστική απόφαση (άρθρο 2 του οργανικού νόμου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων). Συνακόλουθα, στην περίπτωση κατά την οποία, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία, εφόσον έχει προβεί σε καταφατική δήλωση (άρθρο 985 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ), καταθέσει στη συνέχεια, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα κατασχεθέντα στα χέρια της, ως τρίτης, χρηματικά ποσά, απαλλάσσεται έκτοτε από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου, τόσο έναντι του κατασχόντος δανειστή, όσο και έναντι του δικαιούχου του λογαριασμού και πελάτη της. Αν πρόκειται δε για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, της παρέχεται το επιπλέον ειδικό προνόμιο, η κατάθεση των κατασχεθέντων στο όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού ή των κληρονόμων του να γίνεται στην ίδια, σε ειδικό λογαριασμό καταθέσεως όψεως (σε πρώτη ζήτηση αποδοτέας κατάθεσης) και όχι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ισχύει για τις λοιπές τράπεζες (αρ. 87 παρ. 2 και 88 παρ. 2 του πιο πάνω ν.δ/τος).

Έτσι, εφόσον η ανώνυμη τραπεζική εταιρία ασκήσει το προαναφερόμενο δικαίωμα που της παρέχει το άρθρο 87 του ν.δ/τος 17.7/13.8.1923, η ανάληψη των κατασχεθέντων ποσών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από τον ειδικό λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. γίνεται μόνο με έκδοση σχετικής προς τούτο απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 88 παρ. 1 του ως άνω ν.δ/τος σε συνδ. με αρ. 3 παρ. 2 του ΕισΝ ΚΠολΔ) και η οποία παραδεκτά εκκαλείται, μη εφαρμοζόμενης της διάταξης του αρ. 699 του ΚΠολΔ, ενόψει του ότι, η αίτηση, δεν εισάγει προς διάγνωση γνήσια υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων, αλλά με αυτή τέμνεται οριστικά η διαφορά, η δε από το άρθρο 88 παρ. 1 του ν.δ/τος 17.7/13.8.1923 παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 3 παρ. 2 του ΕισΝ ΚΠολΔ) γίνεται για την ανάγκη της ταχείας επίλυσης της διαφοράς. Διάδικοι στη σχετική δίκη για την ανάληψη του παρακατατεθέντος ποσού, είναι, αφενός μεν ο δυνάμει νόμιμου τίτλου και αιτών την παροχή της άδειας κατασχών δανειστής ή, σε περίπτωση εξόφλησης του τελευταίου ή απόσβεσης με άλλο τρόπο της εκτελεστέας απαίτησης, ο δικαιούχος του λογαριασμού στο όνομα του οποίου έχει παρακατατεθεί το ποσό, ή ακόμα και η ίδια η καταθέσασα τράπεζα, αφετέρου δε (ως καθ` ων) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή η Ε.Τ.Ε., που ευλόγως αρνούνται την απόδοση τόσο στον κατασχόντα δανειστή, αφού τα κατασχεθέντα ποσά έχουν παρακατατεθεί υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού και πελάτη της τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας, στα χέρια της οποίας ως τρίτης κατασχέθηκαν, όσο και στο δικαιούχο, στο όνομα του οποίου έγινε η δημόσια κατάθεση του κατασχεθέντος ποσού, αφού, κατά την παρακατάθεση, η παρακαταθέσασα τράπεζα εξάρτησε την ανάληψη του παρακατατεθέντος ποσού από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, χορηγούσα τη σχετική άδεια, αλλά και ο καθ` ου η εκτέλεση, ώστε αυτός, ως διάδικος, να δυνηθεί να προτείνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη, στο στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας, ένστασή του (όπως π.χ. την εξόφληση του κατασχόντος ή τη δικαστική αναστολή της εκτέλεσης, στα χέρια της τράπεζας, ως τρίτης) ή και η ίδια η παρακαταθέσασα τράπεζα, αφού δεν επιτρέπεται η ανάκληση της παρακατάθεσης (a contrario εκ του αρ. 2 α.ν. 1244/1938, 2 και 3 του οργανικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων νόμου Π. Γέσιου Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκ. Εκτελέσεως, II, παρ. 64, IX, Σπ. Ψυχομάνη, ΔΕΕ 2002, 473, Αρμ. 2002, 987, Π. Μάζη, ΝοΒ 2002. 637, Κλαμαρή, ΕλλΔνη 2007, 1295 και πρβλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τόμος ΣΤ, 1997, υπό αρ. 986 ΚΠολΔ, αρ. 8 και 65 και υπό αρ. 989 αρ. 1). Στην περίπτωση όμως κατά την οποία, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία, εφόσον έχει προβεί σε καταφατική δήλωση (αρ. 985 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ), δεν καταθέσει τα κατασχεθέντα στα χέρια της, ως τρίτης, χρηματικά ποσά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παράλληλα έχει παρέλθει η προθεσμία των οκτώ (8) ή τριάντα (30) κατά περίπτωση ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον καθ` ου η εκτέλεση οφειλέτη (αρ. 988 παρ. 1 του ΚΠολΔ), οπότε συντελείται η αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης, καθίσταται η ίδια οφειλέτης του κατασχόντος δανειστή και υποχρεούται σε άμεση καταβολή των κατασχεμένων, ο κατασχών δε δανειστής δύναται να επισπεύσει, με βάση τη θετική δήλωση (άρθρο 989 του ΚΠολΔ), αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της.

