Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύσταση Κυπριακής Εταιρείας

Τα τελευταία χρόνια ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν εναγωνίως λύσεις οι οποίες θα τους απεγκλωβίζουν μεν από τα αυξανόμενα προβλήματα χρηματοδότησης, την έντονη οικονομική και φορολογική αβεβαιότητα καθώς και το δύσκαμπτο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα θα τους επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών τους.

Η Κύπρος που παραδοσιακά αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό εταίρο της Ελλάδας συνιστά μια αξιόπιστη λύση, καθώς πέραν της γλωσσικής, πολιτιστικής και γεωγραφικής της εγγύτητας είναι και μια χώρα η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος της οποίας δοκιμάστηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.

Όπως δεικνύει η ανάγνωση διαφόρων οικονομικών δεικτών καθώς και οι πρόσφατες πολύ θετικές αναφορές από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αλλά και διαφόρων επιφανών οικονομικών αναλυτών, η Κυπριακή οικονομία με σταθερά βήματα εισέρχεται εκ νέου σε οικονομική ανάπτυξη, ανακτώντας και ενισχύοντας την αξιοπιστία της ως διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών. Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλόμορφα (π.χ. σαν μητρική εταιρεία, εταιρεία χρηματοδότησης, εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών, ναυτιλιακή εταιρεία κ.α.) και η χρήση της είναι ευρέως διαδεδομένη στον επιχειρηματικό κόσμο λόγω των πολλαπλών φορολογικών και μη πλεονεκτημάτων. Μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι πέραν των 250.000 εγκαθιδρυμένες κυπριακές εταιρείες είναι:

1. Χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου (12.5%).

2. Χαμηλός συντελεστής Φ.Π.Α (19%).

3. Τα μερίσματα προς τους μετόχους, μη κάτοικους Κύπρου, εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος.

4. Με πρόσφατη νομοθεσία μερίσματα, τόκοι και έσοδα από ενοίκια για φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου των οποίων όμως η χώρα μόνιμης διαμονής δεν είναι η Κύπρος εξαιρούνται επίσης της φορολογίας.

5. Οι Κυπριακές Εταιρείες εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος πάνω σε μερίσματα και τόκους εισπρακτέους που λαμβάνουν από πηγές εκτός Κύπρου (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

6. Απαλλαγή από τη φορολόγηση των κερδών από την πώληση μετοχών και άλλων τίτλων.

7. Χρήση του εκτενούς δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.

8. Φορολογική έκπτωση για επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρειών) που γίνονται με ίδια κεφάλαια (πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση – “Notional Interest Deduction”).

9. Φορολογικές ζημιές συμψηφίζονται με κέρδη τού ίδιου χρόνου και μπορούν να μεταφερθούν για συμψηφισμό στα επόμενα 5 φορολογικά έτη.

10. Οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Το δικηγορικό μας γραφείο μας σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Κυπριακή εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών "Conspectus Services Ltd." είναι έτοιμο να διασφαλίσει τα συμφέροντά σας και να υλοποιήσει οποιαδήποτε λύση ενδείκνυται στις ανάγκες σας, παρέχοντας -μεταξύ άλλων- υπηρεσίες που σχετίζονται με τη σύσταση κυπριακής εταιρείας, τη διοικητική της οργάνωση καθώς και την παροχή λειτουργικών (π.χ. εργοδότηση υπαλλήλων, ενοικίαση γραφείων κ.α.) και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, λογιστικές-φοροτεχνικές υπηρεσίες κ.α.).

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Πετρόκωστας, Οικονομικός και Επενδυτικός Σύμβουλος.

Δημήτριος Καραγιάννης, Δικηγόρος.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.