Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης - Δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού - Παροχή άδειας για ανάληψη του κατασχεθέντος ποσού

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 1038/2013.

Περίληψη: Ασφαλιστικά μέτρα - Κατάσχεση εις χείρας τράπεζας - Δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού - Παροχή άδειας για ανάληψη του κατασχεθέντος ποσού. Η ανάληψη από τον κατασχόντα του ποσού που κατασχέθηκε γίνεται κατά το άρθρο 88 του ν.δ. με άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών. Εξάλλου, οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του διατάγματος 1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιριών» έχουν διατηρηθεί σε ισχύ και δεν καταργήθηκαν με την εισαγωγή του ΚΠολΔ που είναι νεότερο νομοθέτημα, γιατί οι γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ δεν μπορούν να καταργήσουν τις ειδικές, του ως άνω ν.δ.

[...] Η κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης έχει ρυθμιστεί ειδικότερα με τα άρθρα 87 επόμ. του Κεφαλαίου Θ΄ του ν. δ. της 17ης Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιριών», του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθρο 52 αρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ, αφού στο τελευταίο γίνεται λόγος για κατάργηση (μόνο) των άρθρων 92 και 94 του ν.δ. του 1923, διατηρουμένων, συνεπώς, των λοιπών, μη αναφερομένων ως καταργουμένων, άρθρων του εν λόγω Κεφαλαίου Θ.΄ Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις των άρθρων 982 επ. του ΚΠολΔ που ισχύουν άμεσα, όπου υπάρχουν κενά, σύμφωνα με τα άρθρα 42 §3 και 53 §2 του πιο πάνω ν.δ. Όταν υποβάλλεται καταφατική δήλωση, η Τράπεζα αποκτά δυνάμει του άρθρου 87 §1 του πιο πάνω ν.δ. το δικαίωμα είτε να ζητήσει από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών την άρση της κατασχέσεως με ή και χωρίς εγγύηση. Η ανάληψη από τον κατασχόντα του ποσού που κατασχέθηκε γίνεται κατά το άρθρο 88 του ν.δ. με άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών. Εξάλλου, οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του πιο πάνω διατάγματος έχουν διατηρηθεί σε ισχύ και δεν καταργήθηκαν με την εισαγωγή του ΚΠολΔ που είναι νεότερο νομοθέτημα, γιατί οι γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ δεν μπορούν να καταργήσουν τις ειδικές, του ως άνω ν.δ. ΄Οπου αυτό έχει συμβεί, ορίζεται, ρητά στον ΚΠολΔ είτε στον ΕισΝΚΠολΔ. Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 88 δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, εφόσον δεν εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση υπέρ της καθής, αλλά αντιθέτως, η ύπαρξη της δικαιολογείται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για λόγους προστασίας αυτής, εφόσον εξακολουθεί να είναι, βασικός φορέας για την υποστήριξη της αγροτικής πίστης. Τέλος, με την εν λόγω διάταξη δεν θεσπίζεται ανεπίτρεπτο εμπόδιο εκτελέσεως τελεσίδικης απόφασης και δεν είναι αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 2 §3 και 14 §1 του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που υιοθετήθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη της 16η Δεκεμβρίου 1996 και κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2462/1997, σε συνδυασμό με τη διάταξη της §1 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθόσον δεν αποκλείει την εφαρμογή όλων αυτών των εγγυήσεων που προβλέπει η διάταξη αυτή των αρχών της δίκαιης δίκης, της δημοσιότητας, της λογικής διάρκειας της δίκης και την περιουσιακή διαφάνεια του οφειλέτη, ώστε να μπορεί να είναι εφικτή η αναγκαία πληροφόρηση του δανειστή, με σεβασμό των δικαιωμάτων του οφειλέτη σε ότι αφορά τα λεγόμενα προσωπικά δεδομένα (ΜΠΣαμ 248/2011 δημ. νόμος, ΜΠΘηβ 701/2009 ΕλΔ 2010 278). Ο αιτών, με την υπό κρίση αίτηση, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να του χορηγηθεί η άδεια να αναλάβει από την καθ`ης, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» το χρηματικό ποσό των 16.740,27 ευρώ, το οποίο έχει κατασχεθεί στα χέρια της ως τρίτης από λογαριασμό που διατηρεί σε αυτήν η οφειλέτρια του αιτούντος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «….», καθώς σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 ΝΔ 17.7/13-8-1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών «για την ανάληψη των κατασχεθέντων απαιτείται άδεια του Προέδρου», κατά, τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτηση. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ, ΚΠοΛΔ). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 731, 732 ΚΠοΛΔ και 88 παρ. 1 σε συνδ. με το άρθρο 87 ΝΔ 17. 7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών». Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Δυνάμει των υπ` αρ. 2833/2007 και 1865/2010 αμετάκλητων αποφάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης υποχρεώθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «…» να καταβάλει στον αιτούντα το χρηματικό ποσό των 5.796,45 ευρώ και 10.943,82 ευρώ αντιστοίχως, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση των σχετικών αγωγών έως την εξόφληση. Ο αιτών επέδωσε στην ανωτέρω οφειλέτρια εταιρία δυνάμει των υπ` αρ. …, εκθέσεων επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …, τις ως άνω αποφάσεις με τις κάτωθι αυτών επιταγές προς πληρωμή των ανωτέρω ποσών. Η παραπάνω οφειλέτρια ωστόσο αρνήθηκε την πληρωμή του συνολικού χρηματικού ποσού των 16.740,27 ευρώ και ο αιτών προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της καθ` ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας μέχρι του ποσού αυτού, από το λογαριασμό που διατηρεί η οφειλέτρια του στην καθ`ης. Ακολούθως η τελευταία (καθ`ης), νομίμως εκπροσωπούμενη, με τις υπ` αριθμ. …, θετικές δηλώσεις της στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκη σχετικά με την γενόμενη, στα χέρια της ως τρίτης, κατάσχεση των ως άνω ποσών, δήλωσε κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ ότι πράγματι υφίσταται χρηματική κατάθεση σε αυτήν με δικαιούχο την ως άνω οφειλέτρια που καλύπτει την απαίτηση του αιτούντος κατ` αυτής, για το ως άνω κατασχεθέν συνολικό ποσό και δέσμευσε το ποσό αυτό. Για την απόδοση όμως του ποσού αυτού από την καθ`ης στον αιτούντα ετέθη στην ως άνω δήλωση της καθ` ης ο όρος της προηγουμένης σχετικής άδειας του Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 παρ. Ι ΝΔ 17.7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», και ήδη η καθ`ης αρνείται να καταβάλει στον αιτούντα το ως άνω ποσό αν δεν εκπληρωθεί ο νόμιμος αυτός όρος. Εξάλλου παρήλθε η προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρου 988 του ΚΠολΔ χωρίς να εγερθεί ανακοπή κατά της κατάσχεσης και επειδή η καθ’ης αρνείται να καταβάλλει στον αιτούντα το ανωτέρω ποσό, πρέπει να διαταχθεί να το καταβάλει σε αυτόν. Πρέπει, συνεπώς σύμφωνα με τα προεκτεθέντα να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να χορηγηθεί άδεια στον αιτούντα να αναλάβει το ως άνω ποσό που έχει κατασχεθεί στα χέρια της καθ`ης ως τρίτης από το λογαριασμό που διατηρεί σε αυτήν η οφειλέτρια του αιτούντος. Τέλος πρέπει να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων ενόψει της ιδιαίτερης δυσχέρειας ως προς την ερμηνεία των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

Για τους λόγους αυτούς: ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΧΟΡΗΓΕΙ στον αιτούντα την άδεια να αναλάβει το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (16.740,27) ευρώ από λογαριασμό κατάθεσης που τηρείται στην καθ`ης η αίτηση, της οφειλέτριας του αιτούντος «….», το οποίο έχει κατασχεθεί αναγκαστικά εις χείρας της (καθ`ης), ως τρίτης, από τον αιτούντα. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.