Στην προκειμένη περίπτωση, με τις υπό κρίση αιτήσεις (κύρια και συμπληρωματική), η αιτούσα εκθέτει ότι με βάση αντίγραφο εξ απογράφου μετ’ επιταγής προς πληρωμή της 2112/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατά της εταιρίας «….» και δυνάμει του από 5-9-2012 κατασχετηρίου κατά της οφειλέτιδας, επέβαλε κατάσχεση στα χέρια της καθ’ ής Τράπεζας, ως τρίτης, μέχρι του ποσού των 6.426,31 ευρώ, στις καταθέσεις που διατηρούσε η οφειλέτιδά της σε λογαριασμό στην εν λόγω Τράπεζα. Εκθέτει επίσης ότι η τελευταία υπέβαλε στις 17-9-2012 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης τη με αριθμό …, καταφατική δήλωση, με την οποία δήλωσε ότι υπήρχε σ’ αυτήν κατατεθειμένο το ποσό των 505,28 ευρώ, με δικαιούχο την οφειλέτιδά της, για την απόδοση του οποίου αυτή (αιτούσα) άσκησε την πρώτη (με αριθμό καταθέσεως 29218/2012) αίτησή της και ότι η καθ’ ής δήλωσε επιπλέον ότι δεσμεύθηκε από αυτή, για μελλοντική κάλυψη, το υπόλοιπο ποσό της απαίτησής της από το λογαριασμό της οφειλέτιδας, ύψους 5.921,03 ευρώ. Ότι δυνάμει του με αριθμό πρωτοκόλλου …, εγγράφου της, σε συνδυασμό και με την ανωτέρω δήλωσή της, η καθ’ ής την ενημέρωσε ότι την 3-12-2012 υπήρχε στο λογαριασμό της οφειλέτιδάς της το ποσό των 2.601,35 ευρώ, αλλά για την απόδοσή του ετέθη ο όρος της εκδόσεως σχετικής δικαστικής αποφάσεως, όπως προβλέπει το άρθρο 88 του ν.δ/τος 17-7/13-8-1923. Με βάση τα παραπάνω η αιτούσα ζητεί, κατ’ εκτίμηση των αιτημάτων της, να της παρασχεθεί η άδεια να αναλάβει από την καθ’ ής το κατασχεθέν χρηματικό ποσό της κατάθεσης της οφειλέτιδάς της, ήτοι το ποσό των 2.601,35 ευρώ, που υπάρχει στο λογαριασμό της και οποιοδήποτε ποσό προκύψει μέχρι συμπληρώσεως του οφειλόμενου σε αυτήν ποσού των 6.426,31 ευρώ, το οποίο δεσμεύθηκε από την καθ’ ής για μελλοντική κάλυψη με την ως άνω δήλωσή της. Οι αιτήσεις, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας, αρμοδίως φέρονται στο Δικαστήριο αυτό για να δικαστούν κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. (άρθρο 3 παρ 2 του ΕισΝΚΠολΔ) και είναι νόμιμες στηριζόμενες στις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 88 του ν.δ. 17/7-7-1923, 982 επ. του ΚΠολΔ και 24 του Ν 2915/2001. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με την 2112/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατά της εταιρίας «….», υποχρεώθηκε η τελευταία να καταβάλει στην αιτούσα, το συνολικό ποσό των 5.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Αντίγραφο εξ απογράφου, μετ’ επιταγής προς πληρωμή της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, επέδωσε η αιτούσα στην ως άνω οφειλέτιδά της την 30-3-2011, επιτάσσοντάς της να της καταβάλει για κεφάλαιο της απαιτήσεώς της, τόκους μέχρι την επίδοση της επιταγής και έξοδα, το ποσό των 5.489,46 ευρώ, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη …, έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …. Την 26-7-2012 η αιτούσα επέδωσε και πάλι στην ως άνω οφειλέτιδά της αντίγραφο εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου, μετ’ επιταγής προς πληρωμή της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, επιτάσσοντάς της να της καταβάλει για κεφάλαιο της απαιτήσεώς της, τόκους μέχρι την επίδοση της επιταγής, για προκοινοποιηθείσα επιταγή, τόκους αυτής και λοιπά έξοδα, το συνολικό ποσό των 6.426,31 ευρώ, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη …, έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …. Στη συνέχεια, λόγω μη πληρωμής του παραπάνω ποσού από την οφειλέτιδα, που πιθανολογήθηκε ότι δεν άσκησε ανακοπή κατά της επισπευδόμενης σε βάρος της εκτέλεσης, η αιτούσα με το από 5-9-2012 κατασχετήριο, το οποίο, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη …, έκθεση επίδοσης της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, επέδωσε την 10-9-2012 στο κατάστημα της καθ’ ης η αίτηση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη (Ίωνος Δραγούμη 11), επέβαλε στα χέρια της τράπεζας αυτής, ως τρίτης, κατάσχεση στις καταθέσεις της προαναφερόμενης οφειλέτιδάς της, υπάρχουσες σ’ αυτήν και μελλοντικές, μέχρι συμπληρώσεως του οφειλόμενου ποσού των 6.426,31 ευρώ, για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησής της. Επίσης, όπως προκύπτει από την …, έκθεση επίδοσης της ίδιας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, το ανωτέρω κατασχετήριο επιδόθηκε και στην ως άνω οφειλέτιδά της. Η καθ’ ής Τράπεζα υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης στις 17-9-2012, κατά το άρθρο 985 του ΚΠολΔ, μέσα στην οριζόμενη στο άρθρο αυτό οκταήμερη προθεσμία, την με αριθμό …, καταφατική της δήλωση, σύμφωνα με την οποία «Στο κατάστημα Λέοντος Σοφού Θεσσαλονίκης (213) τηρείται με βάση τα στοιχεία της ως άνω οφειλέτιδας της αιτούσας, λογαριασμός καταθέσεων όψεως, με διαθέσιμο υπόλοιπο την 10-9-2012 το ποσό των 1.623,69 ευρώ και διαθέσιμο υπόλοιπο την 13-9-2012 (ημερομηνία επεξεργασίας του φακέλου) το ποσό των 505,28 ευρώ, το οποίο δεσμεύθηκε. Δήλωσε επίσης η καθ’ ής Τράπεζα, ότι δεσμεύθηκε, για μελλοντική κάλυψη, το ποσό των 5.921,03 ευρώ, δηλαδή το υπόλοιπο ποσό, μετά την αφαίρεση του ποσού των 505,28 ευρώ εκ του οφειλόμενου στην αιτούσα ποσού των 6.426,31 ευρώ. Κατά της παραπάνω κατάσχεσης πιθανολογήθηκε ότι δεν ασκήθηκε ανακοπή από κανέναν. Στη συνέχεια με το με αριθμό πρωτοκόλλου …, έγγραφό της με θέμα «Ιδιωτικό κατασχετήριο εις χείρας μας ως τρίτης που επιβλήθηκε την 10-9-2012 από την …, κατά της …, η καθ΄ής ενημέρωσε την αιτούσα, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ότι σε συνδυασμό και με την δήλωση τρίτου με αριθμό 5107, που κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης την 17-9-2012 για την παραπάνω κατάσχεση, το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού …, της ανωτέρω οφειλέτιδάς της, την 3-12-2012 ήταν 2.601,35 ευρώ και ότι για την απόδοσή του στην υπέρ ής η κατάσχεση έπρεπε να εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να την διατάσσει. Ενόψει αυτών, αφού σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, πρέπει να γίνουν δεκτές οι υπό κρίση αιτήσεις ως βάσιμες και κατ’ ουσίαν και να παρασχεθεί στην αιτούσα η άδεια να αναλάβει το κατασχεθέν στα χέρια της καθ’ ής ως τρίτης ποσό του λογαριασμού καταθέσεως της εταιρίας «…», ύψους 2.601,35 ευρώ και οποιοδήποτε ποσό προκύψει μέχρι συμπληρώσεως του οφειλόμενου σε αυτήν ποσού των 6.426,31 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΕΝΩΝΕΙ και ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, ερήμην της καθ’ ής, τις αιτήσεις με αριθμούς καταθέσεως 29218/4-10-2012 και 35211/7-12-2012. ΔΕΧΕΤΑΙ τις αιτήσεις. ΠΑΡΕΧΕΙ στην αιτούσα την άδεια να αναλάβει από την καθ’ ης Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το κατασχεθέν στα χέρια της, ως τρίτης, με το από 5-9-2012 κατασχετήριο, χρηματικό ποσό της καταθέσεως της εταιρίας «….», ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.601,35 ευρώ) και οποιοδήποτε ποσό προκύψει σε λογαριασμό της εταιρίας αυτής, μέχρι συμπληρώσεως του οφειλόμενου και κατασχεθέντος από αυτή ποσού των έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (6.426,31 ευρώ) και το οποίο δέσμευσε η καθ’ ής για μελλοντική κάλυψη με την 5107/17-9-2012 καταφατική της δήλωση.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.